Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Henrik, 2012. Lönsamhet i mindre slakteri : fallstudie på Wiktor Olssons slakteri. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Slakteriverksamhet blir allt mer intressant med tanke på de ständiga variationerna i
slaktsvinspriset, en av flera stora osäkerhetsfaktorer inom lantbruksbranschen. Genom
att komplettera olika verksamheter inom animalieproduktion med ett slakteri har man
möjlighet till att investera sig till en större säkerhet genom att man har hela
produktionsledet fram till konsumenten.
Syftet med projektet är att undersöka om det går att få lönsamhet i ett mindre slakteri
samt vilka formella krav som ställs. Därför togs kontakt med en mindre slakteriägare
som bedriver slakteriverksamhet lokalt i Blekinge. Denna slakteriägare utgör
huvudkällan till arbetet.
Det första man ska söka vid ett ägarbyte är tillstånd. Beroende på hur mycket
köttprodukter du producerar ansöker du antingen till kommunen eller till
Livsmedelsverket. Om du producerar mer än 7,5 ton köttprodukter i veckan ansöker du
hos Livsmedelsverket. Om du producerar mindre än 7,5 ton ansöker du hos kommunen.
Kostnader som alltid finns och som slaktaren själv inte kan utföra är bl.a.
veterinärkontroller. Dessa måste genomföras kontinuerligt för godkännande av
livsmedelshantering. Förutom arbetskostnaderna för veterinär, tillkommer även en fast
avgift på 18 000 kr vid ägarbyte och ytterligare 1 050 kr för att hantera ärendet.
Vid investering i slakteri kan man söka olika stöd som till exempel investeringsstöd och
företagarstöd som täcker 30-50 % av investeringen, beroende var i landet man befinner
sig. Stöden kan bara sökas vi nybyggnation eller förändring av verksamhetens lokaler.
Resultatet som har framkommit är att det går att få lönsamhet i ett mindre slakteri. Den
stora posten i detta fall är legoslakten som möjliggör ett bra resultat men det finns även
lönsamhet utan legoslakten med ett positivt resultat men det sjunker drastiskt från 5,8
milj. kr till knappt 400 000 kr/år.

,

Abattoir operations are becoming more interesting because of the continual fluctuations
in price of pigs, one of several large uncertainties in the agricultural industry. By
complementing your pig production with a slaughterhouse you can invest to a greater
security by having the entire production to the consumer.
The project aims to investigate whether it is possible to be profitable in a small
slaughterhouse and the formal requirements. Therefore, contact was established with a
small slaughterhouse owner operating abattoirs locally in Blekinge. This abattoir owner
is the main source for this paper.
The first thing you apply for at a change of ownership is: "The reporting of new
construction / modification of data on the existing site." Depending on how much meat
you produce you apply either to the municipality or to the Swedish Department of Food.
If you produce more than 7.5 tons of meat a week do you apply to the Swedish
Department of Food. If you produce less than 7.5 tones you apply to the municipality.
Costs that are always present and that the butcher himself is unable to perform include:
veterinary checks. These must be carried out continuously for the approval of food
service. In addition to labor costs for the vet, there is also a flat fee of 18 000 SEK when
the ownership is shifted and additionally 1 050 SEK to handle the matter.
The investment in the slaughterhouse, one can apply for various contributions, such as
investment support and business support to cover 30-50% of the investment, depending
on where in the country you are. The payments can only be applied for when a new
construction or alteration of business premises.
The result that has emerged is that it is possible to be profitable in a smaller abattoir. The
big item in this case is the mercenary slaughter that allows a good result but it is also
profitable without the mercenary slaughter with a positive result. But it drops
dramatically from 5.8 million SEK to almost 400 000 SEK per year.

Main title:Lönsamhet i mindre slakteri
Subtitle:fallstudie på Wiktor Olssons slakteri
Authors:Petersson, Henrik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:lönsamhet, småskalig slakt, tillstånd, ägarbyte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1531
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2012 06:06
Metadata Last Modified:21 Aug 2012 06:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics