Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Gustaf, 2012. Riskhantering med spannmål : terminshandel som instrument. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
149kB

Abstract

De senaste årens stora prissvängningar har gjort lantbrukets intäkter mycket varierande.
För att kunna säkra intäkterna och kunna planera kommande års inköp krävs någon form
av prissäkring. Arbetet behandlar en av dem, terminshandel på börs. Målet med arbetet
är att det om möjligt ska inspirera fler att prissäkra sina producerade varor och därmed
få en tryggare ekonomi. Syftet är att se hur terminshandeln mellan lantbrukare och
handelspartnerkan utvecklas sett ur lantbrukarens perspektiv.
Information till litteraturstudien kommer från aktuella hemsidor, insatta personer inom
bank och spannmålshandel, samt seminarium om terminshandel och prissäkring.
Del 1 innefattar en litteraturstudie som behandlar de begrepp och möjligheter som finns
inom terminshandel, samt de risker som kan uppstå vid eventuell prissäkring.
Del 2 är resultat från intervjuer. De intervjuade är lantbrukare som alla har genomfört
terminshandel på börsen. Det har även intervjuats en person som är ansvarig för köp och
försäljning av spannmål på ett spannmålsföretag.
Idag finns flera alternativ för att prissäkra sina varor, detta kräver att lantbrukaren är
insatt i marknaden och kan bedöma när och hur han skall agera samt vara medveten om
de risker som kan uppkomma. De risker som nämns i arbetet är basisrisk, likviditetsrisk
och valutarisk. De tillfrågade vill även se en tjänst på internet där man kan handla
kontrakten själv, liknande Handelsbankens tidigare tjänst Trader - Online.

,

During the recent years big price oscillation have made the agriculture income very
variable. In order to secure the revenues and to plan upcoming purchases, some form of
hedging is needed. The work deals with one of them, futures trading on the stock
exchange. The goal with this work is to, if possible, get more farmers to hedge their
produced cereals, and by doing that, get a more secure economy. The aim is to see how
futures trading between farmers, banking and grain business can be developed seen from
an agriculture perspective. Information for this literature comes from current web sites
and experts in the banking and grain trade, and a seminar on futures trading and hedging
activities.
Part 1 includes a literature dealing with the concepts and opportunities in futures trading,
including the risks that can occur in a hedging situation.
Part 2 is results from interviews. Those interviewed are all farmers who have done
futures trading on the stock exchange. Another person who is responsible for selling and
buying at a cereal company has also been interviewed.
Today there are several options for how to hedge grain, this requires that the farmers are
familiar with the market and can determine when and how to act. The risks that are
mentioned in the work are risk related to currency, liquidity and basis. Respondents also
wants to see a service on the internet where they can trade the contracts buy themselves,
similar to Handelsbankens former post Trader – Online.

Main title:Riskhantering med spannmål
Subtitle:terminshandel som instrument
Authors:Larsson, Gustaf
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:CBOT, futures, Matif, prissäkring, risker, terminshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1463
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 05:29
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 05:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics