Home About Browse Search
Svenska


Hammarhag, Linda and Hermansson, Linn, 2014. Grönt medarbetarskap : en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Tiderna förändras, så även inom jordbrukssektorn. Effektiviseringen av jordbruket har medfört att det på senare tid bildats allt större enheter för att bibehålla god lönsamhet, vilket innebär växande enheter med fler medarbetare. Det innebär att den enskilde jordbrukarens uppgift förändras, från att ha ansvarat och arbetat med allt från ekonomi och djurskötsel till maskinkörning, till att bli chef och ledare med personalansvar. Behovet av medarbetarskap är tydligt då jordbrukaren inte klarar av att ensam ha full koll och kontroll över verksamheten när den växer och personalstyrkan likaså. Det medför även ett behov av att kunna etablera en god relation mellan chef och medarbetare, samt förmågan att som chef våga delegera ansvar och arbetsuppgifter.

Vi har i detta arbete genomfört en kvalitativ studie som syftar till att se hur arbetsgivarna inom jordbrukssektorn ser på medarbetarskap samt hur det används i verksamheten. Genom studien avser vi skapa en förståelse för medarbetarskap, hur man bygger upp medarbetarskap i organisationen och vilken effekt ett myndigt medarbetarskap kan bidra till.

Målet med studien går ut på att besvara tre frågeställningar:
• Vad är medarbetarskap för arbetsgivaren?
• Hur arbetar arbetsgivaren med medarbetarskap i verksamheten?
• Hur avser arbetsgivaren att arbeta med medarbetarskap i verksamhetens fortsatta utveckling?

Studien avser verksamheter inom jordbrukssektorn som bedriver verksamhet med två eller fler olika inriktningar. Vi har valt att begränsa oss till verksamheter med fem anställda eller fler för att det ska bli en tydlig bild hur arbetsgivaren arbetar med medarbetarskap. För att besvara våra tre huvudfrågor har vi intervjuat fem arbetsgivare om medarbetarskap, vi har sedan bearbetat informationen och genom användning av två modeller sammanställt ett resultat. Resultatet vi har fått fram av vår studie är att alla respondenter på olika sätt använder sig av medarbetarskap, de anser dessutom att det är tillräckligt viktigt för att fortsätta arbeta med medarbetarskap och dess utveckling inom organisationen även framöver. Med det resultatet har vi kommit fram till slutsatsen att medarbetarskap används inom jordbrukssektorn, det är en filosofi som bidrar till en välmående verksamhet och dess organisation. Medarbetarskap bidrar till en god arbetsmiljö, personal som är självgående och som strävar efter att göra ett gott arbete, samtidigt som verksamheten arbetar för att bemöta medarbetarens behov och vilja till utveckling. Det leder till en mer välmående organisation som når sin målbild.

,

Times change, so even in the agricultural sector. The purpose to maintain a high profitability has led to an increased efficiency of the agricultural industry through larger units. A larger business requires more employees, which means that the single farmer who used to manage everything from finances to the farms machinery, will also
become manager. A clear need for employeeship is demonstrated when the growing business becomes so extensive that the farmer alone can no longer maintain a total control. The growing business also implies a need for the new manager to have the ability to establish a good relationship between the manager and employees, as well as the ability to delegate responsibility and tasks.

With this study we have conducted a qualitative study that seeks to examine what employers of the agricultural sector think about employeeship, and how it is implemented into their businesses. With the study we intend to create an understanding for employeeship, how it is established into the organization and what results a well-­‐functioning employeeship may bring with it.

The main goal of the study is to answer three questions:
• What is employeeship for the employer?
• How does the employer use employeeship in the business?
• How does the employer intend to practice employeeship within the continued development of the business?

The study focuses on businesses in the agricultural sector with two or more orientations. To be able to create a clear idea of how employers are practicing employeeship, we have chosen businesses with five or more employees. To find answers for our three main questions, we have interviewed five different employers about their view on employeeship. The collected information has been used together with two different models to put together a final result. The results show that all of our respondents practice employeeship of some sort, and that employeeship is so important that they want to continue developing it along with the organization in the future. Our conclusion from the result is that employeeship is practiced in the agricultural sector. It’s because the philosophy improves the work environment as well as motivates the employees to do a good job, at the same time as the employer strives to address his/hers employee’s needs and wills for further development. It leads to a more prosperous organization that reaches its vision.

Main title:Grönt medarbetarskap
Subtitle:en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn
Authors:Hammarhag, Linda and Hermansson, Linn
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:medarbetarskap, medarbetare, ledarskap, jordbruk, arbetsgivare, ledare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2014 14:50
Metadata Last Modified:09 Sep 2014 14:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics