Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Magnus, 2012. Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
194kB

Abstract

Sveriges och världens mjölkföretagare blir bara större och större. DeLaval AB har som
följd av detta valt att utveckla en karusell med robotarmar som ska kunna mjölka större
besättningar automatiskt. Karusellen introducerades i media under hösten 2010 och
provas nu på ett par olika gårdar i världen.
Jag har valt att göra en intervjuundersökning där jag frågat större mjölkföretag vad de
ser för hinder för att investera i DeLaval ABs nya automatiska mjölkningskarusell. Jag
var intresserad av vad det finns för hinder för en investering och vad DeLaval AB kunde
göra åt dem för att fler ska bli intresserade av att investera i karusellen.
Jag valde den kvalitativa intervju metoden till mina intervjuer för att kunna få fram lite
mer av varje lantbrukare. Det visade sig bra då det var ganska lika tankar som
lantbrukarna hade samtidigt som de flesta hade något speciellt att berätta. Den
kvantitativa metoden hade förmodligen också fungerat men då hade det nog blivit ännu
mer lika svar och jag hade inte kunnat ställa några följdfrågor vilket jag tyckte var
nyttigt för mitt arbete. Med hjälp av mitt intervjuunderlag valde jag att intervjua en del
av företagarna hemma på deras gårdar och de andra företagarna via telefon. Det var
betydligt bättre att vara på företagarnas lantbruk då det kändes lite lugnare och det var
lätt att se vad de menade när jag fick se ladugårdarna. Jag har intervjuat åtta lantbrukare
där tre av dem hade mjölkningskarusell och de andra fem hade andra mjölkningssystem.
Resultatet visade att det fanns en ganska stor nyfikenhet bland lantbrukarna på den nya
karusellen men att kunskapen var ganska låg. De flesta ville också att kapaciteten skulle
öka för att karusellen skulle bli intressant i deras företag. En del av lantbrukarna var
också oroliga att bygga för små plattformar till karusellen så att de inte kunde utnyttja en
eventuell kapacitet ökning på kor per timme. Två av de åtta jag har intervjuat ville också
kunna applicera t.ex. Herd Navigator och utrustning för provmjölkning. Tre av
lantbrukarna kunde tänka sig att köpa delar av den nya karusellens koncept. Alla
lantbrukare tyckte idag att DeLaval AB gjorde en bra marknadsföring på sina befintliga
produkter men att marknadsföringen behövde utvecklas på den automatiska
mjölkningskarusellen.
Jag tror att DeLaval AB ska satsa mycket på att öka kapaciteten på karusellen och se till
att det går att utnyttja både Herd Navigator och att karusellen kan provmjölka. Det
skulle också vara bra att kunna sälja delar av konceptet då detta förmodligen kommer få
lantbrukare intresserade och med tiden kanske köpa hela konceptet.

,

Sweden and the worlds dairy farms are growing bigger and bigger. DeLaval AB has
because of that decided to build a rotary parlour that can help large dairy farms to milk
the cows without any employed. DeLaval AB has decided to call this rotary parlour for
AMR (automatic milking rotary). AMR was introduced the autumn 2010 and are now
tested at a few farms in the world.
I decided to make interviews with bigger farmers to ask them about difficulties they see
before installing in DeLaval ABs new AMR. I was interested to investigate these and
find out what DeLaval AB can do about it to get the farmers more interested to buy the
new rotary parlour.
I decided to use a qualitative interview method in mine interviews. I did that in order to
get some specific answers from the farmers and also be able to ask supplementary
questions. This turned out well because the farmer’s views were similar but at the same
time the most of them also had something special to tell. The quantitative interview
method would probably have worked too but the answers would be more similar and I
wouldn’t be able to ask supplementary questions what I thought was important for my
work. I made an interview schedule to use when I interview the farmers. Some
interviews were made on the farms and the other I chose to make by phone. I have
interviewed eight farmers, three of them were milking in rotary parlour and the other
five had other milking system.
My result showed that the farmers were interested about the new rotary parlour, but the
knowledge was pretty low. The most of the farmers wanted the milking capacity to be
higher to make the rotary more interesting to their company. Some of the farmer’s hade
worries about building the platforms too small if they want extend their milking herd.
Two of the eight farmers I interviewed also wanted to have the opportunity to apply for
example Herd Navigator and equipment for milk testing. Three of the farmers could
consider buying part of the rotary concept. All the farmers thought today that DeLaval
AB are doing marketing good on their current products. But DeLaval AB needs to
develop the marketing of the automatic milking rotary.
I think that DeLaval AB should put efforts in increasing capacity of the rotary and make
sure that it’s able to use both Herd Navigator and to perform milk testing. It would
probably also be an good idea to sell parts of the concept from automatic milking rotary
because it would make the farmers more interested and eventually they might buy the
complete concept.

Main title:Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell
Authors:Johansson, Magnus
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Ohlsson, Christina
Examiner:Björklund, Thomas
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:automatik, mjölkningskarusell, automatisering av mjölkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2012 06:55
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 06:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics