Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Clara, 2016. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. Till följd av detta har på senare tid hållbarhetscertifieringar av byggnader och hela bostadsområden utvecklats. En av de mest kända och omfattande hållbarhetscertifieringarna är den internationellt erkända metoden Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).
Syftet med detta arbete är att undersöka LEED Neighborhood Development (LEED-ND) certifierings miljö- och klimateffekter utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv samt dess bidrag till klimatanpassning. För att undersöka detta har en litteraturstudie och en fallstudie genomförts. Fallstudien syftar till att analysera utvecklingsområde Östra Sala backe i Uppsala och hur kommunen och byggherrarna inom projektet förhåller sig till hållbarhetscertifieringar. Vidare har även Östra Sala backe granskats utifrån LEED-ND manualen för att se vilka grundkrav och poängkrav projektet klarar.
Resultatet av litteraturstudie, fallstudie och de semistrukturerade intervjuer som genomförts i arbetet visar att tre av åtta byggherrar valt att hållbarhetscertifiera sina fastigheter på en högre certifieringsnivå än minimikravet (Miljöbyggnad brons) inom den första etappen i Östra Sala backe. Dock framgår det att det råder delade meningar byggherrar emellan om certifieringarnas betydelse för deras hållbarhetsarbete. Granskning av LEED-ND manualens miljö- och klimateffekter visar att certifieringen kan bidra till en förbättrad och ökad ekologisk hållbarhet i städer och samtidigt bidra till klimatanpassning. Utifrån litteraturstudie framgår tydligt att majoriteten av bedömningsfaktorerna inom LEED-ND är strategier för att minska de negativa miljö- och klimateffekter bygg- och fastighetsbranschen medför. Det framgår även att de flesta bedömningskategorierna är strategier för klimatanpassning via mitigation men medför synergieffekter i form av adaptation. Dock är det oklart i vilken utsträckning LEED-ND certifieringen kan bidra till ökad ekologisk hållbarhet och klimatanpassning vilket innebär att det krävs fortsatt forskning kring LEED-ND certifieringens mätbara effekter.

,

The construction and real estate sector has a noticeable share in environmental deterioration. It also contributes to global warming by enhancing the emission of greenhouse gasses. One consequence of increased urbanization is the building of new houses and the creation of nonresidential facilities. This, however, poses a serious challenge to the modern metropolis to maintain a sustainable city development. Consequently, not long ago, a system of environmental certification on commercial real estate assets has been introduced. LEED is probably the best known and the most comprehensive sustainability certification method that is internationally acknowledged.
The point of this thesis is to examine whether LEED Neighborhood Development (LEED-ND) certification method meets the requirements of ecological sustainability and climate adaptation. To that purpose a literature and a case-study has been made. The latter is about a construction project in Östra Sala backe (in Uppsala), which examines to what extent the Uppsala municipality and the constructors keep to this certification method in this project. What emerges from these studies as well as the semi-structured interviews, which are part of the case-study, is the following: Three out of eight construction firms have expressed their intention to meet higher levels of environmental requirement in their constructions in Östra Sala backe than the minimum municipal requirement (the so-called bronze level) for environmental buildings (miljöbyggnad). Yet, there is no full agreement among the construction firms about the significance of sustainability certification. My analysis of the environment and climate adaptation manuals of LEED-ND shows that their application may contribute to the climate adaptability as well as to the improvement of ecological sustainability in the cities. Literature studies also confirm this observation, since most criteria of evaluation in these manuals are based on the strategy of reducing the negative environmental and climate effects of the activities of construction and real estate firms. Now, these strategies are basically strategies of mitigation. And as such they are also important factors in the realization of climate adaptability. Nevertheless, it is not clear to what extent one can achieve sustainable development and climate adaptation through the application of the LEED-ND certification method. Therefore, more research directed to the measurable effects of this method is needed.

Main title:LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling
Subtitle:en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen
Authors:Södergren, Clara
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Fransson, Ann-Mari and Blennow, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:certifiering, LEED Neigborhood Development, LEED certifiering, bygg- och fastighetsbranschen, hållbar stadsutveckling, klimatförändringar, klimatanpassning, Östra Sala backe
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2016 11:58
Metadata Last Modified:02 Nov 2016 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics