Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Peter, 2012. Gåsproduktion : uppfödning av gässlingar fram till slakt. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
523kB

Abstract

Gåsproduktionen i Sverige har de senaste åren varit fallande i antal slaktade gäss, antalet
uppfödare har också minskat i antal och i dagsläget återstår numera endast ett par större
producenter.
Det som är känt om produktionsformen och samtidigt nedskrivet i svensk litteratur är
inte så omfattande. Vill man skaffa sig mer kunskap om produktionen får man vända sig
till personer som är aktiva eller har varit verksamma inom uppfödningen för att få
information. Marknaden för att sälja gäss är begränsad och är koncentrerad till främst
Skåne. Trots att det är en liten marknad är där oftast brist varje år på svenskproducerad
gås. Detta ger utrymme och möjlighet för både existerande och blivande producenter att
ta bra betalt för sina gäss.
Priset på gås som producenter fick varierade 2011 mellan 80-130 kronor per kilo slaktad
vikt. Gåsproduktion har därmed förutsättningar för att ge ett bra ekonomiskt resultat
men då det inte finns några officiella kalkyler att tillgå, så är det svårt att skapa sig en
uppfattning om hur ekonomin i uppfödningen ser ut. För att få svar på hur ekonomin i
uppfödningen ser ut och vad man behöver tänka på i övrigt för att föda upp gäss har
intervjuer med uppfödare varit en källa som gett mycket information.
Att starta uppfödning av gäss kräver inga större investeringar varken ekonomiskt eller
material mässigt, det som var svårast att lösa var själva stängslet som gässen behöver ha
runt sin hage. Har man bara någorlunda bra förutsättningar som en byggnad med
tillhörande mark som man har möjlighet att arrendera till en rimlig kostnad, så har
produktionsformen goda förutsättningar att lyckas. Det som är svårt att avgöra är hur
mycket tid man behöver lägga ner arbetsmässigt. Svårigheterna består av att det skiljer
sig från fall till fall och samtidigt inte finns några framräknade resultat, liknande de som
finns i andra djuruppfödningar som gris eller nöt.

,

In recent years Sweden has seen a decline in goose production: the numbers of
slaughtered geese are less, the number of farmers has declined and a few major
producers now dominate the market. The access of information regarding goose
production is fairly limited, and can mainly be derived from producers.
The market for geese is limited and concentrated mainly to Skåne in southern Sweden.
Even though the market is small, there is still a deficiency of Swedish-produced geese,
thus making it possible for producers to get well paid for their produce. In 2011, the
price dead weight ranged from 80-120 SEK per kilo. Since no official estimates
regarding the production costs exists, it is difficult to get an idea of the economy of the
production. To gain a broader picture of the costs of geese production this thesis has
used interviews with producers. This has been a valuable source of information, and a
constructive way of addressing the difficulties of estimating the total production costs.
Goose production requires no major initial investments. The biggest cost and problem is
how to arrange for fencing around the pasture. If land and buildings are accessible at a
reasonable cost, there are good possibilities to succeed with a profitable production. It is
difficult to estimate how many working hours the process of establishing geese
production requires. The main difficulties are that the costs differ from case to case, and
there are no available calculations on costs and results similar to those accessible in
other animal productions such as pigs or cows.

Main title:Gåsproduktion
Subtitle:uppfödning av gässlingar fram till slakt
Authors:Hansson, Peter
Supervisor:von Wachenfelt, Eva
Examiner:Ascárd, Kristina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:gäss, gässlingar, inhägnad för gås, gås, produktionsekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1880
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Nov 2012 06:22
Metadata Last Modified:27 Nov 2012 06:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics