Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Å | Ö
Number of items: 135.

A

Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan, 2021. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ahlberg, Sebastian and Oskarsson, Robert, 2022. Röjning för omställning från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk – en fallstudie i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Albin, 2022. Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Emil, 2023. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Hugo, 2023. Skogsägares intresse för kompletterande markanvändning hos några skogsägare i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Johan, 2022. En kvalitativ studie av laserskanning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Johan, 2020. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonas, 2020. Vrakersättningens betydelse för grantimmerutbytet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Arkegrim, Emil and Appelbring, Andreas, 2023. Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aronsson, Sven, 2021. Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aspmark, Joachim, 2022. Markfuktighetens påverkan för spårbildning på skogsbilvägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Avramidis, Harley, 2022. Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axbäck, Michaela, 2020. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

B

Berg, Viktor, 2023. Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Annica and Bernzen, Ninja, 2023. Odlingsförsök med Pinus sylvestris i gransågspån blandat med hydrokol respektive pyrokol. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, David, 2023. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bertilsson, Caroline and Magnusson, Viktor, 2020. Viskadalens mekaniska plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bjärkse, Carl and Larsson, Erik, 2019. Markägarens förväntningar hos en skogsinspektor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John, 2022. Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Oscar, 2020. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björs, Josefine and Sjögren, Jonathan, 2023. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bodell, Rickard and Vestlund, Emanuel, 2023. Gransågspån som odlingssubstrat för tall-, gran- och björkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boström, Emma and Svedberg, Malin, 2023. Skapandet av högstubbar : en undersökning av skördarförares perspektiv och systemstöd inom Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Broman, Anton and Johansson, Rasmus, 2019. Survey-studie på Hyllonox och Woodcoat. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bryntorp, Emil, 2020. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

C

Carlsson, Carl and Jönsson, Sofie, 2023. Långsiktig torvnedbrytning för olika vegetationstyper på dikad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Malin and Johansson, Pernilla, 2022. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlström, Elis and Karlsson, Ida, 2019. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Cederhammar, Michael and Högström, Viktor, 2023. Etablering och test av ett marteloskop i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

D

Dahl Wallin, Sofi and Garefelt, Emelie, 2021. Kan skogsgödsling effektiviseras med hjälp av SLU Markfuktighetskarta?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik, 2022. Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

de Kroon, Kjeld, 2022. En jämförelse mellan Försvarsmaktsanpassad och produktionsinriktad skogsskötsel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

E

Ek, Petra and Skotte, Amanda, 2021. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekberg, Anna and Eriksson, Emma, 2021. Jämställdhetsarbetet på skogsmästarprogrammet : en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekholm, Adrian, 2019. Trädsäkring med olika tidsintervaller. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eklind, Kajsa, 2021. Arbetsväxling i skogsmaskinlag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eneman, Björn and Olsson, Christoffer, 2019. Mätning av stammens tvärsnittsarea med hjälp av klave jämfört med diametermåttband i det praktiska skogsbruket. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar, 2019. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar, 2019. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ericson, Helena, 2019. Att äga skog på distans. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Anna and Gudmundsson, Sanna, 2022. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Viktor and Henriksson, Gustav, 2022. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

F

Ferner, Erik, 2020. Identifiera kvarglömt virke med hjälp av drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fredholm, Agnes, 2022. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

G

Garli, Oskar and Sjöö, Henrik, 2020. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Georgsson, Gustav and Ottosson, Jesper, 2022. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gruvborg, Elis and Ericsson, Petter, 2022. Reduktion av viltskador i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan, 2020. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

H

Hansén, Lovisa, 2024. Stamskador och dess uppkomst vid mekaniserad kvalitetsgallring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harrysson, Åsa, 2022. Douglasgran under högskärm av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedin, Emilia, 2020. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedlund, Max and Jernberg, Anton, 2022. Produktivitet vid skotning av olika grundyteuttag i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Heiding, Kenneth, 2020. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellgren, Robert, 2024. Orsaker till och åtgärder för att förbättra ekonomin i förstagallringar på Åland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter, 2020. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hermansson, Moa and Sundström, Anna, 2021. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hulterström, Jesper and N Schultz, Katarina, 2019. Generell hänsyn vid Linköpings stifts föryngringsavverkningar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hägg, Victor and Lundsgård, Carl, 2022. Fårull som viltbetesskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

I

Ivarsson, Carl and Muhr, Jonas, 2020. Kvalitetsskillnader i talltimmerleveranser till Bollsta sågverk fördelat på region, årstid, ursprung och diameter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

J

Jakobsson, Torbjörn and Hultén, Gustav Sven, 2021. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jofs, Karl and Evaldsson, Josefin, 2023. Hänsynsträd efter föryngringsavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Daniel and Kjellström, Sebastian, 2020. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Felix and Meyer-Bothling, Soeren, 2023. En jämförelse av föryngringsmetoderna mekanisk sådd av tall och naturlig föryngring av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Jenny, 2024. Förekomst av snöskytte i hyggesfria metoden schackrutehuggning i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Jonatan, 2020. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Karin and Molund, Mathilda, 2022. Tidiga resultat från ett föryngringsförsök med stora inverser - för ökad överlevnad och minskad viltbetning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johnsson, Axel, 2021. Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Axel and Rumler, Erik, 2020. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jungergård, Fredrik and Hultin, Arvid, 2021. Skördarförarnas arbetssituation i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

K

Karlsen, Tobias, 2021. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Lisa and Lenz, Erik, 2023. Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, möjligheter och förutsättningar vid virkestransport på vägar med bärighetsklass 4 jämfört med bärighetsklass 1. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Oskar, 2020. Målklassning av skogens sociala värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Sanna, 2022. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Kastensson, Johan and Norder, Nils, 2020. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

L

Lejon, Markus, 2022. Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lennartsson, Helga and Granberg Olofsson, Zara, 2022. Återväxtinventering med hjälp av drönare jämfört med traditionell inventering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lidén, Edvin and Söderberg, Johan, 2019. Skattning av trädhöjd med hjälp av en ytmodell för laserdata. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Liljebäck, Axel, 2022. Att sälja eller inte sälja koldioxidinbindning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela, 2021. Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Albin and Lindström, Oskar, 2023. Planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Linus, 2020. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindblom, Olof and Wistrand, Tom, 2019. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindhagen, Hannes, 2020. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – En utvärdering av trädens överlevnad & evighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ling, Philip, 2022. Julgransodling och att utnyttja outnyttjad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Löfqvist, Johan and Wikström, Pierre, 2020. Maskinförarnas uppfattning om Weda Skogs drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

M

Malmqvist, Tomas, 2022. En studie av fyra trädslag angående kolonisering av akvatisk bottenfauna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Marinder, Daniel, 2019. Användning av drönare i skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Martin, Viktorsson, 2019. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mathiasson, Göran, 2022. Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla, 2021. En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Molin, Alexander, 2021. Utveckling i kompetensöverföring mellan etablerade och nyanställda skogliga rådgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mångs, Sebastian and Söderlund, Erik, 2019. Kartläggning av påverkande faktorer och förslag på åtgärder för att öka antalet kvinnor på Slottegymnasiets skogliga NB-program. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

N

Nilsson, Felix and Bengtsdahl, Joakim, 2023. Implementering av Skogliga Grunddata i hprGallring vid andragallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Henrik and Nordström, Edwin, 2019. Hur pålitligt är relaskopet vid mätningar av grundytan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordin, Filip, 2022. Vidareutvecklingen av en interaktiv digital skogsägareplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

O

Olofsson, Sarah and Östlund, Felix, 2023. Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Filip, 2020. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Hanna, 2019. Är det lönsamt att röja mer än en gång?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Jimmy, 2020. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linnéa, 2019. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linus and Månsson, Erik, 2023. Poppelns tillväxt på granåker i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Rasmus, 2022. Precision hos ett digitalt gallringshjälpmedel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Osmén, Erik, 2019. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

P

Pershagen, Karin and Westerlund, Jonas, 2020. Hyggesfria skötselmetoder för utveckling av sociala värden inom en tätortsnära skog : projekt Vätteskogen, Skinnskattebergs kommun. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Jonas, 2020. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Ossian and Frank, Gustav, 2021. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda, 2021. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Anton and Nilsson, Mattias, 2022. Relationen mellan ståndortsindex, markfuktighetsklass och granbarkborreangrepp i Uppsala och Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Ida and Bovin, Per, 2021. Skogen på högstadiet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pontén, Ida and Renell, Ludvig, 2022. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pruth, Leo and Larsson, Elin, 2023. Skogsbrukets syn på jämställdheten i yrkesrollen virkesköpare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

R

Rehult, Jakob, 2019. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Remsö, Mats, 2020. Jämförelse mellan Skogliga grunddata 2.0 och fältmätta beståndsvariabler i bestånd med huggningsklass S1 och S2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ridderbjelke, Daniel and Forslund, Gustav, 2023. Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd? : en studie av en försöksyta på Asa försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rietz, Anna, 2022. Skogliga utbildningar och konkurrens – En analys av studenternas väg till slutgiltigt val. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan, 2022. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

S

Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael, 2020. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sandström, Arvid, 2021. Effects of active and passive conservation on forest structure and bird diversity in Färna Ecopark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Schedvin, Christer, 2019. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Segerfur, Niclas, 2022. Hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – tidsstudie och kostnader för föryngringsåtgärder vid luckhuggning i ett tallbestånd i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Skogelid, Olov, 2019. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svedlund, Viktor, 2020. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Söderberg, Daniel, 2022. Fröträdens överlevnad tre år efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

T

Tallgren, Elias and Andersson, Henrik, 2020. Studie av effekterna efter behandling mot viltarbete i plantskog i östra Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thorwall, Gustav and Nord, Jacob, 2022. Skogsägarens riskhantering – storm, brand & granbarkborre i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thörnblom, Marcus, 2020. Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

U

Ullberg, Malin and Knuts, Johan, 2023. Trendspaning på skogsintressenter – Lärk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

W

Wickberg, Karl-Anders and Eliasson, Mattias, 2023. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wästling, Lisa, 2023. Studie av toppskyddet EcoTall på ett ungskogsbestånd i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Z

Zettergren, Mattias, 2019. Information och kommunikation inför tätortsnära avverkning i Västerås. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Å

Åhlén, Roger and Jakobsson, Gustav, 2022. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åslin, Rebecca and Kristoffersson, Julia, 2023. Regler och säkerhet vid användning av fyrhjulingar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ö

Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

This list was generated on Tue Feb 20 03:57:31 2024 CET.