Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Håkan and Rungegård, Niklas, 2012. Tidsstudie av svensk nötköttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
898kB

Abstract

Idag värdesätts tid mer än någonsin tidigare. Det blir då viktigare att veta var man lägger sin tid och var man kan effektivisera utan att för den skull behöva investera.
Examensarbetet bygger på en tidsstudie gjord på tio gårdar, med besättningsstorlekar från 50 till 500 ungnöt. Till grund för tidstudien fanns ett Excel-verktyg utvecklat av Taurus som var till stor hjälp vid insamling och sammanställning av data. För att enklare kunna jämföra resultaten så avgränsades studien till att enbart innefatta ungnötsproduktion. Denna tidsstudie kompletterades med en litteraturstudie.
De olika stallsystemen diskuteras med vilka för och nackdelar som de innebär. Tidsåtgången varierar beroende på stallsystem och arbetsmoment. Strötider är ett utav de arbetsmoment som i undersökningen skiljde sig mest i tid (0,006 - 0,183 min/djur och dag) beroende på vilket system som fanns på gården. Djupströsystem är mycket mer tidskrävande vad gäller ströning jämfört med spaltboxsystem. Utfodringsmomentet är det momentet som överlag utgjorde mest tid. Tiden för utfodring varierade från 31-80 % av den totala arbetstiden på de olika gårdarna.
Slutsatsen vi drar är att uppfödarna har bra koll på sin produktion. De vill ha ännu bättre koll för att kunna utveckla sig och bli ännu bättre. I studien framgick vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande på varje enskild gård. Resultaten i studien visar att uppfödarna kan bli mer effektiva genom detaljstudering av arbetsuppgifterna.
Den här studien visar att skillnaderna mellan den som är effektivast och den som är minst effektiv är stora och att det finns mycket tid att spara bara man vet var tiden försvinner. Dock så får inte strävan att bli effektivare gå ut över djurvälfärd, -hälsa eller slaktresultat.
Genom att göra en tidsstudie på sin egen gård kan man se var tiden läggs och vilka arbetsmoment som tar mest tid. På så sätt blir det enklare att se var man kan effektivisera i sin verksamhet.
Producenterna kan ta del av varandras tidsstudier och jämföra de olika nyckeltalen med sin egen produktion. Oavsett vilket inhysningssystem som finns på gården kan lantbrukarna ha nytta av resultaten från studierna som gjordes på de olika gårdarna.
Vi ser en framtidstro och en bransch med hög utvecklingspotential där uppfödarna själva går i täten för en nötköttsproduktion som klarar sig, även jämfört med övriga världen. Detta trots att vi i Sverige har bland de tuffaste djurhållningskraven.

,

Today time is more valuable than ever. Therefore it is important to consider where to spend available time and how to make things more effective without investing.
The project is based on a time study accomplished at ten different farms containing 50-500 beef cattle. During the time study, an Excel-tool developed by the advice agency Taurus, was used to collect and compile data. To make the comparison of data easier, a limitation was made to only cover the production of beef cattle. The time study was supplemented with a literature study.
Each housing system’s advantages and drawbacks were further discussed and it was stated that the amount of time varies depending on the housing system and the work task. Bedding was the work task that differed most in time (0,006-0,183 min/animal and day) depending on the housing system at the farm. Systems with straw bedding need more time when it comes to bedding compared to systems with boxes and slatted floor. Feeding was the work task that represented most of the time, namely 31-80% of the total working hours at the different farms.
The conclusion that was made is that the farmers have good knowledge of their present production but are willing to develop it further to be able to improve the production. By studying what specific work tasks that are most time consuming on their farm, they can improve their work and be more efficient.
This study shows that there are large differences between the most and least efficient farmer. The potential of saving time is large if it is possible to identify where it’s been used. However, the will to be more efficient should not have a negative effect on the animal health and welfare or quality of the beef production.
By doing a time study at a farm, it is possible to see the distribution of time and what work tasks that takes a lot of time. Then it is easier to see where it is possible to increase the effectiveness at the farm.
The beef producers can share their time studies and compare results to their own production. Regardless what kind of housing systems they have, the farmers can use the results from this study.
There is hope for the future; we can see a beef production with high development potential. A production, where the farmers are in the lead, even compared to the rest of the world, hence that Sweden has one of the toughest animal welfare regulations in the world.

Main title:Tidsstudie av svensk nötköttsproduktion
Authors:Håkansson, Håkan and Rungegård, Niklas
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Johansson, Sofie
Examiner:Lunner Kolstrup, Christina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:nötkött, arbetseffektivitet, tidsstudie, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1881
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Nov 2012 06:24
Metadata Last Modified:27 Nov 2012 06:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics