Home About Browse Search
Svenska


Ohlson, Sven, 2013. Ursprungsmärkning av slaktkyckling : en tillgång eller belastning för uppfödare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Under vintern och våren 2013 rullades en livsmedelsskandal upp som innebar en stor förvirring och osäkerhet kring ursprunget och härkomsten av livsmedel. Omfattningen av fusket och vilka åtgärder som blir aktuella under längre sikt för att komma till rätta med problemet är i dagsläget under utredning. Jag har valt att inrikta mitt examensarbete på att utreda hur ursprungsmärkning tillbaka till gårdsnivå påverkar de berörda slaktkycklingproducenterna.

Metodvalet blev att genomföra en kvantitativ enkätstudie. Kommentarerna tolkades med kvalitativ metodik (Patel & Davidson, 2012). Av 43 relevanta gårdar i undersökningen besvarade 30 enkäten innan deadline.Ursprungsmärkning definieras som en märkning för att härleda livsmedel till en specifik plats, stad eller land. (slv.se, 2013).

Resultatet och tolkningen av de inkomna enkäterna blev att det inte innebar en negativ belastning på gårdarna i undersökningen.

Konsumentkontakten för de berörda uppfödarna var till största delen av positiv karaktär och gav utrymme till att marknadsföra svensk kyckling.

,

During the winter and spring of 2013 a food scandal was exposed to the public. A lot of uncertainty and confusion because of unsure origin and provenance of food appeared. How big the fraud is and what the measures will be, is when this paper is written, uncertain.

I have chosen to focus my thesis in my investigation to what impact origin of broilers all the way back to farm level have on the broiler breeders. Also to analyze the interaction between consumer and farmers and what the effects are due to the meeting that occurs.

The chosen method was to perform a quantitative questionnaire survey. The comments were analyzed by using qualitative methods (Patel & Davidson, 2012). Inside the time of the deadline 30 of the 43 relevant farms answered the questionnaire survey.

Origin is defined as a label for tracking food to a specific place, city or country (slv.se, 2013).
The result in the survey and interpretation of the questionnaire was that it didn’t have any negative burden on the farmers due to origin of broilers back to farm level.
The consumer contact for the farmers involved in the survey were mainly of a positive character and often opened opportunities to promote Swedish animal welfare and why the consumer should choose Swedish chicken.

Main title:Ursprungsmärkning av slaktkyckling
Subtitle:en tillgång eller belastning för uppfödare
Authors:Ohlson, Sven
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:Larsson, Jan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:ursprungsmärkning, slaktkyckling, produktens nivåer, gårdsnivå, servicekoncept, varumärkesbyggande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agro-industry
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 11:39
Metadata Last Modified:10 Sep 2013 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics