Home About Browse Search
Svenska


Kolm, Marie, 2016. Rekrytering inom lantbruk : att hitta rätt person till rätt plats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
816kB

Abstract

Rekrytering av personal i lantbruksbranschen är ett föga kartlagt ämne i Sverige samtidigt som rekryteringen utgör en viktig del i företagsekonomin för många företag. Examensarbetets syfte var att kartlägga rekryteringsprocessen av personal för tio svenska lantbruksföretag och belysa svårigheter som kan upplevas av företagsledaren. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet har inhämtats med semistrukturerade intervjuer från tio lantbruksföretagare som har erfarenhet av rekrytering. Detta för att kunna svara på studiens frågeställningar: Hur ser rekryteringsprocessen ut för de tio svenska lantbruksföretagen? Vilka svårigheter möter företagsledarna när de rekryterar ny personal? På vilka sätt skulle rekryteringen kunna underlättas för företagsledarna? Vilka kvalifikationer på de arbetssökande är viktiga och vad har de för påverkan på företaget? Det empiriska materialet kommer att transkriberas och bearbetas genom tematisering för att sedan analyseras utifrån studiens valda referensram och teorin – Person-Evironment fit, samt med Priens kompetensmodell.
Resultatet visar på hur dessa tio företag utför sin rekrytering på olika sätt. Det visar även vilka svårigheter en företagsledare kan ställas inför, vilket kan vara brist på kompetens, svårt att hitta rätt person till rätt plats och bristen på kunskap hos företagsledarna. Det som kan underlätta för företagsledaren i rekryteringsprocessen kan bättre bearbetad och planerad. Det kan också handla om att få ut mer relevant kunskap till företagsledarna och att fokusera på rätt saker i rekryteringsprocessen. Det kom fram att personliga egenskaper, inställning och att kunna passa in i arbetsgruppen var några av de kvalifikationer som företagsledarna ansåg vara viktigast. De reflekterade även över hur dessa kvalifikationer påverkade företaget.

,

There has been very little research done on recruitment in the agricultural sector although this is an important part of business economics for many companies. The purpose of this investigation is to map out the recruitment process of staff of ten Swedish agricultural businesses and find out what difficulties the executives experience in this process. This is a qualitative study and the empirical material has been collected through semi-structured interviews with ten owners of agricultural businesses. Through this method I will seek to answer the research questions of this study: What does the recruitment process look like for the ten agricultural businesses? What difficulties do the executives face when recruiting new staff? In what way could recruitment be facilitated? What qualifications is it important that the applicant have and how do these qualifications affect the company? The empirical material has been transcribed and sorted into different themes and has then been analysed in accordance with the selected literature and the theory – Person-Environment fit.
The results show how these ten companies perform their recruitment in different ways. The investigation also shows the difficulties a business may face, in terms of finding people with the right qualifications and acquiring needed knowledge within the field of recruitment. Start the recruitment process in time and to make more thorough preparations would simplify and improve the recruitment process for the company leaders. Furthermore, it is crucial for leaders to receive relevant knowledge and to know what to prioritize in the recruitment process. The study indicates that personal characteristics, attitude and the ability to fit in with the other workers are some of the qualifications that managers regard as most important. These qualities, according to the leaders, are also vital for the success of the company.

Main title:Rekrytering inom lantbruk
Subtitle:att hitta rätt person till rätt plats
Authors:Kolm, Marie
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:rekrytering, rekryteringsprocessen, rekrytering av personal i lantbruket, person-environment fit, Priens kompetensmodell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2016 14:07
Metadata Last Modified:26 Aug 2016 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics