Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 114.

Anderberg Ferraz, Camilla, 2022. Undersökning av faktorer som kan påverka låg grobarhet i havre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersen, Josefine and Brink, Linus, 2023. Framtidsspaning för svensk mjölk : Identifiering av nyckelfaktorer för att öka konkurrenskraften i svensk mjölk genom jämförelse av strategier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Clara and Troeng, Victor, 2023. Faktorer och processer som påverkar lantbrukare vid markförvärv : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Erica and Löfman, Julia, 2023. Ledarskap i lantbruksföretag : en kvalitativ studie av nio lantbruksföretag i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Jessica and Brandsten, Johanna, 2020. Varför satsar lantbrukare på miljöåtgärder i sina företag? : en studie av motiv och resultat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Johanna, 2022. Blandning av olika spannmålskomponenter i torksilo : sker en separering?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Linnéa and Karlsson, Isabelle, 2021. Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen? : kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Richard and Thuresson, Jesper, 2021. Lantbrukets användning av strategiska verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Sophie, 2022. Tillämpning av Herzbergs tvåfaktorteori på det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andreasson, Isabell and Holmqvist, Måns, 2022. Växtodling i kombination med solelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ansin, Cecilia, 2024. En god djurvälfärd? : en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Applied Animal Science and Welfare

Augustinsson, Jacob and Gunnarsson, Gustav, 2021. Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel : användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axelsson, Carl Filip, 2022. Solcellspark på jordbruksmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axelsson, Louise and Åkerblom, Carl, 2022. Egenskaper som konsumenten värderar vid märkning av äpplen : en studie om äppelmärkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bengtsson, Albin and Ronström, Viktor, 2021. Omgivningens påverkan på kalvens hälsa : hur kalven påverkas av dess miljö och inhysning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bergqvist, Linnéa and Henriksson, Britta, 2023. Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi : en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bertilsson, Erik and Skure, Albin, 2019. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borell, Mårten, 2019. Bandsådd i ekologisk odling- Hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete? : hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borell, Mårten and Jansson, Oskar, 2020. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Borgenvall, Ellinor, 2022. Kan NTM- värdet förutsäga framtida prestationer hos Holsteinkor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Brorsson, Mattis, 2022. Hållbar markförvaltning i södra Småland : potential att möta hållbarhetsmålen i agenda 2030. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Julia, 2023. Transport utav nötkreatur till slakt : vilka är de vanligaste bristerna i Sverige och hur påverkar det djurvälfärden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Nils and Närkeby, Viktor, 2023. Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion : analys av ekonomiska faktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Cedergren, Carl and Olofsson, Hugo, 2023. Variabel giva – Varför förblir användandet lågt? : trots att optimerade resurser ger minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahl Wallin, Karl and Karlsson, Andréa, 2020. Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlberg, Frida, 2020. I vilken omfattning sker spannmålskonservering med propionsyra? : en intervjustudie med lantbrukare i Västerbottens län. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin, 2020. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Danielsson, Anna and Kronberg, Ebba, 2022. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Danielsson, Lukas, 2020. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dobak Andersson, Fredrik, 2021. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Einarsson, Elinore, 2020. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekblad, Daniel and Lundgren, Oskar, 2021. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eke-Göransson, Hugo and Engdahl, John, 2023. Rostning av åkerbönor : en kostnadsanalys om lönsamheten för utfodring av rostade åkerbönor till ekologiska mjölkkor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Eriksson, Julia, 2023. Växtnäringens betydelse i förebyggandet av svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Erlewein, Susanna and Nilsson, Anton, 2022. Resiliens i det svenska lantbruket : synen på resiliens hos olika grupper inom lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Esbjörnsson, Christian and Bertilsson, Erik, 2020. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Esbjörnsson, Christian and Montgomery, William, 2019. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Friberg, Edward and Polfjärd Larsson, Erik, 2023. Minskad bekämpningsanvändning och dess påverkan på svensk spannmålsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Frisk, Henrik, 2022. Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gillerstrand, Charlie and von Buxhoeveden, Andreas, 2023. Fördelarna och nackdelarna med mobilt torksystem : tillämpningsområde för mobiltork. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gränsbo, Magnus, 2020. Tillväxtproblematik i broccoli : sort eller gödslingsberoende?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik, 2023. Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Oskar and Nylander, Jacob, 2022. Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina : riskhantering i det svenska lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustavsson, Catrin, 2022. Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor? : en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gynnerstedt, Martin and Wadmark, Henrik, 2022. De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte : en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hallberg, Emma, 2022. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hansson, Charlotte and Ståtenhag, Jonatan, 2021. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hansson, Frida and Åxman, Nelly, 2023. Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige : en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henningsson, Jakob, 2020. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henningsson, Jakob, 2019. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henriksson, Britta, 2022. Hur stor kunskap har konsumenten om svensk mjölkproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hermansson, Emil and Olsson, Oskar, 2023. Upplevda risker och riskhantering hos svenska lantbruksföretag : en kvalitativ intervjustudie om spannmåls- och grönsaksproducenters upplevda risker, riskhanteringsprocess och support. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmqvist, Måns, 2021. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Infang-Franzén, Mimmi and Löfman, Julia, 2022. Tillväxt på smågrisar med tre olika utfodringsstrategier. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jansson, Oskar, 2019. Företagsvärdering i samband med generationsskifte. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jansson Edströmer, Pernilla, 2020. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Cecilia, 2020. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Cecilia, 2019. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johnsson, Minna, 2022. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jolemark, Filippa, 2023. Odling av linser och dess lönsamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonasson, Elin, 2020. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonasson, Elin and Magnusson Björk, Axel, 2021. Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering? : en kvantitativ enkätstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Karlsson, Emil and Nyholm, Magnus, 2020. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kolm, Carl-Magnus and Sjöberg, Claes, 2022. Investering i spannmålsanläggning : en fallstudie av nya spannmålsanläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper, 2022. Säker bortkoppling av balpress vid brand : en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lagerfelt, Gustaf, 2022. Är kalkning av åkermark lönsamt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larm, Johan, 2023. Förstå viktiga faktorer kring strategisk planering inför expansion av mjölkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larsson, Tilde and Nilsson, Elisabet, 2021. Sinperiodens inverkan på nästkommande laktation : hur vanliga produktionssjukdomar kan förbyggas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindberg, Amanda, 2021. Hur förvärvar ledare inom lantbruket sina ledarskapsfärdigheter? : en intervjustudie med individer i ledande befattningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindström, Frida and Wahlquist, Pernilla, 2023. Skötselåtgärders och platsbetingelsers påverkan på resistens hos renkavle i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Löwenborg, Adam and Rohlwin, Simon, 2021. Sveriges marginella jordbruksmarker - en potentiell klimatresurs : vilka förändringar krävs för bättre utnyttjande?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Möller, Emil and Sjöberg, Carl, 2019. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Axel and Andersson, Richard, 2020. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Madeleine, 2020. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordqvist, Emil, 2023. Drönare : det tekniska hjälpmedlet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olander, Cecilia and Broo, Hanna, 2020. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Olofsson, Filiph and Christensson, Amanda, 2020. Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olofsson, Jenny, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Oskar, 2022. Effekter av kalkkväve i odling av isbergssallat : ett mindre fältförsök. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pannell, Ida and Nilsson, Camilla, 2020. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Annelie, 2023. Anledningar till att lantbrukare avvecklar sin lantbruksverksamhet : en kvalitativ intervjustudie med lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Annelie and Svensson, Annie, 2022. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Hans-Alfred, 2022. Hur EU-subventionerna påverkar de svenska grisuppfödarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Otto, 2023. Ekonomisk värdering av åtgärder och dess effektivitet mot renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Petersson, Per, 2023. Arbetsbehov och kostnader för dikor i utedrift utan ligghall jämfört med traditionell djurhållning med byggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pålsson, Hedda and Jonsson, Victor, 2021. Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling : hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ramgren, Sofia, 2020. Utvärdering av varierad mängd utsäde och gödning i maltkorn : är det lönsamt?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ramgren, Sofia and Karlsson, Daniel, 2020. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Rehnström, Hanna, 2022. Säkert arbete med nötkreatur : förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ronström, Viktor, 2022. Förlängt kalvningsintervall : stämmer rekommendationerna om att 12 månaders kalvningsintervall är mest lönsamt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rydén, Christian, 2022. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Samuelsson, Mikaela and Söderlund, Lovisa, 2022. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjunnesson, Jonas and Andersson, Linnéa, 2020. Höja tak : en metod att bygga om till ett nytt användningsområde?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Sjöberg, Carl and Olsson, Olof, 2020. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjöberg, Claes and Kårhammer, Jens, 2021. Strukturkalkens inverkan på jordmotstånd : analys av mätningar på det horisontella och vertikala motståndet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Strandqvist, Izabelle and Persson, Agust, 2023. Hur påverkas uppkomsten av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) av olika bearbetningsstrategier under hösten? : How is the emergence of black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) influenced by different mechanical strategies during the autumn?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Strömvall, Cecilia and Holmström, Lisa, 2020. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Tallåker, Moa, 2022. En studie på två avvänjningsmetoder: Nedtrappning och abrupt avvänjning : vilken metod ger bäst tillväxt efter avvänjning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tallåker, Moa, 2023. Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit : en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thomasson, Marc and Bergbohm, Kristofer, 2021. Skillnaden på alternativen för att säkra upp vatten för framtiden genom en lagringsdamm : en undersökning på Gotland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena, 2020. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Torstensson, Ellen and Persson, Emelie, 2020. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Trinks, Teo and Karlsson, Oskar, 2020. Misslyckande inom lantbruksföretag : en undersökning av forskning och intervjuer ur intressenters perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Uvais, Fathima and Karlsson, Herman, 2020. Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker : en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Vernersson, Patric, 2019. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vernersson, Patric and Möller, Emil, 2020. Beslutsprocess vid förvärv av jordbruksmark : intervjustudie med affärsrådgivare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Vestberg, Simon, 2021. Förutsättningar för att bevattna med bräckt vatten i Sverige : effekten på mark och växt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wahlèn, Sofia, 2020. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wiström, Oskar and Helgesson, Emil, 2020. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wolf, Katarina and Carlsson, Sara, 2021. Regelverkets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ intervjustudie kring mjölkföretagande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas, 2020. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:37 2024 CEST.