Home About Browse Search
Svenska


Lindahl, Carl and Olsson, Emma, 2012. Ekologisk slaktkyckling : från stallbygge till försäljning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
555kB

Abstract

Ekologisk kycklingproduktion är försvinnande liten jämfört med konventionell produktion.
En undersökning visar att marknad och ekonomi följt av komplexa regler är det som uppfattas
som ekologisk kycklings största problem. Syftet med examensarbetet är att ge ett förslag till
hur en modern produktion av ekologisk slaktkyckling kan gå till, samt var och hur den färdiga
produkten kan säljas.
En av de stora utmaningarna i Sverige är att det saknas långsamväxande hybrider. Sådana
raser underlättar den ekologiska produktionen, där kycklingarna ska bli 81 dagar gamla innan
slakt enligt KRAVs regler. Övriga problem är hälsa hos djuren då de inte får behandlas
förebyggande mot sjukdomar, därför är god hygien avgörande. Ett annat problem är att få till
en bra betesdrift där djuren inte för ofta kommer tillbaka till samma bete. Men även det går att
lösa med stationära stall där betet delas upp i fållor där kycklingarna kommer tillbaka med
knappt ett års mellanrum.
I arbetet beskrivs även problemen som uppstår vid slakt. Men det har visat sig att det finns ett
slakteri i Vara som, inte i dagsläget tar emot kycklingar, men säger sig kunna göra det om
behovet finns. Intervjuer med handlare och restauranger visar att efterfrågan och intresse för
ekologisk och dessutom närproducerad kyckling, finns.
Slutsatsen är att bygga och starta upp en produktion är inte okomplicerat, men inte heller
överdrivet svårt. Problemen ligger snarare i slakt- och försäljningsleden, men även där finns
fungerande lösningar.

,

Organic chicken production is negligible compared to conventional production. A survey
shows that marketing and finance, followed by complex rules is what is perceived as organic
chicken's biggest problem. The purpose of this study is to provide a proposal for how a
modern production of organic broilers can look like, and where and how the ready product
can be sold.
One of the major challenges in Sweden is the lack of slow-growing hybrids. These breeds are
necessary in organic production, where the chickens will be 81 days old before slaughter
according to KRAV standards. The other problem is the health of the animals since they are
not getting preventive treatment against disease, therefore, hygiene is crucial. Another
problem is to get a good grazing where the chickens do not too often come back to the
pasture. But even that can be solved with a stationary stable where the pasture is divided into
pens where the chickens will come back with barely a year apart.
The work also describes the problems around the slaughter. But it appears that there is a
slaughterhouse in Vara, which is not in the current situation receiving chicks, but claim they
can if the need exists. Interviews with retailers and restaurants, shows that the demand and
interest in organic as well as locally produced chicken exists.
The bottom line is, to build and start up a production is not straightforward, but not overly
complex. The problem lies rather in the slaughter and marketing stages, but there are viable
solutions even to this issue.

Main title:Ekologisk slaktkyckling
Subtitle:från stallbygge till försäljning
Authors:Lindahl, Carl and Olsson, Emma
Supervisor:Ascárd, Kristina and Larsson, Jan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:ekologisk, kyckling, stall, slakt, försäljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2012 05:08
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 06:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics