Home About Browse Search
Svenska


Cronquist, Ida, 2012. Medborgardeltagande i översiktsplaneringen : analys av Malmö stads samråd med utgångspunkt från FN:s Habitatagenda. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Studien utgör en analys av Malmö stads samråd vid översiktsplaneringen efter kriterier som tas fram ur FN: s Habitatagenda. Habitatagendan är den internationella överenskommelsen för en hållbar utveckling inom samhällsplanering. Social hållbarhet innebär goda möjligheter till inflytande för den enskilde och för ideella föreningar. Sverige är en del av ett globalt sammanhang och samarbetar genom FN på en mängd områden, däribland medborgarinflytande och fysisk planeringDe svenska arbetsmetoderna och målsättningarna följer emellertid inte alltid de internationella överenskommelserna. Analysens undersöker hur väl Malmö stads samrådsprocess i översiktsplaneringen överensstämmer med Habitatagendan och hur samrådsprocessen kan utvecklas för att skapa bättre möjligheter för ett lokalt inflytande. En värderande fallstudie som innehåller såväl en beskrivning av omständigheterna, en tolkning utifrån de teoretiska förutsättningarna som givits och en bedömning utifrån den information som erhålls vid fallstudien görs. Aktiviteterna under samrådet och planstrategin som tagits fram som samrådsunderlag analyseras utifrån Habitatagendan och teori inom relavanta områden. Slutsatserna och rekommendationerna kretsar en hel del kring medbestämmandegrad i medborgardialogen och målgrupper som kan vara särskilt utsatta eller marginaliserade och som det därför behöver fokuseras extra på samt ideella föreningar i det civila samhället.

,

The study is an analysis of the City of Malmö's dialogue with citizens in the planning of the strategic master plan after criteria that are developed from the UN Habitat Agenda. Social sustainability means good opportunities to influence the society for the citizen and non-governmental organizations. Sweden is part of a global context and working through the UN on a variety of areas, including public participation and planning. The Swedish working methods and objectives are not always the same as the international agreements. The analysis examines how well the City of Malmö's process of citizen participation in the strategic master planning is consistent with the Habitat Agenda and how the participation process can be developed to create greater scope for local influence. An evaluative case study that includes both a description of the circumstances, an interpretation by the theoretical conditions given and an assessment based on the information obtained in the case study is done. Activities during the participation process and the planning strategy dokument developed for the participation are analyzed from the Habitat Agenda and theory in the relevant type of areas points of view. The conclusions and recommendations revolves a lot around the degree of co-decision in the citizen dialogue and also around target groups that may be particularly vulnerable or marginalized and that the municipality therefore needs to focus more on and on voluntary associations in civil society.

Main title:Medborgardeltagande i översiktsplaneringen
Subtitle:analys av Malmö stads samråd med utgångspunkt från FN:s Habitatagenda
Authors:Cronquist, Ida
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:medborgardialog, medborgardeltagande, medborgarinflytande, samråd, översiktsplanering, FN, Habitatagendan, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2012 11:50
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page