Home About Browse Search
Svenska


Birgersson, Hanna, 2018. Olika faktorer som påverkar tillväxten på mjölkraskalvar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
268kB

Abstract

I litteraturgenomgången framkommer många aspekter av grovfoder till kalvar. Kalvar förefaller att föredra grovfoder med hög smältbarhet, men för maximal konsumtion totalt är ett grövre grovfoder (med lägre smältbarhet och lägre preferens hos kalven) att föredra. Grovfodret har före avvänjning som primär uppgift att hålla papillerna i trim. Efter avvänjningen utgör det i tilltagande grad en del av kalvens näringsförsörjning.

Av litteraturgenomgången framgår att tillväxten under kalvperioden lägger grunden för en hög framtida produktion – men långt flera variabler än kraftfodrets sammansättning och fysiska struktur har inflytande på kalvens framtida prestation i mjölkbesättningen.

I ett utfodringsförsök med 42 kalvar undersöktes effekten av varierande fysisk struktur på kraftfodret till kalvar under mjölkperioden. Försöket genomfördes på Hagelsrums gård under försommaren 2016. De sista kalvarna lämnade försöket i september då de uppnått en ålder av fyra månader. Kraftfodret under mjölkperioden fram till åtta veckors ålder utfodrades i form av müsli, pellets eller i krossad form som en del av ett fullfoder. Såväl kalvarnas konsumtion, tillväxt och hälsoläge dokumenterades och bearbetades statistiskt. Då variationen mellan individer var större än variationen mellan behandlingar kunde inga statiska skillnader beläggas.

,

This thesis includes a review and a study on feeding calves with feeds mainly differing in physical appearance. The review focused on the feeding of roughage to pre-ruminant calves. Calves appear to prefer roughage with a high digestibility. However, for maximum total consumption a roughage with lower digestibility and calf preference is desirable. Roughage given pre-weaning has the primary objective of developing and keeping rumen papillae in shape. Post-weaning, the roughage is increasing its role in the nutrient provision for the calf.

A major conclusion from the review was that the growth in the non-ruminant phase has consequences for future production. However, far more variables than concentrate composition or physical appearance influences the calf’s performance in the dairy herd.

The effect of different physical appearance of calf concentrate was evaluated in a feeding trial with 42 calves. The trial was conducted at Hagelsrums Gård AB during the early summer of 2016. The last calves left the trial in September, at the age of four months. Concentrate was fed during the milk-period until eight weeks of age, either as müsli, pelleted or rolled as part of a total mixed ration. Individual feed consumption, live weight growth as well as health was documented and statistically analysed. The individual variation was larger than the differences between treatments. The conclusion in this study is therefore that physical appearance has no or little influence on the measured variables, feed consumption, growth or Health.

Main title:Olika faktorer som påverkar tillväxten på mjölkraskalvar
Authors:Birgersson, Hanna
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:avvänjning, kraftfoderstruktur, vomutveckling, kalvtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2019 13:57
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics