Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Joakim, 2015. Etablering av jordbruk i Uruguay : investeringsmöjligheter i Uruguays jordbruk. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
459kB

Abstract

Syftet med denna studie är att förstå och undersöka vilka möjligheter det finns
för utländska investerare att investera i jordbruket i Uruguay samt även få en
inblick i produktionen och lönsamhetsaspekterna i jordbruket. Syftet är att visa
för växtodlare, främst i norra Europa som har en kort men intensiv
växtodlingssäsong, om och hur man går tillväga för att investera och driva ett
lantbruk i Uruguay. Studien är en början för en grupp lantbrukare som har visat
intresse för att etablera ett jordbruk i Uruguay.
I Uruguay bedrivs intensiv nötköttsproduktion tillsammans med växtodling men
i denna studie är det endast inriktat på växtodling såsom odlingstekniker, var
och varför det lämpar sig att odla grödor samt det vanligaste tillvägagångssättet
att driva ett jordbruk. I studien avhandlas det också vem som får äga mark och
hur köpet går till och vilka krav som behöver uppfyllas. Lönsamheten
exemplifieras genom kalkyler för en typisk växtodlingsgård.
Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med advokater, mäklare,
maskinförsäljare och rådgivare som är aktiva inom jordbrukssektorn i Uruguay.
Urvalet av personerna som intervjuades gjordes slumpmässigt och uppkom ofta
efter kontakter som skapades i Uruguay. Intervjuerna gjordes efter metoden
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes under en tre veckor
lång vistelse i Uruguay och varje person som har intervjuats har flertalet gånger
intervjuats för att ställa följdfrågor efter att materialet har genomgåtts.
Resultatet från studien visar att det finns stora möjligheter för en utländsk
investerare att investera i Uruguays jordbruk, både ur lönsamhetsmässigt
perspektiv såväl som de legala frågorna. Jordbruket drivs på ett enkelt vis och
med hjälp av en lokal rådgivare kan en utlänning driva ett lantbruk.

,

The purpose with this study is to understand and explore what the possibilities
for foreign investors is to invest in Uruguay´s agriculture, and to get an insight
into the production and profitability aspects of the agriculture. The aim is to
show the farmers, mainly in northern Europe, which has a short but intense
growing season, if and how to proceed in order to invest and operate a farm in
Uruguay. The study is a start for a group of farmers who have shown interest in
establishing a farm In Uruguay.
There is a lot of beef production together with crop production but this study
will only be focused on crop production, such as different techniques, where and
why it is suitable to grow crops and the most common approach to operate a
farm. In the study there is also dealt with who may own land and the purchase
process and also the requirements you need to fulfill. Profitability is
demonstrated by calculations for a typical crop farm.
This study is based on qualitative interviews with attorneys, real estate agents,
machine dealers and advisors that all are active in the agriculture sector in
Uruguay. The selection of the persons interviewed was randomly and occurred
mostly after contacts that I met in Uruguay. The interviews were conducted by
the method semi‐structured interviews. The interviews were conducted during a
three‐week stay in Uruguay, and every person who was interviewed have I met
several times to ask supplementary questions after the material has been
reviewed.
The result of the study show that it is profitable for a foreign investor to invest in
Uruguay´s agriculture, both from a profitability point of view as well as the legal issues.

Main title:Etablering av jordbruk i Uruguay
Subtitle:investeringsmöjligheter i Uruguays jordbruk
Authors:Andersson, Joakim
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Uruguay, etablering, Sydamerika, lönsamhet, soja, ekonomi, växtodling, regelverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Development economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2015 14:44
Metadata Last Modified:01 Dec 2015 14:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics