Home About Browse Search
Svenska


Economou, Jakob, 2011. Klimatanpassning längs Öresund : från ett planerarperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
30MB

Abstract

Det har skett en diskursiv förändring i miljöfrågan den senaste tiden. Från att endast ha
handlat om begränsning av vår negativa miljöpåverkan har även anpassning blivit en självklar
del. Människan har alltid fått anpassa sig till klimatförhållanden. Men på grund av att dels
klimatförändringarna kommer allt snabbare och dels att vi har mer sofistikerad teknik än
tidigare att förutse utvecklingen har behovet av att arbeta mer aktivt och förebyggande med
klimatanpassning blivit alltmer uppenbart. Öresundsregionen, med sina låglänta kustlandskap
och sin landmassa som slutat att höjas till skillnad från exempelvis Norrlands, väntas bli
särskilt sårbart inför det stigande havet. Ökad och, framförallt, allt intensivare nederbörd
ställer redan till stora problem. Värmeböljor och perioder med torka väntas öka och bli längre.
I denna uppsats analyseras nio planerares syn på klimatanpassning. Med sin erfarenhet och
sitt intresse berättar de hur man tänker i den fysiska planeringen i sina respektive kommuner
längs Öresund kring hur olika klimathot ska mötas. Öresundsregionens tre största städer,
Köpenhamn, Malmö och Helsingborg tillsammans med två mindre kommuner, Lomma och
Vellinge, ingår i studien. Uppsatsen visar på hur satsningar på en attraktivare stadsmiljö
också kan innebära klimatanpassning. Vilka utmaningar finns kring klimatanpassning, hur ser
kommunernas förutsättningar ut och hur ser de på sin yrkesroll? Kommunen har ett samlat
ansvar för den lokala samhällsutvecklingen och bebyggelseplaneringen inom sina geografiska
områden.

,

Climate adaptation in the Öresund region - planners´ view on
risk and vulnerability
Degree Thesis in Sustainable Urban Management
Adaptation is necessary because climate change is already happening, and the long lag times in the
climate system make further climate change, and especially sea-level rise, inevitable. This further
climate change is already built in to the system by past greenhouse gas emissions, that is, we are
already committed to it. The effect happens decades to centuries after the cause and cannot readily
be stopped.
The purpose of this degree thesis is to analyze planner’s view on how to adapt to climate change
through urban planning in the Öresund region. Nine planners from the three biggest cities in the
region, Copenhagen, Malmoe and Helsingborg, and from two smaller municipalities, Lomma and
Vellinge, are interviewed. On both sides of the Öresund, in both Denmark and Sweden, the public
municipality organizations are responsible for their urban development. The sea level rise will
become a great challenge in the near future. Already, increasing and more intensive rainfall creates
problems. Periods of extreme heat waves are expected to increase.
Adaptation to climate change will cost money, time, effort and changes to how and why we do things.
Adaptation will usually require planning and investment in new techniques, new infrastructure and/or
new habits and lifestyles.

Main title:Klimatanpassning längs Öresund
Subtitle:från ett planerarperspektiv
Authors:Economou, Jakob
Supervisor:Gyllin, Mats and Hallin, Per-Olof
Examiner:Larsson, Anders and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:klimatanpassning, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-851
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-851
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2012 09:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics