Home About Browse Search
Svenska


Björkman, Martin, 2017. Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img] PDF
359kB
[img] PDF
359kB

Abstract

Idag står många potatisodlare i Sverige inför en framtid där det krävs bättre och bättre kvalitet på matpotatisen. En stor del i kvalitetsarbetet är goda lagringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att lagra potatis på med olika fördelar. På gården Vårbacka i Flyinge sker idag en del av lagringen utomhus under halm och plast. Detta har på senare år visat sig påverka kvaliteten negativt och därför vill man se över möjligheten att bygga för lagring inomhus.
Samtidigt har gården inte möjlighet att torka/lagra all sin spannmål då gården växt ifrån sin tork.

I detta arbete har jag därför valt att titta på olika möjligheter att torka/lagra spannmål i samma system som man senare kan lagra potatisen. Det som är aktuellt i detta fall är då planlager/löslager med någon form av ventilation för potatisen och torkning för spannmålen. Det finns olika sätt att lösa detta på och jag har tittat närmare på några av de system som kan vara aktuella i Vårbackas fall.

Det viktigaste att tänka på när ett system för torkning/lagring väljs är att anpassa det efter sina egna behov och vara medveten om att inget system är bättre än användaren. Oavsett vilket system som väljs måste brukaren vara noggrann med temperaturer, fuktighet och luftflöden
för att få ett bra resultat i lagret.

Resultatet jag kom fram till var att ett system med nedgjutna luftkanaler är fördelaktigt för att uppnå en effektiv torkning av spannmål i planlager. Jag kom även fram till, genom kontakt med rådgivare, att för lagring av potatis är system med lådor fördelaktigast i många fall. I
fallet för Vårbacka tycks det mest lämpliga vara att bygga ett nytt hus med nedgjutna luftkanaler.

Min slutsats är att det är möjligt att bygga en lagerbyggnad som kombineras för spannmål och potatis. Men det är inte lämpligt att lagring sker vid samma tidpunkt då klimatkraven är väldigt olika.

,

Today a lot of the Swedish potato farmers are facing a future where they have to get a better quality on their potatoes, especially when selling potatoes for consumption. The storing of the potatoes is playing a big role in the work towards a better quality. There are a lot of different
systems for storing the potatoes and they all have different pros and cons. On the farm Vårbacka outside Flyinge a lot of the potatoes are stored outdoors under straw and plastic
sheets. During the past 5 years this has had a bad impact on the quality, and therefore it is of interest to investigate in the possibilities to build for storage indoors. At the same time the farm has grown out of its drying facilities for cereal grains and don’t have capacity enough to
neither dry nor store the grain.

In this study I have examined different possibilities for drying and storing of the grain and for storing of potatoes using the same buildings and system. In this case the system that is interesting is on floor storage with some type of ventilation for the potatoes and drying of the grain. There are different ways to solve this issue and I have compared some of the systems that felt appropriate for Vårbacka.

The most important thing to have in mind while choosing a system for drying/storing is that the system is adjusted after your own needs and be aware of that no system is better than the operator. No matter what system that is chosen the operator must control temperatures, moist
and airflow to get a good result.

The result I have reached is that to be able to dry grain in an on floor storage you should preferably have in floor air-ducts to get an efficient drying. I also found out, through contact with a potato-adviser, that in many cases storing of potatoes in boxes is the system with most benefits. In Vårbackas case the most appropriate thing seems to be to build a new building with in floor air-ducts.

My conclusion is that it is possible to build a storage combined for both grain and potatoes. But it is not possible to store it at the same time due to the different climate needs.

Main title:Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka
Authors:Björkman, Martin
Supervisor:Nimmermark, Sven
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:planlagring, spannmålstorkning, potatislager, spannmålslager, potatis, spannmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2017 10:44
Metadata Last Modified:21 Aug 2017 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics