Home About Browse Search
Svenska


Brahme, Gunnar and Erlandsson, Per, 2015. Förstå emotionella svårigheter i lantbrukens generationsskiften : skiljer sig de emotionella prioriteringarna?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
683kB

Abstract

Uppsatsen handlar om att hitta skillnader i hur personer känner inför ett generationsskifte i lantbruket jämfört med de som har genomgått ett. Genom att belysa känslor som kan uppstå i ett generationsskifte så ska det underlätta för kommande generationer att förstå emotionella svårigheter som kan uppstå. Faktorer som undersöktes i studien var hur de deltagande personerna uppfattade sina relationer till olika närstående och olika moment man ställs inför som familjeföretagare. I studien har semi-strukturerade intervjuer använts som hjälpmedel vid personliga möten och via telefon.
Resultatet som studien genererat visar på att det finns skillnader mellan de som står inför ett generationsskifte och de som genomfört ett. En skillnad som observerats är att de emotionella svårigheterna skjuts från relationen med familjen till att handla om känslor kring den ekonomiska situationen efter generationsskiftet. En annan tydlig skillnad är att de som står inför ett generationsskifte tror att den äldre generationen ska släppa taget om företaget lättare än vad de som genomgått har upplevt att de faktiskt gjort.

,

The essay is about finding differences in how people in agricultural family business feel about going into a succession compared to those who already have gone thru a succession. By locating the emotions that incurred in a succession it should be easier for future generations to understand the emotional difficulties that may occur. Factors investigated in the study were how the participating persons perceived their relationships with various related parties and different moments faced by family businesses owners. In the study, semi-structured interviews were used as a tool in personal meetings and phone calls. The study result concluded that there are differences between those who are facing a succession and those who already gone thru a succession. The largest difference observed is that emotional problems are changing from the relationship with the family to deal with feelings about the economic situation for those who have gone thru a succession. Another clear difference is that those who are facing a succession think that the older generation will let go easier than what they actually had according to those that have made a succession.

Main title:Förstå emotionella svårigheter i lantbrukens generationsskiften
Subtitle:skiljer sig de emotionella prioriteringarna?
Authors:Brahme, Gunnar and Erlandsson, Per
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Zachrison, Mozhgan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:generationsskifte, emotionellt, känslor, lantbruk, succession
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4600
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 09:33
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 09:33

Repository Staff Only: item control page