Home About Browse Search
Svenska


Stjärnerud, Jenny, 2016. Teffgräs som grovfoder till häst. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Teff (Eragrostis tef) som grovfoder till häst har studerats i detta försök. Prov på grönmassan togs i fält samma dag som försöksvärden för odlingsförsöket skördade grödan. Proverna på grönmassan analyserades sedan för torrsubstanshalt och näringsinnehåll. Efter det att grönmassan förtorkat ute i fält konserverades grovfodret i inplastade storbalar. Uppskattad avkastning av teff blev efter beräkningar från grönmassan i medel 4731 (stdavv 1628,4) kg torrsubstans per hektar. Teffhösilaget användes sedan i ett utfodringsförsök där hästarnas frivilliga konsumtion och smältbarhet av teff undersöktes. Sex hästar utfodrades med teffhösilage under tre veckor, där de två första veckorna var en invänjningsperiod och den tredje veckan provtagningsperiod. Hästarna åt teffhösilaget med god aptit och konsumerade det i torrsubstansmängder motsvarande 2,36 till 2,95 % av sin egen kroppsvikt, bortsett från en häst som konsumerade motsvarande 5,32 % av sin kroppsvikt i kg torrsubstans av fodret. Analysvärdet på det smältbara råproteinet var 85 g/kg ts och innehållet av omsättbar energi var 9,7 MJ/kg ts. Teffhösilaget i studien fick ett avrundat värde på 8,7 g smb rp/MJ omsättbar energi. Torrsubstansens smältbarhet i teffhösilaget var 57 %, beräknat från mängden saltsyraolöslig aska i foder och träck. Teff som grovfoder till häst bör studeras mera ingående innan man värderar det som ett lämpligt grovfoder till hästar med lågt energibehov.

,

Teff (Eragrostis tef) used as roughage for horses has been investigated in this study. The variety Moxie Teff was planted on May 15 2015 in a field (1.3 ha) located in the southern part of Sweden. Fertilizer was applied at the same time as the planting of the grass-seeds in May by the farmer hosting the study. Total amount of fertilizer was 108 kg nitrogen, 16 kg phosphorous and 52 kg potassium per hectare. The teff grass developed slowly in the beginning, but in September it was decided to harvest as the grass was long, and as the crop was no longer standing there was a risk of germination. Samples of the teff grass were taken from the field on the day of harvesting (September 7 2015). The dry matter content of the samples was determined and nutrient content analyzed. The DM yield was estimated to 4731 (sd 1628.4) kg per ha. The teff grass was wilted in the field before baling and wrapping it into big round bales of haylage. The teff-forage was used in a feeding trial were the voluntary intake and digestibility of teff was determined for horses. Six horses, all mares, were fed the teff-forage for three weeks, where the first two weeks was acclimatization period and during the third week sampling took place. The voluntary intake of teff forage dry matter by five of the six horses varied between 2.36 to 2.95 % of their body weight (BW). The sixth horse consumed 5.32 % of its BW in kg dry matter forage. Digestible crude protein (DCP) content was 85 g / kg DM and content of metabolisable energy was 9.7 MJ/kg DM. The dry matter digestibility of the teff haylage was 57 percent determined by analyzing acid insoluble ash in forage and faeces. In conclusion, the prospects of using teff as roughage for horses are promising, but more studies are needed to evaluate cultivation, harvest and use of Teff as forage for horses in Scandinavian environments.

Main title:Teffgräs som grovfoder till häst
Authors:Stjärnerud, Jenny
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Eragrostis tef, fodervärdering, grovfoder, häst, Moxie Teff, teffgräs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:12 Dec 2016 12:33
Metadata Last Modified:12 Dec 2016 12:35

Repository Staff Only: item control page