Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Max, 2015. Exteriörbedömning av mjölkkor med användning av bedömningar och mätningar från fotografier. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagens avelsarbete är målinriktat med ett nordiskt samarbete som erbjuder ett brett urval av tjurar, vilket gör det lättare att utveckla vidare avelsarbete. Avelsarbetet är i sin tur en mycket viktig del i ett mjölkföretags skötsel och drift för att kunna optimera mjölkkons produktivitet, hållbarhet och livslängd och har dessutom en stor inverkan på gårdens ekonomi.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det går att mäta mjölkkons exteriör med hjälp av fotografier och för att undersöka vad man bör tänka på när man fotograferar djuren. Detta för att försöka få en objektiv värdering och om möjligt minska variationen som kan inträffa mellan olika exteriörbedömare.

I studien undersöktes om det gick att göra en exteriörbedömning av djur genom att i ett
bildbehandlingsprogram mäta avstånd och vinklar på de exteriöra delarna av djuren, vilka tidigare har fotograferats. En jämförelse av resultatet gjordes mot den traditionella exteriörbedömningen, utifrån samma kobilder, för att se om den nya metoden var genomförbar och möjlig. Undersökningen gjordes på 18 kor av Svensk Holstein (SH), Svensk röd boskap (SRB) och korsningar dem emellan, från en mjölkgård i Västernorrland.

Av 24 olika exteriörbedömningsmått som gjordes på en ko valdes 13 ut och resulterade i 9 mätningar som kunde användas. Det konstaterades att det är möjligt att nå ett resultat genom att använda objektiv mätning från fotografierna. Det fanns en del svårigheter med att
genomföra denna undersökning, t.ex. att få korna att stå stilla, med samma hållning och position. Det var även svårt att utarbeta de mätningsmetoder som krävdes för att få fram ett rättvist resultat.

,

Today's breeding program is targeted with a Nordic collaboration that offers a wide selection of bulls, which makes it easier to develop further breeding. The breeding work is in turn a very important part of a dairy company's management and operations in order to optimize dairy cow productivity, durability and longevity, and also has a great impact on the farm economy.

The purpose of this study was to investigate whether it was possible to assess cow conformation using measurements from photos. This was done in order to reduce the variations in assessment between different judges and to investigate what you should consider when photographing the animals.
The study examined whether it was possible to make a conformation assessment of cows by the use of digital image analysis, in which distances and angles of the exterior parts were measured. The results were compared with the traditional exterior assessment method, using the same cow pictures, to see if the new method was possible. The study included 18 cows distributed across the breeds Swedish Holstein (SH), Swedish Red (SR) and crossbreds of SH/
SR from the same dairy farm in Västernorrland county, Sweden.

Of the 24 different conformation traits officially used, 13 were selected and after analysis 9 of those were chosen to be included in the study. It is concluded that the use of objective measurements in photos can produce reliable results. There were however some difficulties with the implementation of the method, e.g. to get the cow to stand still with the same posture and position. It was also difficult to establish the measurement methods required for obtaining a reliable result.

Main title:Exteriörbedömning av mjölkkor med användning av bedömningar och mätningar från fotografier
Authors:Jönsson, Max
Supervisor:Herlin, Anders
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:fotoanalys, exteriörbedömning, avel, arvbarhet, kor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4088
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4088
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2015 15:21
Metadata Last Modified:05 Feb 2015 15:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics