Home About Browse Search
Svenska


Rivander, Henrik, 2017. Mjöldagg : mjöldaggsbekämpning i stråsäd och behov av en ny aktiv substans på den svenska marknaden. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

Mjöldagg är en av de mest omfattande svampsjukdomarna inom växtodling som orsakar skador och skördereduktion på spannmål vilket leder till stora ekonomiska förluster. Bekämpning av mjöldagg kräver nästan alltid kemiska preparat, som ständigt ska hänga med i utvecklingen och tillgodose marknaden. Frågan är om det finns ett behov av att lansera ett nytt mjöldaggspreparat med den nya aktiva substansen proquinazid för den nordiska marknaden. DuPont har ett mjöldaggspreparat vid produktnamn Talius som är på väg in på den nordiska marknaden för registrering. Det är kostsamt att registrera ett nytt preparat för en ny marknad. För att det ska vara lönsamt för alla inblandande parter måste det finnas ett behov av att bredda möjligheterna för strategisk och hållbar bekämpning. För lantbrukarna ska produkten inte vara för kostsam men samtidigt effektiv och ha en hållbar strategi mot resistens. Det ska även vara en säker produkt för detaljisten att kunna rekommendera för slutkunden.

Personerna som blivit intervjuade har talat om vad som är viktigt och varför det behövs en ny produkt på marknaden, genom muntliga interjuver. Litteraturstudien behandlar mjöldaggens biologi och livscykel. Vilka aktiva substanser som rekommenderas idag på marknaden samt bekämpningsförsök ifrån Danmark och Sverige för att se om det finns utrymme för Talius på den svenska marknaden.

,

Powdery mildew is one of the most comprehensive fungal diseases in causing damage and yield reduction in of cereals and causing huge economic losses. Control of powdery mildew almost always requires chemical preparations, which should constantly keep up with the development and supply the market. The question is whether there is a need to launch new preparations with the new active substance proquinazid for the Swedish market. DuPont has a mildew preparation called Talius which is heading into the Swedish market for registration. It is costly to register a new preparation for a new market. It is imperative for it to be profitable for all parties involved and there must be a need to broaden the possibilities of mildew control. For farmers, the product should not be too costly, yet effective and at the same time have a sustainable approach to resistance. At the same time, it should be a safe product for the retailer to recommend for the end customer.

The persons who have been interviewed have talked about what is important and why a new product needed on the Swedish market, through oral interviews. The literature study focus on powdery mildew biology and life cycle, which active substances that are recommended today in the market, and combating attempts from Denmark and Sweden to see if there is room for Talius on the Swedish market.

Main title:Mjöldagg
Subtitle:mjöldaggsbekämpning i stråsäd och behov av en ny aktiv substans på den svenska marknaden
Authors:Rivander, Henrik
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene and Magnusson, Göran
Examiner:Nilsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gräsmjöldagg, mjöldagg, fungicider, resistens, vete, korn, havre, råg, rågvete, proquinazid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6767
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2017 11:38
Metadata Last Modified:25 Aug 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics