Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Oskar and Hemmesåker, Sebastian, 2014. Klumprotsjuka : varför drabbas vissa lantbrukare hårdare än andra?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klumprotsjuka är en skadegörare som orsakar stora ekonomiska förluster inom oljeväxtodling. Syftet med den här studien har varit att undersöka om vi kunde hitta några faktorer som är viktiga att tänka på för att inte drabbas av klumprotsjuka. Vi har intervjuat lantbrukare på tre gårdar som är drabbade av klumprotsjuka och försökt hitta samband i deras brukningssätt som kan ha bidragit till deras smitta. Vi har tagit jordanalys och klumprotsjuketest på två fält hos varje lantbrukare. Jordanalyserna har tagits för att bland annat kunna studera skillnader på jordarter och pH. Klumprotsjuketesterna har tagits för att kunna se utbredningen av klumprotsjuka.
Vi har kommit fram till några faktorer som vi tror påverkar spridningen och uppförökningen av klumprotsjuka. Viktigt att tänka på är spillrapshanteringen, att inte låta spillrapsen växa sig för stor. Viktigt är också att ha en bra strategi mot korsblommiga ogräs, t ex lomme och penningört, som också är värdväxter för klumprotsjuka.
Klumprotsjuketesterna visade på några resultat som vi inte tycker stämmer överens med de erfarenheter som lantbrukarna haft av klumprotsjuka på sina gårdar. På en av gårdarna visade proverna låga tal av infektion på fält som varit konstaterat smittade av klumprotsjuka tidigare. Detta har väckt en del nya frågor som skulle behöva undersökas ytterligare.

,

Clubroot is one of the diseases in brassica crop production that causes the most economical lost. The meaning with this study is to find some factors that are important to prevent infection of clubroot. We have interviewed three farmers that have clubroot on some of their fields. From the interviews we tried to find connections between the farms, in their way to cultivate and how they got the infection of clubroot. At each farm we have taken soil samples and quantitative real-time PCR of Plasmodiophora brassicae from two different fields. We took the samples to show differences in soil art and ph. The quantitative real-time PCR of Plasmodiophora brassicae was taken to see the spread of clubroot in the farmers’ fields.
We have found some factors that we believe affect the infection of clubroot. One of the most important factors is how to handle the spill of rapeseed after harvest, you should never let the new plants grow too big. Another important factor is how the farmer handles crucifer weeds because they are also host plants for clubroot.
Some of the results from the quantitative real-time PCR test didn’t agree with the experiences that the farmers have about clubroot on their farms. On one of the farms the test showed on low results of infection on a field that earlier had a confirmed infection of clubroot. This is something that has alerted new questions that needs to be explored further.

Main title:Klumprotsjuka
Subtitle:varför drabbas vissa lantbrukare hårdare än andra?
Authors:Andersson, Oskar and Hemmesåker, Sebastian
Supervisor:Nilsson, Anders TS
Examiner:Liljeroth, Erland
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:klumprot, klumprotsjuka, clubroot, clubroot disease, plasmodiophora brassicae, höstraps, oljeväxter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3721
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3721
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Technology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2014 11:48
Metadata Last Modified:11 Sep 2014 11:48

Repository Staff Only: item control page