Home About Browse Search
Svenska


Frennered, Eva, 2011. Sitter vi i samma båt eller vilka båtar sitter vi i egentligen : en studie om samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen för Kiruna stadsomvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
734kB

Abstract

I dagens samhällsplanering strävar man ofta mot att utforma kommunikativa planeringsprocesser där skilda intressenter är delaktiga i planeringsförfarandet. Avsikten med en kommunikativ planeringsprocess är att inbjuda aktörerna i processen till samverkan och dialog i syfte att få till stånd ett gemensamt agerande. Syftet med min uppsats är att studera hur samverkan mellan två av aktörerna i planeringsprocessen för Kiruna stadsomvandling, Kiruna kommun och LKAB, fungerar.
Aktörerna i planeringsprocessen för stadsomvandlingen har tidigare i processen uppfattats som två olika grupper som agerat ur ett ”vi och dom”-perspektiv. I den här studien vill jag belysa hur de två aktörerna i processen resonerar i dag om sina roller och ställningstaganden och hur relationen mellan de två aktörerna är.
För studien har intervjuer genomförts med projektledaren för stadsomvandlingen hos Kiruna kommun respektive LKAB. Vidare har kategoriseringsanalys använts som metod för att analysera det empiriska materialet vilket har resulterat i att kategoriseringar av aktörerna och deras handlingar har kunnat identifieras. Därmed har frågor kunnat besvaras om vilka roller aktörerna har i planeringsprocessen och hur de ser på sig själva och varandra.
Studien visar att aktörernas roller är tydliga när de handlar utifrån ett ”vi och dom”-perspektiv, där de ser sig själva och varandra som två olika aktörer. När de två deltagarna i stället ska agera i ett ”vi”-perspektiv blir rollerna mindre tydliga och de har svårt att gå från dialog och argumentation till konkret, gemensamt handlande.

,

Urban planning processes often seek to develop communicative planning approaches in which different stakeholders are involved. A communicative planning process aims to create interaction and dialogue between stakeholders and generate joint actions. This thesis studies how the interaction between the actors, Kiruna municipality and the mining company LKAB, functions in the planning process for the city transformation of Kiruna. The stakeholders integrated in the city transformation, has previously been seen as two different groups acting through an "us-them" perspective. The purpose of this study is to shed light on how the two players today discuss their roles and their actions in the planning process and how the relationship between the two stakeholders has developed.
For the study interviews were conducted with the project managers for the city transformation both at Kiruna municipality and at LKAB. As analytic method of the empirical material I have used Membership categorization analysis which has resulted in identifying categories of the actors and their actions which can respond to questions regarding their roles in the planning process and how they see themselves and each other as participants in the process.
The study shows that the players possess roles which are clear when they act from an "us-them" perspective, where they see themselves and each other as two different stakeholders. When the two participants are supposed to act through a “we” perspective in the planning process, the definitions of their roles become vaguer and it is difficult for them to move from dialogue to concrete joint actions.

Main title:Sitter vi i samma båt eller vilka båtar sitter vi i egentligen
Subtitle:en studie om samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen för Kiruna stadsomvandling
Authors:Frennered, Eva
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Planeringsprocess, Kommunikativ planering, Kiruna stadsomvandling, Membership categorization analysis, Aktörssamverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-560
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2011 05:44
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics