Home About Browse Search
Svenska


Cronborn, Jennifer, 2015. Medborgarbudget : en del av demokratiseringsprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Runt om i svenska kommuner kan vi se att glappet mellan beslutfattare och
medborgare ökar och hur medlemsantalet i politiska partier och ideella organisationer
minskar. Detta sker parallellt med ökad arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap i
samhället vilket bland annat är en konsekvens av ökade klyftor. I Sverige har vi valt
att utgå från representativ demokrati men allt fler forskare menar att vi behöver
modernisera det demokratiska systemet som ett sätt att motverka trenden med ett ökat
avstånd mellan beslutfattare och medborgare. En metod som framhävs är
medborgarbudget vilket ger medborgarna delaktighet och inflytande i
beslutsprocesser.
Denna studie syftar till att undersöka vad som påverkar utformningen av en
medborgarbudget och till vilken grad medborgarna involveras i processen, samt om
medborgarbudget kan vara en metod som kan minskar anståndet mellan beslutsfattare
och medborgare. Studien utgår från en medborgarbudgetprocess i Västra Hisingen,
Göteborg. Genom deltagande observationer följer studien projektgruppens arbete med
utformningen av medborgarbudgeten. Det har under studien framkommit att faktorer
som socialt kapital, kunskap, politisk vilja och samverkan har betydelse för
medborgarbudgetens resultat och till vilken grad medborgarna involveras.

,

Around the Swedish municipalities, we can see that the gap between decision-makers
and citizens is increasing and the number of active in political parties and NGOs
decreases. This takes place in parallel with increased unemployment, crime and
alienation in society, which is a consequence of the increased gaps. In Sweden, we
have chosen to use representative democracy but scientists believe that we need to
modernize the democratic system as a way to counteract the trend with an increased
distance between decision-makers and citizens. A method that emphasizes is
participatory budgeting allowing citizens participation and influence in decisionmaking
process.
This study aims to examine what influences the design of, participatory budgeting and
the degree to which citizens are involved in the process, and if participatory budgeting
can be a method which can reduce the respite between policy makers and citizens The
study is based on a citizen's budget process in Västra Hisingen, Göteborg. Through
participant observation the study follows project team's work with the design of the
participatory budge. The result of the study revealed that factors such as social capital,
knowledge, political will and cooperation is of importance for the participatory
budget result and the degree to which citizens are involved.

Main title:Medborgarbudget
Subtitle:en del av demokratiseringsprocessen
Authors:Cronborn, Jennifer
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:medborgardeltagande, medborgarbudget, medborgarinflytande, direktdemokrati, empowerment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2015 13:05
Metadata Last Modified:09 Nov 2015 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics