Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Jannike, 2012. Sintidens påverkan på immunglobulinhalten i råmjölk : är Ig-halten högre om sinperioden är längre?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

Bristande kalvhälsa i svenska mjölkbesättningar är ett kostsamt problem som påverkar både
lantbrukarens ekonomi och djurens välbefinnande. Kalven föds helt utan antikroppar i blodet
och får all immunitet genom råmjölken från sin mamma. Detta åskådliggör hur stor betydelse
råmjölken har för de nyfödda kalvarnas framtida hälsotillstånd. Det är därför viktigt att kalven
får i sig råmjölk och att den är av god kvalité. Råmjölken innehåller antikroppar i form av
immunglobuliner och halten av dessa varierar mycket i råmjölk. Det finns olika faktorer som
påverkar mängden immunglobuliner i mjölken, bland annat laktationsordning, tid från kalvning
till urmjölkning, sintidens längd samt eventuellt mjölkläckage.
Målet med detta examensarbete var att hitta ett samband mellan antal sintidsdagar och mängden
immunglobuliner i råmjölken. Då förstakalvare inte har någon specifik sintid togs det ej
med i undersökningen. Till arbetet samlades det in 43 prover med råmjölk från två eller fler
lakterande mjölkraskor från totalt 7 gårdar. Kvantiteten immunglobuliner mättes med en colostrummätare.
Undersökningen har inte visat något tydligt samband mellan antalet sintidsdagar och halten
immunglobuliner i råmjölken. En anledning till det kan vara att variationen i sintidlängden i
undersökningen var för liten och att proverna var för få.

,

Calf health in Swedish dairy herds is a costly problem, which affects both the farmer's economy
and the animal welfare. Calves are born without any antibodies; and get all immunity
through colostrum from their mothers. This illustrates how important colostrum is for newborn
calves' future health. It is therefore important that the calf ingests colostrum of good quality.
Colostrum contains antibodies in form of different types of immunoglobulin; and their concentrations
in colostrum range greatly. There are various factors that influence the amount of colostrum:
immunoglobulin, including cows’ lactation number, time from calving to first milking
after giving birth, length of dry period and possible milk leakage.
The aim of this study was to study the relationship between the length of the dry period and the
concentration of immunoglobulins in the colostrum. As heifers do not have a specific dry period
before calving, they were not included in the survey. Fifty samples of colostrum from dairy
cows from seven farms were collected. The quantities of immunoglobulin of these samples
were measured with a colostrummeter.
The investigation has not shown any clear correlation between the length of the dry period and
the content of immunoglobulin in the colostrum. One reason may be that the variation in the
dry period in the study was too small and that the samples were too few.

Main title:Sintidens påverkan på immunglobulinhalten i råmjölk
Subtitle:är Ig-halten högre om sinperioden är längre?
Authors:Jönsson, Jannike
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:råmjölk, immunoglobulin, kalvhälsa, råmjölkskvalitet, colostrumdensimeter, kalvskötsel, antikroppar, råmjölksinnehåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2012 05:48
Metadata Last Modified:12 Oct 2012 05:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics