Home About Browse Search
Svenska


Bjärbo Johansson, Emily, 2011. Brukardeltagande i förändringsprocesser : vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid involveringen av brukare i utvecklingen av Lindängelunds rekreationsområde och i utvecklingen av mötesplatser i Lindängen?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I processen för en socialt hållbar utveckling är en viktig del att utöka brukarens möjlighet att
påverka sin verklighet. En utmaning i städers utveckling är att bättre länka samman områden med
varandra. Aspekten handlar till stor del om den byggda miljön och fysisk segregation, men en
viktig konsekvens av segregation är också ett ibland upplevt utanförskap.
Ett sätt att motverka den effekt som segregation och utanförskap kan få är just att göra brukare
mer delaktiga i förändringsprocesser. Arbetet med utvecklingen av Fosie innefattar till en stor
del brukardelaktighet. Denna studie tar upp två av delprojekten i Fosies utveckling och fokuserar
på Lindängens centrum och Lindängelund. Genom intervjuer med ansvariga för dialogerna samt
med en av informatörerna på Fosie stadsdelsförvaltning studeras områdena och processerna för
dialogen.
I Lindängen handlar processen om att boende, fastighetsägare och andra verksamma i stadsdelen
tillsammans i en dialog ska enas om Lindängens framtid. Arbetet syftar till att skapa en större
förståelse mellan samtliga aktörer. Detta kan ses som en start där boende och verksamma i området
tillsammans senare kan dra igång nya processer och därigenom bevara och utveckla nya
kvaliteter i området.
Det andra projektet som studeras är uppbyggnaden av en park i Lindängelund, där boende i området
är inbjudna att delta. Syftet med denna process är framförallt att konsultera boende om vilka
aktiviteter de vill kunna uppleva i parken, men projektet handlar även om att skapa en ny nod i
stadsdelen som ska generera mer besök utifrån och en större stolthet över området bland boende.
I de två studerade fallen kan dessa processer genom brukardelaktighet tillsammans utgöra en
positiv faktor för att motverka ett upplevt utanförskap i området, där boende ges en tro på sina
möjligheter att kunna påverka närmiljön.
Brukardialoger bygger på att de deltagande kan känna förtroende för varandra, men är också ett
sätt att skapa en ökad tillit. Det är en process som för många tjänstemän kan kännas svår och lång,
men med vinsten att många infallsvinklar kan mötas.

,

One of the biggest questions in the process of making societies socially sustainable is about involving
citizens. Another challenge is how to better connect different parts of the city with each
other. This aspect treats physical segregation but it is also a question of social exclusion.
One way to work against social segregation is to involve citizens in the development and transformations
in the community. Fosie is a district in Malmö where the citizens is participating in the
planning process. This study focus on two areas in Fosie, Lindängens centrum and Lindängelund,
and surveys the dialogues that the processes holds.
In Lindängen the dialogue is a way to contribute with a cohesive vision about the areas future.
The purpose is to make all participants appreciate each others signifi cance and contributions. Thus
this process is a way to encourage new initiatives taken from people that are living and working
in the district.
In Lindängelund, a new park is intended. People who live nearby are invited to help to decide
what activities the park should offer. The process is also a way to create a new node in the area,
which will generate more visits from people living outside the area.
Theese two processes are able to obstruct social exclusion in Fosie by giving the citizens opportunities
to affect their community.
Citizen dialogues requires the ability to trust each other, but is also a way to gain reliance. The
process is often experienced as time-consuming, but is also a long term solution. It provides a possibility
to gather several different approaches.

Main title:Brukardeltagande i förändringsprocesser
Subtitle:vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid involveringen av brukare i utvecklingen av Lindängelunds rekreationsområde och i utvecklingen av mötesplatser i Lindängen?
Authors:Bjärbo Johansson, Emily
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Hägerhäll, Caroline
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:brukardeltagande, medborgardialog, Fosie, Lindängelund, Lindängen, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-919
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2012 06:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page