Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 112.

Ahl, Saga, 2023. Genetiska defekter hos svenskt varmblod och islandshäst- hur hanteras de i avelsprogrammen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ahlberg, Emelie, 2021. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ahlberg, Emelie, 2024. An evaluation study of 3D imaging technology as a tool to estimate body weight and growth in dairy heifers. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Algotson, Amanda, 2023. Husdjurens roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ancher, Julia, 2023. Användning av kalvningssystem i svensk dikalvsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Ancher, Julia, 2021. Metoder för att motverka värmestress hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Sigrid, 2020. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sigrid, 2022. Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma : en studie med fokus på fjäderfäproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sofia, 2023. Utvärdering av vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Areskoug, Malin, 2022. Magnesium och mittlaktationsförlamningar hos mjölkkor : finns det någon koppling?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Barth, Olivia, 2022. Smärta och smärtlindring hos livsmedelsproducerande djur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Bergkvist, Elvira, 2021. Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglund, Paulina, 2021. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Blom, Ylva, 2023. Analys av startstatus hos varmblodiga ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Blom, Ylva, 2021. Risk för smittspridning av kvarka från hästens närmiljö : går det med hjälp av vattenprov att identifiera förekomst av tysta smittbärare?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Blomberg, Sandra, 2022. Slaktutbyte och köttutbyte i nöt- och lammslaktkroppar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Brodin, Vanessa, 2023. Fodertillsatsen Bovaer® som metaninhibitor till mjölkkor. Med den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bruhn, Kajsa, 2021. Effects of weaning and two separation strategies on cow-calf pairs kept together in an automatic milking system until calves were four months old. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Burvall, Sofie, 2021. Sociala beteenden och rangordning mellan renkalvar i hägn (Rangifer tarandus tarandus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Börs, Johanna, 2023. Behavioral response of reindeer (Rangifer tarandus) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Börs, Johanna, 2022. Smittspridning och förebyggande åtgärder för East Coast Fever : påverkande faktorer i boskapens miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Carlsson, Carin, 2023. Gruppstorlekens påverkan på foderintag och tillväxt hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Julia, 2022. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Carlsson, Julia, 2020. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Jenny, 2020. Teknisk pelletkvalité och foderförlust av fiskfoder gjort på biprodukter från fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Djerf, Cecilia, 2023. Användning av GPS-halsband på renar i renskötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Emmoth, Linnea, 2020. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Emriksson, Stina, 2021. Short-term effects of early social experiences on reactions to unfamiliar pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Moa, 2023. Mutationer i ASIP och MC1R som påverkar ullens färg hos Gotlandsfår. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eriksson, Theodor, 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Eriksson, Theodor, 2023. Indikatorer för hållbarhet på små mjölkgårdar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Essgärde, Linnea, 2022. Effekter av att utfodra hästar med grovfoder i hönät. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Follinger, Linnéa, 2023. Arbetsmiljö och djurvälfärd på små mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Follinger, Linnéa and Rathjen, Minna, 2021. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Frankenberg, Ida, 2023. Möjligheten att praktiskt utfodra rödalger till mjölkkor : med syftet att minska metanutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gerdin, Linnea, 2022. Hur lönsamt är det med en lägre inkalvningsålder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gustafsson, Ebba, 2023. Avelsarbetets roll i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier : hur kan avel och genredigering reducera behovet av antibiotikatill produktionsdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hagskär, Alma, 2022. Foderåtgång och tillväxt hos mjölkraskvigor utfodrade med bioraffinerad presskaka från gräs/klöverensilage. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hall Hansson, Tilde, 2023. Hur mitokondriens funktion påverkar åldrande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hansen, Ida, 2023. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansen, Ida, 2021. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hansi, Malin, 2023. Resursförsvar hos hund – orsaker och förebyggande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansson, My, 2022. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hellqvist, Amanda, 2022. Utomhushållning av får under vintern : hur påverkas fåret och dess produktion?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Helmersson, Jannica, 2023. Correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants : Korrelation mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hilding, Andrea, 2023. Genetisk variation hos lantrashöns : skillnader inom svenska lantraser och europeiska lantraser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hägg, Malin, 2021. Användningen av pro- och prebiotika till häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hägg, Malin, 2023. Vallfoderensilage inverkan på sensorisk och teknologisk kvalité hos griskött. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ingvarsson, Hilda, 2020. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jacobsson, Amanda, 2021. Factors impacting dairy cows milk production during hot summers : investigating the impact of the heat wave 2018on 30 Swedish dairy farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jans, Jonas, 2023. Mjölkras tjurar på bete - fungerar det?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Olivia, 2019. Avel för effektivare nötkreatursproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Elin, 2020. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Elin, 2022. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Mimmi, 2022. Utsikter för svensk grisproduktion efter förbud om användning av höga doser av zinkoxid vid avvänjning av smågrisar: Vilka lärdomar kan vi dra från avskaffandet av antibiotika på 1980-talet?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Mimmi, 2020. Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Johansson, Sanna, 2022. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Johansson, Siri Sabina, 2020. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Vilma, 2023. Evaluation of novel climate-friendly feed for Nile tilapia in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Vilma, 2021. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Amanda, 2023. Energy requirement in horses under medication for insulin dysregulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Amanda, 2021. Tarmmikrobiotan hos häst på vallfoderbaserade foderstater. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Josefsson, Alicia, 2022. Play behaviour and maternal relationship between ewe and lambs in Urial sheep (Ovis vignei bochariensis). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Cassandra, 2021. Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Isabella, 2023. Positiva välfärdsindikatorer för grisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlstrand, Anna, 2022. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kling, Stina, 2021. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Liedgren, Sofie, 2022. Comparing crossbred and purebred dairy cows for economically important traits. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lilja, Johanna, 2021. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindell, Ronja, 2021. Providing live black soldier fly (Hermetia illucens) larvae to laying hens (Gallus gallus domesticus) using three different methods : effects on foraging behaviour and production parameters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mattsson, Viktor, 2023. Biokol i foder till värphöns och slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Menacho, Andrea Brissa, 2023. Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Milton, Ida, 2022. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Milton, Ida, 2020. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Morell, Nora, 2023. Utvecklingen av djurskyddslagstiftning för transport av djur : skillnader mellan länder och år i 13 medlemsstater i EU mellan 1991 och 2020. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Musial, Agata Michalina, 2023. Att skaffa valp och skapa förutsättningar för en trygg vuxen hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Navarrete, Nathalie, 2022. Effekten av kemiska bedövningsmedel vid olika typer av fiskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nilsson, Emma, 2021. Euthanizing single or pairs of sick, injured or weak piglets with nitrogen foam : effects on animal welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nilsson, Sandra, 2023. Hästens individuella stressrespons : med fokus på fysiologiska och beteendemässiga förändringar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Nordberg, Olivia, 2020. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nordberg, Olivia, 2022. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Nordström, Mikaela, 2022. Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Norling, Johanna, 2021. Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nyström, Kajsa, 2023. Fragile Foal Syndrome (FFS) inverkan på hoppförmåga och exteriör hos svenska varmblod (SWB) : varför hoppar hästar med samma mutation på olika sätt?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ohlsson, Erika, 2022. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olson, Cecilia, 2023. Hur påverkar utfodringen av kon kalvens födelsevikt i dikalvsuppfödning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Olsson, Towe, 2023. Användning av vallväxter för parasitbekämpning hos betande får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Madeleine, 2024. Behavioural response in pigs at gas stunning in foam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Persson, Madeleine, 2022. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Sofie, 2020. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Rathjen, Minna, 2024. Djurvälfärd och djurskydd vid säljakt i Sverige : en kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på jaktmetoder och utfall. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rosenwall, Nellie, 2020. Hörselskador hos tjänste- och jakthundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Rosenwall, Nellie, 2022. Jämförelse av digivningsbeteende hos korsningssuggor : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Råssjö Zenker, Linn, 2023. Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt av gris : hinder och möjligheter relaterat till implementering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Saltin, Anna, 2023. GPS-intervaller för registrering av habitatval, rörelsemönster, tillväxt och dödlighet hos nötboskap : en förberedelse inför praktiska tester i Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Segervall, Amanda, 2020. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Segervall, Amanda, 2022. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sigerhed, Sofia, 2022. Modersegenskaper hos suggor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Stensson, Lisa, 2023. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stensson, Lisa, 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Ståhlberg, Kajsa, 2022. Dark pathways : cows’ walking behavior in dim light environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ståhlberg, Kajsa, 2020. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Suopanki, Ida, 2022. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Svensson, Elin, 2022. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Thelin, Hanna, 2021. Elstimulering av lammslaktkroppar med avseende på köttkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tufvesson, Carina, 2021. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vincze, Xenia, 2022. Smitta av BKD mellan och inom odlad och vild fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vincze, Xenia, 2024. Utfodring av nötkreatur på slakteri : olika typer av foder och deras effekt på djurens välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Walltin, Mikaela, 2023. Faktorer som påverkar livslängden hos svenska mjölkkor : effekter på metanutsläppen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wreland, Maja, 2023. Finns det ett samband mellan vad den unga hunden utfodras med och resultat på HD- och ED-röntgen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Öst, Greta, 2021. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Öst, Greta, 2023. Stärkelseintagets inverkan på muskelenzymaktivitet hos varmblodiga travhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:30 2024 CEST.