Home About Browse Search
Svenska


Persson, Johan, 2016. Ekonomiska förutsättningar i ett framtida maskinsamarbete : en fallstudie av två gårdar i sydvästra Skåne. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
280kB

Abstract

Då priset för insatsvaror ökar samtidigt som spannmålspriserna och EU:s arealbidrag minskar är det inte lätt vara spannmålsodlare med dagens förutsättningar. En kostnad som man då kan kapa är maskinkostnaderna. Ett möjligt sätt att göra det på är genom att utnyttja maskinerna mer på större arealer. Då både mark- och arrendepriserna ökar är det nödvändigt att rationalisera. En lösning på detta är maskinsamverkan som innebär att två eller flera gårdar samarbetar och delar på lantbruksmaskinerna för att få ner de fasta maskinkostnaderna till en lägre nivå.
I denna studie har två gårdars maskinparker granskats genom kalkyleringar, för att få fram dagens maskinkostnader. Sedan har en ny gemensam maskinpark tagits fram för att beräkna kostnaderna för ett maskinsamarbete. När ett maskinsamarbete införs blir det ofta större avstånd mellan fälten och brukningsenheterna. Detta leder då till ökade transportkostnader, som tagits hänsyn till i studiens kalkylarbete.
Målet med denna studie är att få fram ekonomiska underlag på vad ett maskinsamarbete skulle innebära för två växtodlingsgårdar i sydvästra Skåne. I detta kalkylarbete har litteratur om maskinsamverkan studerats och beräkningar gjorts i JTI-Maskinkalkyl (Ekman, 1997), med värden från bland annat Agriwise (Lagerkvist, 2015). Gårdarna som studerats ligger ca: 2,3 mil från varandra och har ungefär 500 ha åkermark vardera, vilket innebär en gemensam brukad areal på 1000 ha i ett framtida maskinsamarbete.
Här nedan kan du se några av de slutsatser som finns i denna fallstudie, där två gårdar i sydvästra Skåne på 500 ha vardera och med ett avstånd på 23 km maskinsamarbetar:
• Maskinkostnaderna minskade med ca: 540 000 kr per år (ca: 15 %) när de två växtodlingsgårdarna inleder maskinsamverkan. Gård A minskar kostnaderna med 196 494 kr per år eller 393 kr per ha. Gård B minskar kostnaderna med 343 794 kr per år eller 688 kr per ha.
• Även om avståndet hade varit dubbelt så långt mellan gårdarna, så hade kostnadsminskningen varit stor och hamnat på ca: 485 000 kr per år med transportkostnaderna inräknade.
• 8 av 12 maskiner i maskinsamarbetet används så många timmar per år att de nått en högre utnyttjningsnivå enligt Maskinkostnader 2015 (Maskinkalkylgruppen, 2015).

,

As the costs for merchandise increase along with reduced grain prices and EU:s single farm payment, being a grain producer isn´t always easy under today’s conditions. One cost that is essential to reduce is the cost for your agricultural machinery and equipment. One way to do so is to use them more effectively on bigger acreage. Since the purchase prices for both buying and renting land are increasing it is crucial to rationalize. One solution is called machine cooperation meaning that two or more farm companies collaborate and share agricultural machinery and equipment in order to keep their fixed costs on a lower level.
This report focuses on two farmers enterprise and theirs agricultural machinery and equipment. They have been studied in order to sort out today’s costs. After that a new, shared, assembly of machinery has been chosen in order to enable calculations on costs for machine cooperation. When introducing machine cooperation the distances between fields and the two farms often increase. Resulting in higher costs for transportation, which have been considered during the calculations. Social aspects and timeliness costs have been left out in this report.
The goal with this report is to work out economic basis on what the profit with machine cooperation for two crop producing farms in south west Scania would be. As guidance for this study, literature about machine cooperation has been studied. The calculations have been made in a calculation program from JTI-Maskinkalkyl, a program from the Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (Ekman, 1997). Merits have been taken from Agriwise (Lagerqvist, 2015). The two farms 23 km apart from each other consist of about 500 hectares of agriculture land respectively, meaning that the shared agricultural machinery and equipment in the future machine cooperation would be used on about 1 000 hectares of land.
Below you can see some of the conclusions in this case study. Where two farms in southwestern Scania on 500 hectares each and 23 km apart from each over have a machine cooperation together:
• The equipment costs reduce with about 540 000 SEK per year (about 15 %) when the two farms initiating the machine cooperation. Farm A reduce its machine costs by 196 494 SEK per year, or 393 SEK per ha and year. Farm B reduce its machine costs by 343 794 SEK per year, or 688 SEK per ha and year.
• Even if the distance had been twice as long between the farms, the machine costs reduction is estimated to 485 000 SEK per year, when the transportation cost have been included.
• 8 of the 12 machines have reached a the highest level of usage given by Maskinkostnader 2015 (Maskinkalkylgruppen, 2015)

Main title:Ekonomiska förutsättningar i ett framtida maskinsamarbete
Subtitle:en fallstudie av två gårdar i sydvästra Skåne
Authors:Persson, Johan
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:maskinekonomi, årskostnader, transportkostnader, växtodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2016 09:33
Metadata Last Modified:03 Jun 2016 15:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics