Home About Browse Search
Svenska


Sjögren, Linnea, 2015. Att välja lantbruksinriktning på gymnasiet : en kvalitativ studie om ungdomars attityd, normer och upplevd kontroll kring lantbruksutbildning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
618kB

Abstract

Denna studie är utförd på svenska åttondeklassare och har som syfte att identifiera faktorer som påverkar ungas utbildningsval och undersöka deras uppfattning om lantbruksutbildningar för att hjälpa framtida marknadsföring av lantbruksutbildningar på gymnasienivå.
Alla elever i åttondeklass på en skola fick svara på en enkät med öppna frågor om lantbruksutbildning på gymnasiet. Frågorna handlade om vad de tror, tycker och tänker kring lantbruk och baserades på teorin om planerat beteende. En innehållsanalys gjordes av svaren för att få fram ungdomarnas attityd, normer och deras upplevda förmåga att kontrollera beteendet.
Det visade sig att ungdomarna var positivt inställda till lantbrukare och det jobb de utför och menade på att det är bra att det finns de som vill lära sig producera mat. Det var dock tydligt att de ansåg att statusen på yrken inom lantbrukssektorn och lantbruksutbildning på gymnasiet är låg. De hade också en tydlig uppfattning om vilka de tror väljer lantbruksinriktning på gymnasiet – de är uppvuxna på gård, med föräldrar som arbetar med lantbruk samt har ett eget intresse för lantbruk och dåliga betyg, precis som de tror att de som väljer att läsa ett annat program kommer från staden och vill bli ”något mer avancerat”. De upplevde att intresse för lantbruk var det viktigaste när det kom till möjligheten att gå utbildningen medan bristande intresse var det största hindret, för någon var avståndet till skolan även ett hinder då de ofta ligger lite avsides.

,

This study was conducted with Swedish eighth graders and the purpose of it is to identify the factors that influence young people's education choice and explore their perception of agricultural education to help future marketing of agricultural education at secondary level.
All students in the eighth grade at a school answered a questionnaire with open-ended questions about agricultural education in high school. The questions were about what they believe, think and their opinion about agricultural and were based on the theory of planned behavior. A content analysis of the answers was done to get the youth’s attitudes, norms and their perceived ability to control the behavior.
It turned out that the youths were in favor of farmers and the jobs they perform and argued that it is good that there are those who want to learn how to produce food. However, it was clear that they considered that the status of jobs in the agricultural sector and agricultural education in high school is low. They also had a clear idea of who they think choose agricultural as a major in high school - they are from a farm, with parents who are involved in agriculture and have an interest in farming and poor grades, just like those who choose to read another major are from the city and want to be "something more advanced”. When looking at the opportunities of attending the education, the interest in agriculture was the most important factor, whilst the lack of interest was the greatest obstacle. To some even the distance to school were an obstacle, since they are often in secluded locations.

Main title:Att välja lantbruksinriktning på gymnasiet
Subtitle:en kvalitativ studie om ungdomars attityd, normer och upplevd kontroll kring lantbruksutbildning
Authors:Sjögren, Linnea
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbruksutbildning på gymnasiet, ungas normer kring lantbruk, attityd till lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2015 16:32
Metadata Last Modified:26 Oct 2015 16:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics