Home About Browse Search
Svenska


Samuelson, Gustav, 2012. Varmluftstorktekniker och -funktioner inom lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
691kB

Abstract

I examensarbetet behandlas ämnet varmluftstorktekniker som används i dagens
moderna lantbruk. Varmluftstorktekniken är något som förändras och finjusteras
konstant. Examensarbetet tar upp skillnader mellan olika tekniker och beskriver hur de
fungerar. De tekniker som arbetet fokuserar på är de som är mest relevanta för norra
Europa. Endast spannmålstorkar som torkar spannmål i tunna skikt behandlas. Studien
behandlar inte de ekonomiska aspekter för spannmålstorkning, lagring eller olika energi
källor.
Jämförelser mellan tvärströmsflödes- och mixströmsflödestorkteknik behandlas
ingående. För- och nackdelar påvisas i examensarbetet mellan balk- och schakttorkar.
Det beskrivs i arbetet hur dessa tekniker används samt dess för- och nackdelar. Vissa
torktillverkares egna tekniska lösningar ingår i arbetet och förklaras.
För att få en spannmålstorkning som är energieffektiv och har en sån stor kapacitet som
möjligt behövs torkning med höga temperaturer. Ökar man temperaturen från 40oC till
90oC halveras energiåtgången per ton torkad spannmål. En effektiv energikälla, rätt
luftflöden i torken och energieffektiva komponenter i torken gör att man kan
effektivisera torkningen och spara energi. Arbetet visar konstruktioner som sparar
energi och lösningar på detta.
Examensarbetet visar skillnader mellan satstorkar och kontinuerliga torkar. Nyare
tekniker med automatiserade satstorkar visar att de kan vara lika effektiva som mindre
kontinuerliga spannmålstorkar.

,

Hot-air drying techniques are important for modern agriculture and the technique is
constantly developed and modified. The independent project addresses the differences
between technologies and describes how they work. The drying techniques in this
independent project focuses on what is relevant in agriculture for northern Europe. Only
grain dryers that work with drying grain in thin layers are considered. The study does
not address the economic aspects of grain drying, storage or different energy sources.
Comparisons are made between crossflow and mixed flow dryers and pros and cons of
beams and shafts dry are discussed. It is described in the work of these techniques and
their pros and cons. Some dryer manufacturers own technical solutions are explained.
For a grain drying that is energy efficient and has such a large capacity as possible
needs drying at high temperatures, an effective energy source, the proper air flow and
energy-efficient components in the dryer. For example if you rise the hot air from 40oC
to 90oC it saves half of the energy needed for drying one tonne of grain. The work
shows designs that saves energy.
The paper shows the differences between batch dryers and continuous dryers. Newer
techniques with automated batch dryers is that they can be as effective as less
continuous grain dryers.

Main title:Varmluftstorktekniker och -funktioner inom lantbruket
Authors:Samuelson, Gustav
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Bengtsson, Lennart
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:varmluftstorksteknik, spannmålstork, varmluftstork, satstork, kontinuerlig tork, värmeåtervinning, torkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1481
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1481
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 05:53
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 05:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics