Home About Browse Search
Svenska


Järlesäter, Erika and Olsson, Pernilla, 2012. Knäskada på smågris : kan tejpning av smågrisars framknä minska sår och skador på smågrisar?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Skador på framknä hos smågrisar är ett välkänt problem i de flesta besättningar. Själva
skadan uppstår när smågrisarna diar eller på något annat sätt gnider sina knän mot
liggytan. Det finns olika lösningar på problemet och det har gjorts flertalet försök inom
området. Ett av de som har visat resultat är strategisk halmning.
Syftet med vårt examensarbete är att försöka minimera dessa sårskador med hjälp av
tejpning precis under framknäet. Vår förhoppning är att man ska kunna minska
behandlingar samt antibiotika användningen, öka tillväxt och djurvälfärd.
Vi har gjort en studie där vi följde tre gårdar under en respektive två grisningsomgångar.
I vårt arbete kallas besättningarna för gård A, gård B och gård C. På gård A hade vi 20
försökssuggor varav 10 kullar med tejpade smågrisar och 10 kullar med otejpade
smågrisar. Den andra omgången hade vi 18 försöksuggor varav 9 kullar med tejpade
smågrisar och 9 kullar med otejpade smågrisar. På gård B hade vi 14 försökssuggor
varav 7 kullar med tejpade smågrisar och 7 kullar med otejpade smågrisar. På gård C var
16 suggor med i försöket, 8 kullar med tejpade smågrisar och 8 kullar med otejpade
smågrisar. Registreringen av vår studie skedde genom dokumentation vid varje
grisningsbox på ett Excel-dokument som vi tagit fram för detta ändamål. Dokumentet
finns med som en bilaga i arbetet.
Efter avslutad studie vet vi att man kan minska sårskadorna på smågrisens knä genom att
tejpa och därmed höja djurvälfärden. Om man slår ihop all data från alla kullar visar det
sig att kullar med tejpade knä hade en signifikant mindre diameter i knäskador (5,9 mm
vs. 8,7 mm, P=0,0003). I besättning B (3,8 mm vs. 8,7 mm) och besättning C (6,00 vs.
10,9 mm) var skillnaden störst, medan skillnaden var mindre i besättning A (omgång 1:
8,2 mm vs. 8,5 mm; omgång 2: 5,0 mm vs. 7,2 mm). Inga skillnader fanns i
undersökningen i antal behandlade grisar mot ledinflammationer. För att få svar på om
det finns ett samband mellan nedsatt tillväxt och sårskador krävs mer och längre studier.

,

Damage to the carpus of piglets is a well-known problem in most herds. The actual
damage occurs when they nurse or otherwise rubbed their knees against the abutment
surface. There are different solutions to this problem; there have been several attempts in
the art. One of those that have proven results is giving a lot of straw to the sow around
farrowing.
The purpose of this thesis was to try to minimize these wounds by means of taping just
below the knee. We hope that by reducing these wounds the number of treatments and
antibiotic use could be reduced and increase growth and welfare.
We have done a study in which we follow three different herds during two and one
farrowing batches. During the first batch in herd A, we had 20 sows in total with 10
litters of piglets taped and 10 litters of piglets without tape. The second time we had 18
sows per batch including 9 litters of piglets taped and 9 litters of piglets without tape. In
herd B we had 16 sows with 8 litters of piglets taped and 8 litters of piglets without tape.
In herd C we had 16 sows with 8 litters of piglets taped and 8 litters of piglets without
tape. The registration of our study is done by documentation of each litter at every
farrowing crate in an excel document that we've developed for this purpose. The
document can be found in this work.
Our conclusion is that you can reduce wounds on the piglet’s knee by taping which
improves animal welfare. And if you add all the data from all the litters, it turns out that
the litters with taped knee had a significantly smaller diameter of knee injuries (5.9 mm
vs. 8.7 mm, P=0.0003). In herd B (3.8 mm vs. 8.7 mm) and herd C (6.0 mm vs. 10.9
mm) was the effect of taping largest. In herd A was the effect of taping smaller (batch 1:
8.2 mm vs. 8.5 mm; batch 2: 5.0 vs. 7.2 mm). No differences in treatments against joint
inflammations was found between taped and non-taped piglets. To find out if there is a
correlation between reduced growth and wounds more and longer studies are required.

Main title:Knäskada på smågris
Subtitle:kan tejpning av smågrisars framknä minska sår och skador på smågrisar?
Authors:Järlesäter, Erika and Olsson, Pernilla
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Olsson, Anne-Charlotte
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:smågris, knäskada, ledinflammation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2012 06:27
Metadata Last Modified:21 Aug 2012 06:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics