Home About Browse Search
Svenska


Arnesson, Adam, 2013. Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intresset för att bygga gårdsslakterier ökar i Sverige, likaså efterfrågan på närproducerade livsmedel till följd av ökad medvetenhet bland konsumenter. Att bygga ett gårdsslakteri är intressant både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett perspektiv på mjuka värden, men
frågan är om det går att få lönsamhet i verksamheten. Den svenska lammuppfödningen är sedan länge utsatt för dålig lönsamhet. Att bygga ett eget slakteri för de egna djuren och sälja sina produkter direkt till konsument borde därför vara en möjlighet för mindre gårdar.

Projektets mål har varit att genom kvalitativa intervjuer av ägare till gårdsslakterier och upprättande av kalkyler utreda lönsamheten i småskalig lammslakt vid investering av ett gårdsslakteri. Uppsatsens litteraturstudie har inriktats på att ta reda på allt som krävs för att
starta ett gårdsslakteri gällande bland annat byggnad, regelverk och tillstånd.

Av det framkomna resultatet har jag dragit slutsatsen att det är möjligt att uppnå lönsamhet vid byggnation av gårdsslakteri för småskalig slakt av lamm. En investering är beroende av mycket eget engagemang och drivkraft i form av eget arbete vid byggnation och vid daglig drift. Klart är att det är en långsiktig investering som ligger rätt i tiden och bidrar till att skapa en hållbar och livskraftig verksamhet för mindre gårdar där kvalitet går före kvantitet.

,

The interest in building farm slaughterhouses is increasing in Sweden, as well as the public demand for local produced food due to increased consciousness among consumers. Building a farm slaughterhouse is interesting, both in an economic perspective, but also in a perspective with focus on soft values. The question is if it’s possible to gain profitability in this occupation. The Swedish lamb rearing has long been put to bad profitability. Constructing an
own slaughterhouse, only for slaughter of own lambs and then selling the products directly to consumers, should be a possibility for smaller farms.

The goal of this project has been to investigate the profitability of small scale lamb slaughter after building a farm slaughterhouse. The methods used for investigating this are qualitative interviews of owners to small scale slaughterhouses and establishment of calculations. The
review part has been concentrated in putting together all information needed to build a farm slaughterhouse, including construction, regulations and permissions.
The result I have gained has led me to the conclusion that it’s possible to achieve profitability in an investment of small scale farm slaughterhouses. The investment is highly conditional to great engagement and own labor, both with the construction of the building and the daily operation of the business. A clear conclusion is that it’s a long term investment, which is well timed and contributes to a sustainable, healthy occupation for smaller farms where quality matters more than quantity.

Main title:Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt
Authors:Arnesson, Adam
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gårdsslakteri, lammslakt, småskaligt, ekologiskt, lamm, slakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2417
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Life sciences
Technology
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2013 09:30
Metadata Last Modified:24 Jun 2013 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics