Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Frida, 2016. Kvigkalvsuppfödning för att nå en framgångsrik mjölkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Kalven glöms ofta bort i dagens produktion då mjölkkorna står i fokus, vilket inte är konstigt då det är mjölken som resulterar i pengar. Att se ett sammanhang från kalv till ko är en viktig aspekt när det kommer till kviguppfödning. Ibland kan det vara svårt som lantbrukare att värdera den tid i början av kvigans liv, då hon egentligen skulle behöva den som mest. Tiden som läggs ner i början av kvigkalvens livsperiod kommer gynna den senare kommande mjölkkon och där med även lantbrukarens ekonomi. För att hålla sina kvigkalvar friska måste kunskap och även möjlighet till utövande av den finnas möjlig. Uppfödning av kvigor innebär en riskfylld period då det tar minst två år innan kvigan succesivt börjar betala tillbaka sig själv i form av mjölkproduktion. Fram till dess kostar hon enbart pengar då hon kräver foder, inhysning, personalkostnader och eventuella veterinärkostnader. Foder av hög kvalitet är ett måste för att kalven ska vilja äta för att sedan växa och utveckla de organ som är nödvändiga för att kunna idissla och producera mjölk.
Då kostnaderna lätt drar iväg är det viktigt att planera inkalvningsåldern redan från kalvens födsel. Det för att i god tid kunna göra kalkyler och för att få ett bra djurflöde i besättningen. När inkalvningsåldern planläggs bör man även planera för kommande rekryteringsdjur. Vilka kvigor vill man avla vidare på samt vilka kvigor bör sorteras ut ur besättningen då man vill undvika att föra dessa gener vidare till kommande generationer av kofamiljer. Genomisk avelsvärdering och selektion är ett bra alternativ trots att priset för DNA-testet kan upplevas dyrt. Ser man till vad resultatet kan visa kan det vara värt att testa då man i tidigt stadium kan bestämma om man vill behålla kvigan för vidare avel eller om hon bör selekteras ut ur besättningen. Till de bästa kvigorna är könssorterad sperma ett alternativ, det för att säkra rekryteringen i form av nya kvigkalvar i framtiden.
Det är oundvikligt att kalven är en viktig byggsten i produktionen och nödvändig att lägga tid på. Tid som sedan kommer gynna lantbrukaren i form av friska, hållbara kvigor och kor samt en ekonomisk vinning.

,

The calf is often forgotten in today’s milk production as the main focus is on the milk producing cows. This is not surprising as the milk results in income. However, a holistic view in the process from calf to cow is important when it comes to successfully breed heifers to high producing cows. Sometimes it can be hard for farmers to assess actions in the beginning of a heifer's life on the productivity as a dairy cow. The efforts spent on the calf, can favour the milk production of the cow and therefore affect the farmer's economy. It is important to keep the calves healthy, but also the ability to put the relevant knowledge into action to deal with problems. Breeding heifers involves risks, as it takes at least two years before they gradually begin to pay off in terms of milk production. Breeding of heifers costs feed, housing, staff and veterinary costs. High quality feed is also a necessity for the calf to grow adequately and develop the structures necessary to ruminate and produce milk.
It is important to plan for when the calf should be come into milk production. It is crucial to make calculations from the start of the calf’s life to get a good recruiting base of dairy cows at the farm. The planning of the calf’s lifecycle is also a plan for future recruitment animals. The identification of heifers to be sorted out or which are suitable for future breeding has to be made in order to improve the future generations of dairy cows. Genomic genetic evaluation and selection is a good option even though the price for the DNA test may be expensive. But the results may show, it might be worth pursuing the test so the farmer in an early stage can decide to keep the heifer for further breeding or not. Sexed semen for the best cows is an option to ensure recruitment of new heifer calves in the future. It is clear that the calf is an important factor in the milk production and therefore necessary to spend time on. The time spent on the calves will be beneficial for the farmer, to produce healthy and sustainable heifers and cows and in the end financial profit.

Main title:Kvigkalvsuppfödning för att nå en framgångsrik mjölkproduktion
Authors:Larsson, Frida
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kalvhälsa, kalvuppfödning, selektering, uppfödningskostnader, tillväxt, avel, kvigor, könssorterad, sperma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2016 08:39
Metadata Last Modified:18 Aug 2016 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics