Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Pernilla, 2013. Motivation i småföretag : en studie om småföretagares ledarskap och motivationsarbete mot de anställda. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
685kB

Abstract

Att som chef kunna motivera sin personal till att prestera efter bästa möjliga kapacitet i det vardagliga arbetet kan vara både svårt och ganska komplext. Tanken med denna studie är att få en inblick i vilken tankeverksamhet chefer på mindre företag inom lantbrukssektorns har mot motivation och hur stor vikt de lägger vid att ha en hög arbetsmotivation på sitt företag. Jag var även intresserad av att veta hur aktivt de jobbar med att motivera sina anställda samt undersöka hur bra de är på att kommunicera med sina anställda.

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Vilket betyder att man använder samma intervjufrågor till samtliga medverkande. De personer som har intervjuats får svara helt fritt på frågan vilket leder till att man enklare kan förstå hur varje enskild individ tänker och sedan analysera detta. Fem stycken chefer från mindre lantbruksföretag har medverkat.

Resultat av studien visar att chefer på småföretag inom lantbrukssektorn prioriterar arbetsmotivation och ser det som en grundsten i sina företag. Samtliga ledare som har medverkat i studien tycker att det är oerhört viktigt med en bra relation till sina anställda och att alla ska trivas på sin arbetsplats och ha hög arbetsmotivation. Men man kan även se att det inte alltid är så att ledarna tänker på att aktivt motivera sina anställda. I många av fallen så använder sig cheferna av många olika motivationshöjande återgärder. Men de förstår inte riktigt att de faktiskt gör det. Trots att många av cheferna tycker att motivation är viktigt så är det ingen av cheferna som jobbar med motivation på ett medvetet och systematiskt sätt. Det beror troligen på att man inte besitter den kunskap som behövs för att aktivt tänka kring vad som motiverar olika typer av individer.

Slutsatsen av denna studie är att de chefer som har medverkat bör tänka mer på att utveckla sig själva som ledare och därigenom bli bättre på att driva olika individer till maximalt engagemang för sina arbetsuppgifter. Det skapar en ödmjuk förståelse för de anställda och förverkligar teorin om att en förhöjd motivation ger en ökad prestation. Man bör därför som ledare arbeta mer metodiskt med ett systemtänkande kring motivationsfaktorer.

,

Motivation issues have become to play a crucial role in organizational and leadership context. However, as a leader to motivate employees and utilize their fittest work capacity can be a demanding and complex job.

This study attempts to describe which attitudes leaders of a small agricultural business have towards motivation and how important they think it is that they motivate their employees. I was also interested to know how active the leaders of these small agricultural companies are regarding the work to motivate their employees and to communicate with their employees as related to motivation issues.
The study was conducted by using a qualitative research method whit semi structured research interviews. This means that the same interview questions were used for all the participants. The participants were five leaders from smaller farms.

The result of this study shows that the leaders of the small agricultural farms participating in this study perceive motivation as a fundamental aspect of their business. All leaders believe that it is extremely important to have a good relationship with the employees and that their employees have high work motivation. However, the result of the study indicates that the leader doesn’t think of motivation as much as they should do in their daily work. Furthermore, the leaders employ a series of conducts that improve motivation at their farms without actually being aware of the meaning of their conducts. This aspect indicates that the idea of motivating the employees can be performed on an ad hoc level and that the leaders lack knowledge about how to work with motivation issues systematically.

The conclusion of this study is that leaders should think more about developing themselves as leaders and to be able to push individuals to a maximum commitment to their duties by motivating them methodically. Furthermore, the leaders should realize the importance of a systematic work with respect to motivating their employees and the positive outcomes of work place motivation in the context of creating healthy and productive working environment.

Main title:Motivation i småföretag
Subtitle:en studie om småföretagares ledarskap och motivationsarbete mot de anställda
Authors:Olsson, Pernilla
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Nilsson, Kerstin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:motivation, kommunikation, arbetsvilja, engagemang, ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 13:16
Metadata Last Modified:10 Sep 2013 13:16

Repository Staff Only: item control page