Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 140.

Ackar, Viktorija and Barna, Patricia, 2020. Förtätning : olägenhet eller tillgång för städernas barn?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlfridh, Emmy and Skogman, Emma, 2023. Barnens spårvagnshållplats : en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahmad, Doaa, 2023. Gentrifiering som bortdrivning : en kvalitativ studie om hyresgästernas upplevelser av en stadsförnyelseprocess i Mjølnerparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Albright Österberg, Tove Helénéh, 2019. Inre Arkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova, 2019. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Karin, 2021. Framtidens klimatneutrala bostäder : en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Carin, 2022. Cykelparkeringar i parker : en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Christoffer, 2021. Tingvalla : en ny-gammal entré till Söderåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Malin, 2022. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Fredrik and Lindblad, Mattias, 2019. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnehed, Filip, 2019. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asplind, Anna, 2024. En konstnärlig designprocess - med dans som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aurell, Ellen, 2023. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Balke, Sofie, 2019. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barrsäter, Patrik, 2013. Forodhani Park in Stone Town : the effect and value of its rehabilitation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bergqvist, Anna, 2018. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Tim, 2017. Ingenting är lika pålitligt som förändring : återfotografering som metod för att uppmana till diskussion om framtida markanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea, 2021. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bickaj, Labeat, 2014. Urban activity park in Gjilan, Kosova : green space for meetings, experience and recreation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bjärbo Johansson, Emily, 2011. Brukardeltagande i förändringsprocesser : vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid involveringen av brukare i utvecklingen av Lindängelunds rekreationsområde och i utvecklingen av mötesplatser i Lindängen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Björkman, Ingrid, 2023. Levande historia i Nilstorp : biologiskt kulturarv och hållbar stadsutveckling i 1950-talets omsorgsfulla stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele, 2023. Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen : en dynamisk övergång mellan hav och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Ebba, 2015. Kapacitet för cykeltrafik : en studie om trängsel, framkomlighet och utmaningar i Malmös cykelnät. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bolin, Maria, 2014. Evig temporäritet och skön platsmarknadsföring : kulturkartans betydelse för kulturellt hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bolin, Maria and Laurin, Niklas, 2013. Läroprocesser i nätverksstyrning : vägen till hållbar utveckling?. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brännström, Charlotte, 2014. Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjesson Skölling, Emilia and Ragnå, Louise, 2019. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cronborn, Jennifer, 2015. Medborgarbudget : en del av demokratiseringsprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Cronquist, Ida, 2012. Medborgardeltagande i översiktsplaneringen : analys av Malmö stads samråd med utgångspunkt från FN:s Habitatagenda. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dabbour, Nada, 2019. Hållbar konsumtion och Skåpet Tage : en studie som undersöker hur Malmö stad verkställer hållbar konsumtion på lokal nivå och vad för roll Skåpet Tage spelar i detta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Milma, 2016. Kollektivtrafikens betydelse för jämlikheten i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dysting, Kajsa, 2022. Social hållbarhet i förtätning : en flerfallstudie av tre skånska kommuners arbete med social hållbarhet i planeringsprocesser av urbana förtätningsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Economou, Jakob, 2011. Klimatanpassning längs Öresund : från ett planerarperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ek, Clara and Hjelm, Lisa, 2020. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Louise and Holmqvist, Sofia, 2022. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstam, Jenny, 2019. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Anders and Gauffin Jatta, Felicia, 2023. Tomrummens territorialitet : en studie av tre urbana tomrums komplexitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Andrea, 2016. Högstadieelevers perspektiv på skolgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Eriksson Lantz, Rasmus, 2023. Kyrkogårdarnas gröna kulturarv i den hållbara stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espinosa, Olivia, 2023. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Farzin Saba, Nafiseh, 2016. Medborgardialog och delaktighet i Områdesprogram Lindängen : en studie av programmets policy för involvering av (invandrar-)boende i Lindängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fehler, Joanna, 2014. Socialt hållbar stadsutveckling från idé till praktik : begreppsutveckling i Kvillebäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Frennered, Eva, 2011. Sitter vi i samma båt eller vilka båtar sitter vi i egentligen : en studie om samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen för Kiruna stadsomvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Fälth, Erik, 2014. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Fälth, Erik and Thulin, Jens, 2012. Hållbar stadsutveckling enligt principerna Cradle to Cradle : från teori till praktik i Kilen, Ronneby. Second cycle, A1E. Alnarp: Other

Ghoreishi, Armin, 2023. Förutsättningar för samverkan : lärdomar om samverkansprocesser i fallet CTC. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Green, Pauline, 2021. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haase, Sofia and Donalds, Emilia, 2019. Social hållbarhet i kollektivtrafikplanering : planeringsaktörers förhållningssätt och inkludering av sociala perspektiv. En studie av Metrobussystemet i storstadsområdet Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harmark, Klara, 2016. Fritidens resor och det stationsnära läget : en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, färdmedelsval och livspussel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hedeya, Nadia, 2017. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henning, Anders and Lanevi, Anna, 2017. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjelte, Petter, 2015. Kommunikation av kommunalt miljöarbete : når Eslövs kommun ut till kommunens invånare?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hjelte, Petter and Larsson, Aleksandra, 2013. Vad är ett hållbart evenemang? : Eurovision Song Contest i Malmö våren 2013 i rampljuset. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hult, Henrik and Granath, Hannes, 2018. The smart city – powerful but frightfully vulnerable? : a study of resilience building in high-tech societies. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Nellie and Ringvall Sundkvist, Sara, 2023. Utveckling – Avveckling : samverkan för kompetensförsörjning i krympande kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Högström Dahl, Agnes, 2016. Vandra tryggt tillsammans : synen på deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Högström Dahl, Agnes, 2016. Vandra tryggt tillsammans : synen på deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Johansson, Karl Johan, 2018. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Josefsson, Joakim, 2011. Stadskyrkogårdar : socialt hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin, 2021. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Elise, 2019. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kamf, Sofia, 2018. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Andrea, 2022. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellsdotter, Boel, 2013. Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess : att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Klasson, Mattias, 2017. Vägen till en sommargågata : samverkansprocesser vid hållbara stadsutvecklingsprojekt : exemplet Friisgatan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landefjord, Agnes and Ripel, Marit Aalrust, 2018. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Alexander, 2023. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Annika, 2011. Stadsträds transmissivitet av direkt solstrålning : en studie i fyra stadsträds optiska vinteregenskaper för en del av en hållbar klimatplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Larsson Lindersköld, Siri, 2014. Mobility management i stadsplanering : om att skapa win-winsituationer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Clara, 2014. Förbättringsprocesser inom sanitet i slumområden i Indien : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindemann, Linnea, 2016. Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort? : en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linder, Sara, 2015. En knuff i rätt riktning : om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindersköld Larsson, Siri and Urde, Ie, 2013. Stadsläkning genom stadsgata : en undersökning om Nobelvägens förutsättningar som stadsgata. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Gustav and Reppen, Nils Rasmus, 2021. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Marcus, 2020. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundholm, Ellinor, 2019. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lycke, Ellen and Nyberg, Julia, 2021. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lydén, Nicolina, 2011. Det offentliga rummets möjligheter : en studie om hur Skarpnäcks offentliga miljö kan utvecklas för att främja den sociala hållbarheten i stadsdelen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Malmcrona Friberg, Kristin, 2017. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmqvist, Frida, 2020. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markström, Emil, 2019. Bostäder enligt reglerna : förutsättningarna att bygga ekonomiskt överkomliga bostäder för unga vuxna och studenter enligt det svenska byggregelverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mihalcea, Bianca, 2012. Grönområden i Hässleholm : hur värderas de ur olika perspektiv?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Naroskin Havermark, Felix, 2022. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nelin Jensen, Björn, 2011. Rosengårds idrottsområde : nutid och framtid ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Ellinor and Ulinder, Elin, 2024. Framtidens Klimatanpassade Stad : en studie av klimatförändringars konsekvenser i den bebyggda miljön i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Helen, 2016. Det stadsnära jordbrukets förutsättningar – Fallet Malmö och Stadsbruk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tove, 2016. Stadsplanerares och medborgares uppfattning om värmeböljors effekt på folkhälsan och dess prioritering i den fysiska planeringen : urban grönstruktur som klimatanpassningsåtgärd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Norlin, Anna-Klara, 2022. Sveriges förnyelsebara energilandskap : en kartläggning av den svenska solenergins och vindkraftens markanspråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norman, Thomas, 2023. Är det transporteffektiva samhället i antågande?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Otterström, Aron and Stagell, Ruben, 2021. Trygghet i relation till planeringens gränser : en vertikal kvalitativ studie av att planera för trygghet utifrån statlig, regional och kommunal planeringsnivå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Jennifer, 2021. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pastorino Nyman, Victor, 2022. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pedersen, Hanna and Göransson, Isabelle, 2021. Urbana experimentella bostadsprojekts potential för hållbar stadsutveckling : en fallstudie av Greenhouse, Brf Viva och Kvarteret Backåkra 2. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perlborn, Sanna and Tallqvist, Fanny, 2023. Att genomföra och utveckla sociala investeringar i samverkan mellan kommun och privata fastighetsägare - förutsättningar, möjligheter och utmaningar : en enfallsstudie om fastighetsrenovering i miljonprogramsområdet Lindängen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson Holm, Vera, 2021. Gröna markanvisningar : en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pertoft, Ronja, 2022. UNESCOs biosfärområden : i vems intresse?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Mattias, 2023. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ramsauer, Nina, 2015. Stadsodling, ur ett kommunalt perspektiv : en översiktlig genomgång av förvaltningars arbete med stadsodling, samt kopplingen mellan hållbar stadsutveckling och stadsodling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Rosendahl, Josephine, 2017. Stadsranden : ingenmanslandet eller det givande mötet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rutberg, Sofia, 2021. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saarela, Linnea, 2016. Vegetationens inverkan på det urbana klimatet : en studie om trädens effekt på en gatukanjonen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Samir Ismail, Dina, 2021. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schneider, Julia, 2020. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Josef, 2012. Om mötandet: till en typologi över urbana mötesplatser : fallet stadsodling i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjöblom, Jenny, 2015. Från konsument till medproducent : förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjöstrand, Malin, 2019. Plats för odling : om stadsodlares relationer till stad och bostadsområden i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sommardal, Anna, 2017. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sorjonen, Isabelle, 2018. De gröna takens upplevda kvalitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenberg, Sofia, 2015. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stigertsson, Alexander and Palmqvist, Rebecka, 2020. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stolt, Lisa, 2018. Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen : Rosengårds station, jämställdhetens nästa stopp?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Gunilla, 2021. Gångbar stad? : en fallstudie om Göteborgs Stads fotgängarprioritering – från strategi till planeringspraktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Klara, 2016. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Svensson, Klara, 2016. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Svensson, Sarah, 2019. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Therese, 2022. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Södergren, Clara, 2016. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Söderlund, Sofia, 2018. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderström, Kristine, 2020. Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat! : hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tengheden, Niklas, 2017. Nya vägar för trafik och vatten : sänkta hastigheter ger plats för klimatanpassning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thulin, Jens, 2014. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, försäljningsretorik eller hållbar stadsutveckling?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Tillander, Louise, 2022. Sex kommunpolitikers syn på blågrön infrastruktur - vilka hinder upplevs i planeringen av BGI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Traneborn, Gabriel, 2019. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Turfors, Johanna, 2023. Nu ska vi äntligen få prata med Skånetrafiken : en kritisk utvärdering av samverkansprocessen för trafikförsörjningsprogrammet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Uddenäs, Louise, 2022. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Urde, Ie, 2014. Hållbar livsstil genom kommunikationskampanjer : mjuka värden en förutsättning för att uppnå en hållbar utveckling?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wallbring, Josefin, 2020. Täthet ur ett upplevelseperspektiv : en fallstudie om stadsdelen Kungsängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wallenqvist Berglund, Johanna, 2022. Hållbar mobilitet i mer än bara centrum : transportparadoxen mellan stadens centrum och periferi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wedin, Sofie, 2011. Att värdera åtgärdsförslag i samhällsanalyser : en fallstudie av områdesanalys i Rågsved. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Welandson, Anna, 2022. Samhällsplanering i klimatförändringarnas era : en studie av översiktsplanerna i Laholms Kommun 1987–2014. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wendelius, Jennifer, 2021. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Werner, Agnes, 2023. Åtgärdsoptimering genom ekosystemtjänstanalys : en fallstudie av Görslövsån. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widestam, Ludvig, 2019. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Yacob, Khaled, 2012. Medborgardeltagande från retorik till handling : fallet Ekostaden Augustenborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Zelmerlöw, Fredrik, 2019. Ecosystem services in the urban space : a case study of the Folkparken & Julivallen densification project in Höganäs municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ziegler, Joakim, 2019. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åmerbilly, Kalida, 2023. Mötesplatsen Gamlegården en länk mellan det gamla och det nya : centrumförnyelse för ett tryggt och integrerat Näsby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åstrand, Alexander and Sannestad, Peter, 2015. Offentlig-privat samverkan för en hållbar stadsutveckling : innovationsplattform Malmö Sydost som samverkansarena. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Örman, Anna, 2021. Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet : en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Thu Jun 13 03:16:41 2024 CEST.