Home About Browse Search
Svenska


Sundbäck, Jim, 2014. Varumärkesupplevelse : hur upplevs Väderstad-Verken AB av kunden. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
494kB

Abstract

Tanken med detta examensarbete var att ta reda på hur Väderstad beskriver sitt varumärke och sedan jämföra detta mot hur kunder uppfattar företagets varumärke. Målet var att kunna ge Väderstad en indikation på om de lyckats med sin föresats eller inte.

Som metod till detta examensarbete användes intervjuer och det intervjuades 18 lantbrukare samt för att kunna jämföra intervjuades även Bo Stark (ägare). Arbetet avgränsades till
lantbrukare som var verksamma i Skåne och att de hade investerat i en maskin från Väderstad åren 2011 och 2012.
Uppsatsen behandlar även frågan vad ett varumärke är för samt vad varumärkesupplevelse innebär. d.v.s. att information tas in på olika sätt såsom informationssökning, inköpstillfälle och användande samt att under dessa mötestillfällen utsätts kunden för varumärkesspecifika
stimuli det är viktigt för företagen att vårda dessa mötesplatser och lägga minst lika mycket resurser som man gör på annonsering. Varumärket underhålls däremot inte genom
annonsering som många tror.

Den intervjuade fick frågan om han eller hon var nöjd med sitt köp och då rangerades detta i en 5-gradig skala, där 5 - var mycket nöjd, 4 - nöjd, 3 - varken nöjd eller missnöjd, 2 - missnöjd och 1 - mycket missnöjd. Resultatet på den frågan blev att 56 % av de tillfrågade var
mycket nöjda, 39 % av de tillfrågade var nöjda och 5 % av de tillfrågade var varken missnöjd eller nöjd. Detta ger en indikation på hur varumärket upplevs.

,

The idea of this thesis was to find out how Väderstad describes their brand and then compare this to how customers perceive the company's brand. The goal was to provide Väderstad indicate if they succeeded in their intention or not.

As a method to this thesis interviews was used and a total of 18 interviews were conducted as well as an interview with Bo Stark (owner). The work was limited to farmers who were active in Skåne and that they had invested in a machine from Väderstad years 2011 and 2012.

The paper also addresses the question of what a brand is and what brand experience means. I.e. the generation of information in different ways such as information search, purchase and use and that during these meeting times exposed customer for brand -specific stimuli. It is
important for companies to nurture these communities and put at least as much resources as they do on advertising. The brand maintained but not through advertising, as many believes.

The interviewee was asked if he was satisfied with his purchase and then rank was that of a 5 -point scale , where 5 - were very satisfied, 4 - satisfied, 3 - neither satisfied nor dissatisfied , 2 - dissatisfied and 1 - very dissatisfied . The results on this question were that 56 % of respondents were very satisfied, 39 % of respondents were satisfied and 5 % of respondents were either satisfied or not satisfied. This gives an indication how the brand is experienced.

Main title:Varumärkesupplevelse
Subtitle:hur upplevs Väderstad-Verken AB av kunden
Authors:Sundbäck, Jim
Supervisor:Ekelund Axelson, Lena
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:varumärke, varumärkesupplevelse, Väderstad, Väderstad-Verken AB, kunder, intervjuer, kundupplevelse, brand, brand experience
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2014 14:35
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics