Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Viktor, 2015. Lastmaskiners bränsleförbrukning : en studie av foderhantering med fem Volvo L50A samt en Volvo 4200B. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
909kB

Abstract

Att arbeta energieffektivt gynnar inte bara lantbruket ekonomiskt utan är även bra för miljön och klimatet. Hur bränslesnålt föraren kör sin maskin syns på
bränsleförbrukningen. Det innebär inte bara att sänka förbrukningen på de maskiner som finns idag, utan även att uträtta mer arbete till samma mängd bränsle.

Målet med mitt examensarbete var att undersöka vad bränsleförbrukningen var på en lastmaskin (Volvo BM L50/Volvo BM 4200) som används under utfodring av nötdjur. Bränsleförbrukningen av lastmaskinen studerades under ”stillastående vid tomgång” samt under arbetet med foder för att mäta hur hårt maskinens motor fick arbeta under utfodringen.

I undersökningen har sex lastmaskiner på sex olika gårdar testats. För att få tag på lantbrukare med lastmaskiner till undersökningen har en lokal verkstad som servar och handlar med lastmaskiner kontaktats. Potentiella lantbrukare kontaktades därefter över telefon. Tid och datum bokades då undersökningen kunde utföras. Själva testet är en enkel metod där lastmaskinen tankas full före mätning. Efter arbetsmomentet, mäts hur mycket bränsle som gått åt under körningen genom att tanka den full igen. Under arbetsmomentet togs tiden och bränslemängden delades sedan per körd tid.

För att få många maskiner av samma slag valdes modellen Volvo L50. Denna maskin har en direktinsprutad Volvo BM dieselmotor med en motoreffekt på 60 kW. Maskinen väger 8,0 ton. Den har åtta växlar, fyra fram och fyra back. Även en Volvo 4200B har undersökts. Denna har samma motor men större hydraulkapacitet.

Bränsleförbrukningen på lastmaskinerna i undersökningen var mellan 4,5 och 7 liter per timme, med medelvärdet 5,9 liter per timme. Under testet registrerades även tiden då lastmaskinen stod på tomgång. En maskin hade endast 10 % tomgångskörning medan övriga 5 maskiner gick på tomgång mellan 18 och 23 % av den totalt körda tiden.

Resultatet visade att det är en måttlig spridning mellan olika lastmaskiners bränsleförbrukning. Under testet kunde man även se att de förare som utförde lättare arbetsmoment och hade en lugn körstil också hade lägre bränsleförbrukning. Detta är dock en personlig uppfattning eftersom det inte var möjligt att göra en objektiv mätning av körstilen. Resultatet visar även att en lastare med lång tomgångstid också har en lägre bränsleförbrukning per timme. Målet med studien var att hitta en bränsleförbrukning som kunde användas i kalkylering av lastmaskiner. Målet är enligt undersökning uppfyllt.

,

To work energy efficient will not only benefit the farm in an economic way. Both the environment and the climate will benefit from it. How fuel efficient the drivers are will be visible on the fuel consumption. This does not only mean to lower the consumption on the machines in use today, but also to do more work at farm level for the same amount of fuel.

This survey aims to investigate what the fuel consumption was on a wheel loader (Volvo BM L50/Volvo BM 4200) used for feeding cattle. The fuel consumption, “stationary at idle“ and power used has been studied when the loaders were in use at the farm to see how hard the machine´s engine was operated for feeding.

In this survey, six loaders on six different farms were tested. To find the farmers with the loaders suitable for this survey a local company for agriculture machinery was contacted. The potential farmers were then contacted by phone. The time and date for when the test could be performed were decided together with the farmers. The test itself is a simple method where the machine is fueled to its maximum level before the test and refueled to maximum level afterwards to measure how much fuel that has been used during the operation. During the working procedure the time and the fuel consumption were measured. From the collected data the fuel consumption per hour could be calculated. To get as many machines as possible of the same type the Volvo L50 was chosen. This machine has a direct injection Volvo BM diesel engine with a power output of 60 kW. The machine weighs 8.0 tons. It has eight gears, four forward and four reverse. Also a Volvo 4200B have been investigated. This is the same engine but with a larger hydraulic capacity.

Fuel consumption on the loaders in the study were between 4.5 and 7 liters per hour with a mean of 5.9 liters per hour. During the test also the time when the loader was standing idle were recorded. One machine had only 10% of idling while the other five machines idled between 18 and 23% of the total run time. The results showed that there is a moderate spread between loaders fuel consumption. During the test, one could also see that the drivers who performed on less power operation and had a calm driving style also had lower fuel consumption. However, this is a personal opinion because it was not possible to make an objective measure of their driving style.

The result also show that a loader with a high idle running time also has a low fuel consumption per hour. The goal with this survey was to find data suitable for further calculations regarding fuel consumption for loaders. This goal is according to the survey fullfilled.

Main title:Lastmaskiners bränsleförbrukning
Subtitle:en studie av foderhantering med fem Volvo L50A samt en Volvo 4200B
Authors:Mårtensson, Viktor
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:lastmaskin, dieselförbrukning, utfodring, nötkreatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural engineering
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2016 16:01
Metadata Last Modified:09 Mar 2016 16:11

Repository Staff Only: item control page