Home About Browse Search
Svenska


Fors-Jadin, Sara and Wännman Kvantenå, Frida, 2017. Lösdrift till häst : en undersökning om hästägares kunskap och inställning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
740kB

Abstract

I Sverige har vi idag ett ständigt ökande hästantal och även om markpriserna fortfarande är relativt låga, i förhållande till övriga Europa, börjar mark i attraktiva delar av landet bli dyrare. I de tätortsnära delarna där konkurrensen om mark är större, finns det anledning till att fundera på mer platseffektiva system att erbjuda till hästägare och näringen. Sverige är dock ett land med varierad terräng och mycket yta som kan användas till hästhållning men en stor del av denna ligger inte i attraktiva områden.

Litteraturen visar att stereotypa beteenden hos hästar uppstår då hästen hålls under suboptimala förhållanden, där den hindras från att utföra sina naturliga beteenden och upplever stress. Ett flertal studier visar att hästar som hålls i grupp är lättare att träna och trevligare att rida. De visar också att risken för skador då nya hästar introduceras i en hage är starkt överskattad av många hästägare. Litteraturstudien visar att få utfodringar, låga mängder grovfoder och höga mängder kraftfoder är negativt för både mag-tarmkanalen och hästens stressnivåer.

I Sverige får relativt många hästar gå tillsammans med en eller flera andra hästar under sin utevistelse dagtid. Detta skiljer sig från andra länder i Europa.

Undersökningens mål är att fördjupa vår kunskap kring hur hästar påverkas av olika uppstallningsformer. Det skulle underlätta för oss i den fortsatta diskussionen kring vilket system som är det mest optimala för hästen. Målet är också att ta reda på om forskningen korrelerar med hästägares kunskap, åsikter och tankar kring hästhållning. Att få en uppfattning om vilken kunskap som finns i allmänhet hos hästägare i dagsläget kan göra det enklare att veta vilken information som bör kanaliseras ut. Vidare är sätt att hitta nya kommunikationsvägar, som når ut till den stora massan, en stor utmaning.

Materialet har samlats in genom en enkätundersökning som skickats ut till de 78 hästägare som anmält intresse vid annonsering på sociala nätverk och kontakt med ridklubbar runt om i landet. Tidsbegränsningen under vilken enkäten skulle besvaras var en aning knapp, med längre svarstid kunde eventuellt svarsfrekvensen ökat. Av de mottagna svaren har några sållats bort på grund av att de inte var fullständigt ifyllda. Totalt baseras undersökningen på 62 svar. Materialet bearbetades i Excel och Minitab.

Undersökningen visade att:
- Attityden bland hästägare överlag är positiv till lösdrift.
- Hästägare med mer erfarenhet, fler antal hästaktiva år, har större kännedom om individanpassade lösdrifter.
- Hästägarens kunskap inte alltid omsätts i det egna hästägandet.
- 76 % av hästarna går i grupp med en eller flera hästar under dagtid.
- Större delen av hästarna var uppstallade i boxsystem.

,

Today the number of horses in Sweden is increasing. The land prices in Sweden are relatively low compared to the rest of Europe but in more attractive areas, such as close to bigger cities, the land prices are rising. Most horses are also located in peri-urban areas. Close to the cities there is more competition for land and more sufficient use of land and space for horse keeping in these areas would be preferable. Sweden is a country with a varied topography and a lot of land that could be used for horses outside the peri-urban areas.

Scientific literature shows that horses demonstrate stereotypic behaviour when kept in suboptimal conditions, where they lack the opportunity to exercise natural behaviours and are exposed to stress. Several studies show that group stabled horses are nicer to handle and easier to ride and train. They also show that the risk for injury at the introduction of new horses is highly overestimated by many horse owners. Literature also shows that feeding the horse just two times a day, together with relatively high amounts of concentrated feed and low amounts of forage, can lead to stress and problems with the horses stomach.

In Sweden a lot of horses are turned out in groups with other horses. This differs from the rest of Europe.

The aim of the literature study was to highlight the knowledge of how the horse is influenced by housing conditions. It gives some insights and input in the discussion about what kind of stabling is best for the horse. Another aim of this thesis was to compare research based knowledge on stabling of horses to the attitudes and knowledge of horse owners. Mapping the knowledge of horse owners can give an important understanding of what information they need to make knowledgeable decisions about their horses.

An online survey was used to gather horse owner attitudes and knowledge. Contact with horse owners was made through social networks and riding clubs. The time frame in which the survey needed to be completed was short, resulting in only 78 forms were sent out. A few questionnaires did not fulfil the requirements of the study, were removed from the study. The final analyses were done on 62 questionnaires using Excel and Minitab.

The results from the questionnaire show that:
- The attitude towards loose housing among horse owners is positive.
- Horse owners with more experience have more knowledge about loose housing for horses.
- Even though the horse owners have knowledge, they don't always make an informed decision when it comes to their own horse.
- 76 % of the horses are turned out daily in groups with other horses.
- Most of the horses were stabled in loose-boxes.

Main title:Lösdrift till häst
Subtitle:en undersökning om hästägares kunskap och inställning
Authors:Fors-Jadin, Sara and Wännman Kvantenå, Frida
Supervisor:Herlin, Anders
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC, None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:lösdrift, naturligt beteende, grupphållning, häst, uppstallning, stereotyper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2018 11:32
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics