Home About Browse Search
Svenska


Lindekrantz, Freddie and Rappe, Fabian, 2016. Vad får man göra? : en studie om hur lantbrukares möjligheter att diversifiera begränsas av sociala och kulturella faktorer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Lantbruket har lönsamhetsproblem. Den låga lönsamheten beror på att konkurrensen har ökat
på den globala råvarumarknaden. Diversifiering har lyfts fram som ett sätt att bli mindre
sårbar mot risker som till exempel prisvariationer. Trots detta har endast 37 % av Sveriges
lantbrukare en kombinationsverksamhet. Få studier har utforskat de sociala och kulturella
aspekternas roll i lantbrukares beslutsfattande, och vad dessa innebär för möjligheten till
diversifiering.
Denna studies syfte är att identifiera sociala och kulturella hinder för diversifiering som
lantbrukare på gårdar som gått i arv flera generationer upplever, genom en kvalitativt semistrukturerad
intervjustudie. Frågorna är utformade kring teorin om sociala band. I studien
delas tio lantbrukare upp i släktgårdar som har ägts av samma släkt i minst tre generationer
och nya gårdar, och svaren jämförs mellan grupperna. Studien identifierar att lantbrukare på
släktgårdarna tar större hänsyn till omgivningens åsikter exempelvis grannar och familj i sitt
agerande, medan lantbrukare på de nya gårdarna utgår mer från sin egen vilja i beslut som rör
gårdens drift och skötsel, exempelvis diversifiering. Denna sociala kontroll gör att flera
lantbrukare på släktgårdarna har valt att inte genomdriva förändringar på grund av ovilja för
att göra fel mot sin omgivning. Mest begränsade verkade lantbrukare som inte har
fullständigt ägande vara.
Genom att fullfölja ett generationsskifte och få ett fullständigt ägande samt att arbeta på flera
arbetsplatser innan övertagandet av verksamheten tror vi att det är möjligt att uppnå ökad
självständighet, och möjligen i förlängningen ökad diversifiering. Vi tror att lantbrukare i
Sverige behöver utveckla driften och bli mer diversifierade för att få en stabil och långsiktig
lönsamhet i sin verksamhet. Enligt oss behöver jordbruksverket och rådgivarna inom sektorn
ha en djupare förståelse för den sociala kontrollen lantbrukare hindras av, för att lyckas med
sitt mål om att ha ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

,

Agriculture has profitability problems. Low profitability is partly due to increased
competition in the global commodities market. Diversification is proposed as a way to reduce
vulnerability towards risks such as price fluctuations and competition. Despite this few
Swedish farmers do diversify, and although previous studies have tried to understand why,
they have overlooked social influences tied to culture and tradition, which have a central role
in family farm´s decision making and thus diversification.
The purpose of this study is to identify the social and cultural barriers to diversify farmers of
family farms experience, based on responses from a qualitative semi-structured interview.
The study includes ten farmers divided in two groups, new farms and family farms, which
have been owned for at least three generations by the same family. Differences are compared
between the two groups. Questions are designed around the theory of social bonds.
The study identifies that farmers of family farms are taking more into consideration the
opinions of family and neighbors, while farmers of new farms make management decisions more independently. This social control make several farmers of family farms refrain from
change because of the obvious risk of displeasing or misdoing their social and cultural
surroundings. Farmers who do not have a full ownership are most likely to maintain status
quo.
By gathering experience through employment in other businesses and completing transfer of
property to the next generation, we believe it is possible to increase independence and in the
long term possibly diversification in Swedish agriculture. We believe that farmers in Sweden
need to develop their businesses and diversify in order to achieve a stable, long-term
profitability. We believe that the Swedish board of agriculture and advisories need to have a
deeper understanding of the social control and obstacles farmers experience, in order to
succeed in the goal of having a competitive Swedish agri-business sector.

Main title:Vad får man göra?
Subtitle:en studie om hur lantbrukares möjligheter att diversifiera begränsas av sociala och kulturella faktorer
Authors:Lindekrantz, Freddie and Rappe, Fabian
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:historia, generation, lönsamhet, social kontroll, social bond theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5953
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5953
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2016 13:49
Metadata Last Modified:12 Oct 2016 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics