Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, John, 2014. Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
170kB

Abstract

Potatisen är en relativt odifferentierad produkt på den svenska marknaden. Det finns ett fåtal företag som jobbar med att differentiera sina potatisprodukter men det baserar sig på att premiera sitt läge. För dem som inte kan dra nytta av sitt läge kan differentiering genom att skapa relationer vara ett alternativ.

Syftet med denna studie är att därför att undersöka och illustrera vad för typer av relationer som finns mellan potatisodlare och återförsäljare, hur dessa relationer skapas samt förstå varför potatisodlare och återförsäljare skapar relationer.

En undersökning har genomförts för att identifiera vilka egenskaper och aktiviteter som ligger bakom de typer av relationer som finns och hur de skapas. Det som studerats närmare är relationsmarknadsföring, att använda kunden som med producent, påverkan av förtroende och engagemang i relationer m.m.

För att studera vad för typer av relationer som existerar idag, hur de skapas och varför de skapas har djupintervjuer genomförts med producenter inom potatisbranschen. Intervjuerna grundar sig på de tidigare studier om relationer som genomförts. Metoden här har varit kvalitativa intervjuer med öppna frågor om producenternas relationer.

Slutsatsen för denna studie är att producenterna anser att relationer är en bidragande del till verksamheten. Flera av litteraturens relations typer kunde identifieras existera mellan producent och återförsäljare. Gällande hur relationer skapas är det genom ett ensidigt arbete från producentens sida. Först när producenten produkter provats och utvärderats av återförsäljaren skapas en relation. Varför producenter och återförsäljare skapar relationer grundar sig i ekonomiska aspekter.

,

Potatoes are a relatively undifferentiated product on the Swedish market. There is however a few companies that differentiate their products but they do so by promoting the area where the potatoes are grown. For those who can´t take advantage of their location, differentiation by creating relationships may be an option.

The purpose of this study is therefore to examine and illustrate what types of relationships that exist between potato growers and retailers, how these relationships are created and understand why potato growers and retailers create relationships.

A survey has been conducted to identify the characteristics and activities that underline the types of relationships that exist and how they are created. Topics studied in detail are relationship marketing, using the customer as co-producer, the impact of trust and commitment in relationships etc.

The method used in this study has been qualitative interviews with open-ended questions about the producers´ relationships. In order to study what types of relationships that exit today, how they are formed and why they are created depth interviews were conducted with producers in the potato industry. The interviews were based on facts about the relationships developed from the topics that were studied.

The conclusion of this study is that the producers believe that relationships are a contributing part of the business. Many of the literature´s relationships types were identified to exist between producers and retailers. Regarding how relationships are created, it is a unilateral work of the producer. Only after the producer´s products have been tested and evaluated by the retailer, a relationship was formed. Why producers and retailers create relationships are based, according to the study on economic aspects.

Main title:Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen
Authors:Gustafsson, John
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:relationer, potatis, differentiering, relationsskapande, återförsäljare, producent
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2014 13:42
Metadata Last Modified:12 Aug 2014 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics