Home About Browse Search
Svenska


Leo, Caroline and Nilsson, Hampus, 2014. Könssorterad sperma för ökad lönsamhet i mjölkproduktion : är könssorterad sperma ett alternativ?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

Könssorterad sperma är selekterad sperma. Vid användning av X-Vik fås kvigkalvar med en 90 % säkerhet och vid användning av Y-Vik kan man med 85 % säkerhet säga att en kalv kommer bli en tjur. Användning av XVik ger snabba avelsframsteg i besättningen genom att en förhöjning av
mjölkkobesättningens medel NTM (Nordic total merit index) sker. NTM är ett gemensamt avelsindex för Sverige, Danmark och Finland. Indexet som används för att bedöma mjölkkor kallas mjölkindex och i det ingår mjölkmängd, fettmängd och proteinmängd. Användning av X-Vik kan även garantera att man har tillräckligt många rekryteringsdjur vilket i sin tur
öppnar upp möjligheter att systematiskt använda Y-Vik av en köttrastjur och på så sätt få korsningstjurar av mjölk och köttras att föda upp till slakt.
Effekten som kan fås av korsningsavel är en högre tillväxt än snittet av föräldradjurens tillväxt, friskare och livskraftigare djur samt en högre fertilitet. Nackdelar som finns med den könssorterade sperman är att den är dyrare. En dos av könssorterad sperma kostar för Y-Vik ca 116 kr mer än en konventionell dos från en mjölkrastjur. För X-Vik kan en dos kosta upp till 75 kr mer än en konventionell dos från en mjölkrastjur. En annan nackdel är den sämre fertiliteten som en könssorterad dos ger. En konventionell dos har en genomsnittlig fertilitet på 1,8 insemineringar/ko, medan en könssorterad dos ligger på 2,2 insemineringar/ko.
För att få ut så mycket som möjligt från en korsning mellan mjölkras och köttras gäller det att tillfredsställa dess tillväxtbehov med såväl foder som dess inhysning.
I de intervjuer som har gjorts med lantbrukare på två gårdar i Sverige var man positivt inställd till användandet av könssorterad sperma för att få kvigor. Däremot var man mera negativt inställd till könssorterad sperma för
att få tjurar.
I en ekonomisk kalkyl som gjorts i denna studie har 20 % av en besättning blivit inseminerade med Y-Vik köttras och 20 % av besättningen har blivit inseminerad med X-Vik. De övriga 60 % inseminerades på konventionellt vis. Kalkylerna gav en ökad lönsamhet/djur jämfört med en användning av
100 % konventionell inseminerad besättning.

,

With the use of sexed sperm a beef or dairy producing farmer can with 90% accuracy receive a heifer-calf when using X-Vik doses (selected sperm to produce heifer-calves). If the farmer instead choses to use Y-Vik (selected
sperm to produce bull-calves) doses he will get a bull-calf 85% of the times.
The surplus when using X-Vik is that the dairy producer gains faster breeding progress by increasing the dairy herd’s average NTM (Nordic total merit index) value. NTM is a breeding index that the countries Sweden, Finland and Denmark have developed together and it’s therefore the same in the three countries. There are different indexes when breeding for different purposes. The dairy index is calculated for cows and bulls by yield of milk, yield of protein and yield of fat in the milk. The meat index is calculated for bulls by looking at the growth rate and the classification of carcass. The pedigree index is given to calves before their birth and is calculated from data for the parents.
The use of X-Vik can open up for a more effective beef production in the dairy herd. X-Vik can be integrated with the use of Y-Vik at the same extent as X-Vik in the herd. By using X-Vik to the best dairy cows the farmer will get the replacement animals needed for the dairy herd and they will at the same time increases the herds milk index. That leaves openings to use YVik to produce crossbred bull-calves for beef production. The advantages of using crossbreeding with a beef breed are that the calves gain a higher growth rate and better confirmation class than purebred dairy calves.
Crossbred calves also become more viable and more resistant to diseases.
However, the crossbreeds have a lower fat class than purebred dairy calves.
There are considerations of using sexed sperm. It is having a lower fertility than the conventional sperm. It is also more expensive and you can’t be 100% sure that the result will be a heifer-calf with the use of X-Vik or a bull-calf with the use of Y-Vik. One dose of Y-Vik sperm cost 116 SEK
more than a conventional dose from a dairy bull. The X-Vik dose costs 75 SEK more than the conventional dose from a dairy bull. The fertility for a conventional dose is 1.8 inseminations/cow and the fertility of the sexed sperm dose is 2.2 inseminations/cow.
The economic benefit of using selected sperm and rossbreeding is highly dependent on if the animal’s growth potential is used. The growth can be inhibited by many variables, such as bad housing, inadequate feeding and
stress. In interviews conducted on two different farms in Sweden the farmers were positive to the use of X-Vik. However, they had a more negative attitude toward the Y-Vik sperm because they had the idea that Y-Vik had lower
fertility than X-Vik.
The economic calculation in this study was made in a dairy herd of 100 Holstein cows. 100% conventional inseminations in the herd were compared to, when 20% of the best dairy cows were inseminated with X-Vik and 20% of the genetically lowest dairy cows with Y-Vik sperm of the breed
Limousine. The rest was inseminated with conventional sperm. The study resulted in an increase of the profit by 1 142 SEK/cow when the crossbreed calves were kept until they were 14 month and then sent to slaughter. The increase of the profit was 1 177 SEK/cow when the crossbred calves were
sold after weaning, at the age of two months.

Main title:Könssorterad sperma för ökad lönsamhet i mjölkproduktion
Subtitle:är könssorterad sperma ett alternativ?
Authors:Leo, Caroline and Nilsson, Hampus
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:könssorterad sperma, X-Vik, Y-Vik, korsningsavel, ekonomi för nötköttsproduktion, integrerad mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Technology
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2015 15:13
Metadata Last Modified:10 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics