Home About Browse Search
Svenska


Lydén, Nicolina, 2011. Det offentliga rummets möjligheter : en studie om hur Skarpnäcks offentliga miljö kan utvecklas för att främja den sociala hållbarheten i stadsdelen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Ett offentligt stadsrum ses av de flesta som ett rum i staden som alla har tillgång till, vilket det absolut är. Dock ser jag det
offentliga rummet som något mer än bara en plats som alla får
besöka. Det offentliga stadsrummet är ett rum där människor kan mötas, bli sedda, manifestera, samtala, aktivera sig, vila och betrakta för att bara nämna några egenskaper. Det offentliga rummet är ett viktigt rum för att kunna skapa ett välmående och utvecklande
samhälle. Makthavare och planerare lägger i många fall mycket resurser på att förbättra storstädernas representativa offentliga ytor, så som stora torg och stadsparker. De platser som glöms bort är ofta de lokala offentliga stadsrum som finns runt om i många förorter i vårt land. I detta arbete utgår jag från två offentliga platser i
Skarpnäck, ett torg och en park. Skarpnäck är en förort som är
belägen söder om Stockholm. Arbetet riktar sig till hur man kan skapa offentliga miljöer som gynnar människan och den sociala
hållbarheten.
Trots det offentliga rummets viktiga innebörd glöms det i många fall bort. Många offentliga platser har idag inte dem förutsättningarna som behövs för att möta invånarnas behov. För att kunna skapa och planera de offentliga rummen på ett bra sätt som gynnar invånarna behöver man skaffa sig kunskap kring hur människor använder
rummet och hur det sociala livet utspelar sig på platsen. Vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar? Det offentliga
rummet är till för alla invånare i staden oavsett ålder, kön och
etnicitet. Detta innebär att stadsrummet måste planeras utifrån ett varierande uttryck där alla kan ges utrymme. Genom
litteraturstudier och empiriska studier på plats i Skarpnäck har
antaganden och förslag vuxit fram som ska främja den offentliga miljön så att den sociala hållbarheten i stadsdelen ökar och
förbättras för de boende i Skarpnäck.

,

A public urban space is often seen from the viewer’s eyes as a place where everyone has access. Which is certainly quite true. However, I see the public space as something more than just a place that everyone can and have the right to visit. The public urban space is a place where people can meet, be seen, manifest, communicate, activate themselves, rest and
observe, to name just a few qualities. The public space is an important place to create a prosperous and developing society. Policymakers and planners spend a lot of resources to improve the cities respected public spaces, such as big squares and city parks. The places that are forgotten are often the local public urban spaces that exist around many suburbs in our country. In this work, I take on two public places in Skarpnäck, which is a suburb situated south of Stockholm. The work is aimed at how to create social sustainability of urban spaces that benefit people and nature.
Despite the importance of public spaces the meaning of it is often
forgotten. Many public places in the suburbs today do not have the ability to meet the resident’s needs. In order to create and plan public spaces in a good way to benefit the residents it is important to acquire knowledge on how people use space and how the social life takes place on the site. What works and what do not? The public space is for all residents of the city regardless of age, gender and ethnicity. This means that urban space must be planned based on a variable expression so everyone can use and have their place in the public space. Through literature and
empirical studies on location in Skarpnäck assumptions and suggestions have come forth to increase and improve the public environment and the social sustainability for the benefit of the residents in the area.

Main title:Det offentliga rummets möjligheter
Subtitle:en studie om hur Skarpnäcks offentliga miljö kan utvecklas för att främja den sociala hållbarheten i stadsdelen
Authors:Lydén, Nicolina
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:social hållbarhet, offentlig miljö, offentligt liv, sociala interaktioner, planering av offentlig miljö, torg, parker, Skarpnäck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2012 06:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page