Home About Browse Search
Svenska


Isoz, Nils-Petter, 2014. Förstå den svenska bonden : tillfredsställelse, förväntningar och ånger under åren som ägare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
576kB

Abstract

Uppsatsen handlar om att öka förståelsen om svenska jordbrukare. Bland de faktorerna som undersöktes var varför de startade företaget, vad de hade för mål och drivkrafter då och hur de har ändrats under åren fram till dagsläget. Personerna i undersökningen bedömdes även om de var lyckliga över sina beslut i och utanför företaget. Det som undersökningen använde som hjälpmedel var intervjuer och svaren som kom in bedömdes individuellt mellan personerna.
Det resultat uppsatsen kommer fram till är att det inte är så stor skillnad mellan dem som har ärvt sitt företag och dem som har startat från grunden när de börjar. Skillnaderna kommer senare i livet. Tydligast är att de personer som hade startat sitt företag från grunden tänker mindre på slutresultatet än de som hade ärvt. I och med att det ofta är en ganska lång process med arvskifte i jordbruksbranschen, kan det vara ett problem att man börjar för sent med planeringen av arvskiftet. Förutom detta så är alla företagare som svarade lyckliga både över besluten som har tagits över tiden och att de startat företaget inom den agrara näringen. Företagarna ser sämre beslut de har tagit som en lärdom och inte som ett dåligt beslut som kan leda till ånger. Företagarna som ärvde gården hade större planer att lyckas och tjäna pengar snabbare, i förhållande till dem som startade själva, vilka hade målet att klara sig ekonomiskt. Detta avspeglar sig också i drivkrafterna när de startade. De som ärvde hade drivet att utveckla gården och tjäna pengar, medan de som hade startat själva drevs av tanken att vara egenföretagare mer än av rena ekonomiska mål. Vad personerna drivs av nu är dock annorlunda. Det som är huvudtemat nu för dem som har ärvt är fortfarande ekonomiskt men med tanken att göra sig och gården skuldfria till arvskiftet, medan de som startade själva fortfarande har tanken på utveckling och diversifieringen av gården som huvudtema.
Den sista delen i uppsatsen var att fråga om framtidstron i agrara näringen. Svaret var att företagarna trodde på en uppåtgående marknad. Detta beror dock på hur politikerna hanterar ojämnheten i reglerna inom EU: Marknaden måste vara på samma villkor så att Sverige ska vara konkurrenskraftigt.

,

The essay focuses on better understanding about Swedish farmers. Among the factors examined were why they started the company, what their goals were, and motivations, and how they have changed up till the present situation. The answers that came in also assessed if the respondents were happy over their decisions both within and outside the company. The survey used as tools contained interviews and the responses that were received were assessed individually between subjects.
The essay results conclude that there is not so much difference between those who have inherited their company and those who have started from scratch. The differences come later in life and are clear. What is obvious is that the people who had started their business from scratch think less about the future than those who had inherited. It is normally quite a long process of distribution of estate in the agricultural industry, it can be a problem to start too late in the planning of the inheritance. Besides this, all entrepreneurs who responded were both happy about the decisions that have been taken over time and that they started the company in the agrarian sector. Why this may be is that they look at a bad decision as a lesson and not a bad decision that can lead to regret. The essay implies that the people who inherited the estate had bigger plans to succeed and make money fast, relative to those who started themselves; they had the objective to cope financially. This is also reflected in the drivers when they started; those who had inherited wanted to develop the farm and earn money, while those who had started themselves were driven by the idea of being self-employed rather than by pure economic goals. What people are driven by now, however, is different. The main drivers for those who have inherited are still financial but with the idea to make themselves and the farm free of debt to the next inheritance, while those who started themselves still have the idea of development and diversification of the farm.
The final thing that the paper had as an objective was to ask about the future of the agrarian sector and the reply was that the entrepreneurs believed in a rising market. This was however, dependent on how politicians deal with the inequality of the regulations in the EU; the market should be on the same terms for Sweden and the EU to be competitive.

Main title:Förstå den svenska bonden
Subtitle:tillfredsställelse, förväntningar och ånger under åren som ägare
Authors:Isoz, Nils-Petter
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:bonde, tillfredsställelse, förväntningar, ånger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4041
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2015 14:20
Metadata Last Modified:07 Jan 2015 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics