Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Depositing date | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 101 | 102 | 107 | 108 | 109 | 113 | 114 | 117 | 120 | 121 | 126 | 133 | 141 | 147 | 148 | 149 | 15 | 152 | 154 | 167 | 175 | 181 | 182 | 187 | 188 | 189 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 2004:60 | 2008:05 | 201 | 2017:28 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 209 | 210 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 220 | 222 | 224 | 225 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 234 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 248 | 251 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 272 | 273 | 274 | 275 | 278 | 281 | 282 | 285 | 289 | 290 | 291 | 292 | 294 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 310 | 311 | 312 | 315 | 316 | 32 | 322 | 323 | 332 | 335 | 336 | 337 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99
Number of items: 181.

101

Steffen, Helena, 2008. Älgens barkgnag på granstammar : omfattning med avseende på geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

102

Andersson, Jonas, 2007. Överlevnad och tillväxt för nyplantersade barrots- och täckrotsplantor : en studie av 42 bestånd i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

107

Hultberg, Tove, 2008. Forest continuity and human impact : vegetation history of Torup forest, southwestern Scania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

108

Fransson, Annelie, 2008. Vindskador vid stickväg i 1:a och 2:a gallring i Boxholm, Östergötland : i stormen Pers fotspår. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

109

Jonsson, Viktor, 2008. Skogsbrukets erfarenheter av Poppel Populus sp. i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

113

Dahl, Fredrik, 2008. Potential för energiklippdrivare i Skåne : markägarintresse, råvarutillgång & ekonomi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

114

Holst, Christian, 2008. Jätteträd : inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

117

Thuresson, Erik, 2008. Ekonomiska konsekvenser för skogsbruket vid avsättning av mark för viltvårds- och jaktändamål : en fallstudie på Svenska Jägareförbundets fastighet Öster Malma. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

120

Johansson, Tobias, 2008. Trädslagsjämförelser på Omberg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

121

Björnehall, Joakim, 2008. Rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

126

Sydow, Nils von, 2008. Alnarps rehabiliteringsskog : ett gestalningsförslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

133

Sjölin, Olle, 2009. Analys av individinriktad ekskogsskötsel i Blekinge : en metod för tillämpning i ett kontinuitetsskogsbruk?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

141

Pålsson, Henrik, 2009. Stubbehandling med pergamentsvamp och urea mot sporinfektioner av rotticka i bestånd av hybridlärk. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

147

Hausswolff Juhlin, Kristofer von, 2010. Odlingserfarenheter av kustgran (Abies grandis) i Sverige. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

148

Lassing, Kersti, 2010. Södra Sveriges granar - biomassa och dess allokering. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

149

Johnsson, Emma, 2010. Rotutveckling och tillväxt i fält hos granplantor odlade i kopparbehandlade odlingssystem. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

15

Gustafsson, Linda, 2000. En skogshistorisk jämförelse mellan två närbelägna landskap med olika mångfald i östra Småland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

152

Stenström, Olof and Nordel, Victor, 2010. Trähägn en tänkbar metod för viltskydd i Svenskt skogsbruk?. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

154

Sundberg, Mattias, 2010. Är bor nödvändigt vid skogsgödsling i Sverige?. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

167

Engerup, Per-Ola, 2011. Föryngring med poppel och hybridasp på skogs- och åkermark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

175

Svensson, Mårten, 2011. Tätortsnära skogsrekreation : fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

181

Kristensen, Erik, 2011. Överlevnad, tillväxt och skador i planteringar av sitkagran (Picea sitchensis) efter stormen Gudrun. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

182

Andolfsson, Mattias, 2011. Produktivitetsanalys av skördare med ackumulerande klippaggregat i unga lövbestånd - med inriktning mot ekonomiskt resultat . Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

187

Edlund, Emelie, 2012. Effekten av markbehandling på omfattning av snytbaggeskador. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

188

Ingemarsson, Torbjörn, 2012. Naturvärdesbedömning och klassificering enligt blå målklasser av vattendrag : en utvärdering av metod och lämplighet för skogsbruksplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

189

Svanstedt, Max, 2012. Privata skogsägare : vad värderar de högst i skogsbruket?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

191

Lindgren, Rasmus, 2012. Krav och önskemål på skogsbruksplanen : förbättringspotential med laserskanning. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

192

Franke , Georg, 2012. Beståndsutveckling i stormskadade granbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

193

Sjöstedt, Jenny, 2012. A literature study and survey of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in southern Sweden. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

194

Bukina , Yulia, 2012. Long-term succession and loss of foundation species in a temperate broadleaved forest in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

195

Agostinelli, Marta, 2012. Variation in fungal endophyte communities of pedunculate oak (Quercus robus L.) : spatial, temporal and environmental aspects. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

196

Normey, Andrés, 2012. Native forest conservation within the framework of forest promotion policy in Uruguay. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

197

Dippel, Trine Marie, 2012. Heritage oaks in a changing landscape : managing biodiversity in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

198

Zhang, Jing, 2012. A study of root distribution and the effect of Heterobasidion spp. root infection on the growth of live Scots pines (Pinus sylvestris) in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

199

Naumann, Nathaniel, 2012. An economic assessment of stand-level treatments for southern pine beetle prevention. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

200

Altmäe, Annika, 2012. The effect of retention trees on the growth of norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

2004:60

Olsson, Staffan, 2004. Behandling av konfliktbestånd : problem och möjligheter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

2008:05

Långberg, Aron and Vikström, Rasmus, 2018. När uppstår skador orsakat av kronvilt i granbestånd?. First cycle, G2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

201

Leijonhufvud, Christer, 2012. En studie av produktionen i praktiska poppelplanteringar i södra Sverige. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

2017:28

Loks, Aigars, 2017. Soil watermap usage in planning of thinnings. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

202

Len, Jolanta Agnieszka, 2012. The growth response of planted red pine (Pinus Resinosa) to alternative thinning regimes. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

203

Tarekegn Getahun, Gizachew, 2012. Evaluation of process based model 3-PG for simulation of net primary production of Picea abies in northern and southern regions of Sweden under climate change. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

204

Tönisson, Tönis, 2012. Understanding the NIPF landowners’ attitudes and knowledge about forest management in Michigan. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

205

Laginja, Antonija, 2013. The future of Swedish forests : an analysis of two contrasting policy scenarios. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

206

Pålsson, Mikael, 2013. Behovsgrad av förröjning i förstagallring av konfliktbestånd, avverkad med flerträdshantering. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

209

Mccallum Jordan, Blake, 2013. Consumption of the organic layer in southern Sweden during fire events and correlations with the Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) risk ratings. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

210

Dudelis, Janis, 2013. Development of stratified spruce-birch stands in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

212

Ahlberg, André, 2014. The influence of thinning intensity on stands of European ash (Fraxinus excelsior L.) affected by ash dieback – how should they be managed? : a case study based on observations in young stands of ash in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Deneau, Keri, 2013. The effects of black locust (Robinia pseudoacacia L.) on understory vegetation and soils in a northern hardwood forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

213

Mackowiak, Tomasz, 2013. A comparison between wood quality and growth in planted and naturally regenerated Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Sweden and in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

215

Guillén, Luis Andrés, 2013. Trust within small-scale forest management - a local case study in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

216

Sandell Festin, Emma, 2013. Omvandling av granskog till ädellöv i södra Sverige – fallstudier från Söderåsens nationalpark och Raslångens ekopark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Semashko, Iryna, 2014. Nutritional requirements, chemical sensitivity, and in vitro growth of Rhizina undulata. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

218

Nagasaka, Kenji, 2013. Comparative economic value estimation of matsutake mushroom and timber production in Swedish Scots pine forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

219

Mickevicius, Karolis, 2013. Economy and policy of pre–commercial thinnings in Lithuanian private forestry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

220

Brand, Mark, 2013. Effects of tree planting rectangularity on wood quality and growth of Lodgepole pine (Pinus contorta) in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

222

Nilsson, Oscar, 2014. Growth and modulus of elasticity of selected pine species and hybrids three years after planting in South Africa. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

224

Johansson, David, 2014. Skattning av grundyta före gallring med hjälp av stickvägsuttag. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

225

Christian, David, 2014. Commercial thinning and its potential for contribution to the timber supply in British Columbia’s Interior forests : a look at Finnish and Swedish forest practices and their applicability in British Columbia’s Interior forests. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

227

Jakobsen , Niels Aagaard, 2014. A comparison of methods to assess site index in young Norway spruce stands. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

228

Fogelberg, Saga, 2014. Hur bokskogslagen blev till – konflikter och lösningar 1964-1974. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

229

León Radío, María Inés and Martín Delgado, Daiana, 2014. Management of young teak plantations in Panama - effect of pruning and thinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

230

Ward, Augusta, 2014. The effects of site and provenance on survival, growth, stem form and fruiting of Sorbus aucuparia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

231

Balster, Roman, 2014. Structural and demographic analysis of a multilayered forest in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

232

Ražauskaite, Rita, 2014. Role of forest certification in biodiversity conservation in Lithuania. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

234

Westerström, Sandra, 2015. Klövviltets besöksfrekvens och bete i sydsvenska poppelplanteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

237

Borehag, Mathias, 2015. Spatial analysis of forest fires in Norra Kvill National park. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

238

Eriksson, Andreas, 2015. Högstubbar i gallring – kostnadseffektiv naturvård?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

239

Frick, Joakim, 2015. Development of single oak trees in a mixed coniferous stand. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

240

Plantman, Hampus, 2015. Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

241

Edberg, Simon, 2015. Commercial eucalyptus plantations with Taungya system in Lao PDR: analysis of tree root biomass. First cycle, G2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

242

Asbeck, Thomas, 2015. Silvicultural practices for wild pear. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

244

Hofmann, Johan, 2015. Comparison of Phlebiopsis and urea and their effect when treating young spruces against Heterobasidion spp. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

245

Szeptun, Jakub, 2015. Influence of climate and mixture effect on radial increment of European beech (Fagus sylvatica) in pure and mixed stands with Scots pine (Pinus sylvestris). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

246

Urban, Iwona, 2015. The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

248

Lodin, Isak, 2016. Choice of tree species in the aftermath of two major storms : a qualitative study of private forest owners in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

251

Finnström, Olle, 2016. Regeneration dynamics of pedunculate oak in natural temperate forests: a case from southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

253

Goude, Martin, 2016. Kan skillnader i bladarea, biomassa och kväveförklara produktionsskillnader mellan tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies)?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

254

Söderlund, Stina, 2016. Inter- and Intra-specific variability in functional traits of seedlings planted in successional tropical dry forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

255

Blomqvist, Jonas, 2016. Stödutfodring av klövvilt i södra Sverige : en jämförelse av utfodringsintensitet, fodertyper och andra påverkande faktorer på lokal och regional nivå. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

256

Grahn, Sofia Eva Lovisa, 2016. Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC : en analys av tre privatägda skogsfastigheter i södra Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

257

Hodge, Daniel, 2016. Forests in a bioeconomy : green future or greenwash?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

259

Stoltz, Noah, 2016. Stormskador i granskog och dess samband med beståndsbehandlingen : resultat från ett försök med stormskadeförebyggande skogsskötsel i Dalby. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

260

Weise, Simon, 2016. Regeneration establishment after conversion to multi-layered stands in Jämtland, central Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

261

Tranberg, Olle, 2016. Medium-term population development and responses to habitat conditions of a beetle, Osmoderma eremita, inhabiting hollow trees. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

262

De Conto, Tiago, 2016. Performance of tree stem isolation algorithms for terrestrial laser scanning point clouds. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

263

Ewertson, Martin, 2016. Biophysical changes following landscape restoration : in Changting model restoration site in Fujian province, southern China. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

264

Ulvdal, Patrik, 2016. Stand dynamics and carbon stock in a sal (Shorea robusta C.F. Gaertn) dominated forest in Southern Nepal. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

265

Fransson, Thomas, 2016. Production of poplar containerized plants : differences in cutting types and fertilization regimes. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

266

Lula, Mikolaj, 2016. Knots properties of lodgepole sawn boards from unthinned stands planted in different initial spacings : case study from northern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

267

Purcaru, Stefania-Elena, 2016. Long-term changes in the herb layer of a southern Swedish broadleaf forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

268

Rizzetto, Riccardo, 2016. The WooDestress index: a tool to evaluate the destressing potential of urban woodlands, through the assessment of their naturalness : a case study in Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

269

Roise, Logan Hunter, 2016. Long-term supply contracts in bioenergy. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

270

Karlström, John, 2016. Södras viltfoderhantering vid röjning : instruktioner och uppföljningsrutiner. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

272

Gžibovska, Zelma, 2016. Evaluation of Phlebiopsis gigantea and Pseudomonas spp. for biocontrol of Heterobasidion spp. in Norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

273

Bhandari, Nirmala Singh, 2016. Transformational change through REDD readiness in Nepal: realities amidst expectations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

274

Harrer, Constantin, 2017. By whose rules, for whose needs? The power of elites, livelihood implications and potential for resistance in two Nepalese community forest user groups. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

275

Van Tour, Adriaan, 2017. Occurrence and distribution of Phytophthora spp. : affecting European beech (Fagus sylvatica) within Söderåsen National Park. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

278

Anander, Elin, 2017. Hybridaspens utveckling på skogsmark : en studie av bestånd planterade efter stormen Gudrun. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

281

Gusthalin, Markus, 2017. Förekomst av dubbeltopp i två odlingsmaterial av gran i södra Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

282

Nordström, Ellen, 2017. Naturvårdshänsyn på hyggen 1960- till 2010-tal : vad har hänt på 50 år?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

285

Engelbrektsson, Joel, 2016. Analys av virkeskvalitet i gallringsfri granskog i Dalby. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jonsson, Axelina, 2017. Performance of susceptible and tolerant juvenile Fraxinus excelsior infected by Hymenoscyphus fraxineus, the invasive pathogen causing ash dieback. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

289

Bergqvist, Erik, 2018. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

290

Gobena, Abate, 2018. Importance of teaching and practices of Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in forest biodiversity conservation : implications for national conservation policy. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

291

Sundqvist, Anna, 2018. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

292

Matule, Baiba, 2018. Fungal endophyte communities in declining and vital oak (Quercus robur L.) trees. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Norrby, Nils-Erik, 2018. Värmebehandling av ekollon (Quercus robur L) och dess påverkan på grobarhet och vitalitet hos unga plantor. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

294

Spinu, Andreea Petronela, 2018. Succession patterns and the role of fire in long-term dynamics of a mixed deciduous stand in Białowieża Forest, Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

296

Hansson, Ida, 2018. Vegetationsförändringar i två öländska lundar under 30 år. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

297

Appiah Mensah, Alex, 2018. Modelling of stand basal area from leaf and plant area indices in boreal forest systems of Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

298

Schroeder, Johanna, 2018. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

299

Nordin, Per, 2018. Browsing on naturally regenerated oak seedlings : the interaction between cervid browsing and light availability. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

300

Hörnsten, Fredrik, 2018. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

301

Heckel, Maryjane, 2018. Comparison of forest fire suppression in Quebec and Sweden : a historical review, 1998-2015. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

302

Tufvesson, Kristian, 2018. Comparison of annual response to weather for Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

303

Nguyen, Thi Ha, 2018. Effects of thinning on growth and development of second poplar generations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

305

Su, Yu-Tzu, 2018. The roles of experts in forest-related participatory processes in Europe : a literature review. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

306

Becs, Artis, 2018. Effects of data uncertainty on dynamic treatment units. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

307

Trcka, Simon, 2019. Modeling and characterization of forest stands using aerial and terrestrial photogrammetry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

308

Beil, Rahel, 2019. A study of the preliminary National Forest Inventory in Georgia : with special emphasis on degraded vs. non-degraded forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

310

Alm, Erika, 2019. Thinning response to weather variations in Norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

311

Holm, Hjalmar, 2019. Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

312

Hapa, Mihai-Ionut, 2019. Evaluation of state forest institutions in Romania based on the 3L model. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

315

Varrik, Maaris, 2019. Natural regeneration after wind disturbance. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

316

Lodewijk Meulman, Dinant, 2019. Variation in growth and stem quality among and within provenances of sycamore (Acer pseudoplatanus) in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

32

Jacobsson, Desirée, 2002. Mortalitet av bok i Biskopstorp och Frodeparken naturreservat, Halland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

322

Skola, Uvis, 2019. Efficacy of practical stump treatment in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

323

Bergkvist, John, 2019. Growth and timber quality evaluation of 33 European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a site in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

332

Keith, Samuel, 2020. Natural oak regeneration in response to selective cutting : restoration of temperate deciduous woodlands on abandoned agricultural land in Scandinavia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

335

Juravle, Stefan, 2020. Hybrid walnut : results from a five year field trial in southwest Sweden 2015-2020. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

336

Johansson, Per Olof, 2020. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

337

Jastrzebska, Ewa Zuzanna, 2020. Poplar for biodiversity? : comparison of lichen communities in stands of Balsam poplar, Hybrid larch, Silver birch and Norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

34

Norman, Johan and Oscarsson, Andreas, 2002. Terminal chipping of beech pulpwood : a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thüringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

35

Andersson, Malin, 2002. Naturhänsyn på certifierade privata skogsfastigheter : en jämförelse i praktiken mellan FSC och PEFC i Sydsverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

36

Alstad, Vibeke, 2002. Södras gröna skogsbruksplaner ur ett landskapsperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

37

Johansson, Desiree and Hasselberg, Åsa, 2003. Rekreationsanpassad skötselplan för Skedalaskogen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

38

Hansson, Olof, 2002. Fortsatt gran eller självföryngrad björk efter stormfällning? : en ekonomisk analys. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

40

Larsson, Karl, 2003. Körskador i gallring : en studie av 21 drabbade objekt i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petrylaitė, Eglė, 2004. Presence of Heterobasidion annosum and the need for stump treatment in monocultures of Scots pine in southern Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

42

Severinsson, Thomas, 2003. Höggallring i praktiskt skogsbruk : beskrivning av en gallringsmodell för granskog som tillämpas på Trolleholms Gods. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

43

Carlsson, Henrik, 2003. Granproduktion på tallmarker! : är produktionen hållbar?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

44

Rosenqvist, Johan, 2003. Hägn i skogsbruket. UNSPECIFIED, Alanrp. Alanrp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

45

Hansson, Martin, 2003. Timmersorteringens inverkan på sågverksekonomin. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

46

Orsander, Magnus, 2003. Skogsskötsel för att minimera stormfällning över järnväg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

47

Gabrielsson, Maria, 2002. Kontakt- och informationssätt : en intervjuundersökning över enskilda skogsägares syn på kontakt- och informationssätt från skogliga organisationer och tjänstemän samt en jämförelse med skogsinspektorer på Södra. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

48

Birkedahl, Maria, 2004. Immediate Response to Artificial Burning and Cutting in Young Trees of Beech (Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus robur L.) : survival, resprouting ability and tree vigour. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

54

Ezebilo, Eugene Ejike, 2004. Threats to sustainable forestry development in Oyo State, Nigeria. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

55

Haraldsson, Martin, 2005. Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

56

Magnusson, Per Olof, 2004. Utveckling av gran, Douglasgran, bok och tall under skärm av hybridlärk. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

58

Petersson, Mikaela, 2004. Skiljer sig riskuppfattning och riskhantering mellan kvinnliga och manliga privata skogsägare? : en enkätundersökning bland privata skogsägare i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

59

Hedwall, Per-Ola, 2004. Attitudes towards protection of biodiversity in forests : a case study of forest owners in Skåne, Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

62

Tengberg, Fredrik, 2005. En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

63

Ek, Jonas, 2005. Certifiering och Gröna skogsbruksplaner idag och i framtiden : en enkätstudie av privata skogsägare på Södra Skogsägarna och deras attityd till skogscertifiering och Gröna skogsbruksplaner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

64

Seedre, Meelis, 2005. Saproxylic beetles in artificially created high stumps of spruce and birch three years after cutting. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

65

Jansson, Mats, 2005. Modell för ett integrerat skärgårdsskogsbruk : en fallstudie på Kallsö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

66

Sidorov, Evgeny, 2005. Efficacy of different concentrations of Rotstop® and RotstopS and imperfect cover of RotstopS against Heterobasidion spp. infections on Norway spruce stumps. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

67

Winqvist, Annika, 2005. Granföryngring på tallmark, hur ofta förekommer det?. UNSPECIFIED, Alanarp. Alanarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

68

Bush, Terrence, 2005. Biodiversity and sectoral responsibility in Swedish forestry policy 1988-1993 : "Mellan samhället och den enskilde". UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

69

Fröberg, Carl Peter, 2005. Röjningsbenägenheten bland privata skogsägare : en enkätundersökning bland medlemmar i SÖDRA. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

70

Standio, Bartosz, 2006. Analysis of kNN dataset according to its use in wind throw risk simulation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

71

Skreta, Magdalena, 2006. Applying Swedish programmes projecting forest development to Polish forestry conditions : a study made on data from Gostynin forest district in Poland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

72

Backman, Hanna, 2004. Mortalitet och skottskjutningsförmåga hos ek (Quercus robur) efter brand. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

75

Roswall, Joakim, 2006. Datering av röta i hålekar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

76

Blomquist, Anders, 2006. Uppföljning av plantering på nedlagd åkermark i Skåne 1991-1996. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

77

Wåhlin, Per, 2006. Vindfällning i naturliga och skapade bryn och kanter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

78

Churski, Marcin, 2006. Age structure and diameter distribution in a southern Swedish beech dominated landscape. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

79

Blomgren, Samuel, 2006. Stormskador i stickvägsgallrade bestånd i sydvästra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

80

Thorn-Andersen, Ylva, 2006. Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

81

Holmström, Emma, 2006. Bokhögstubbar i Klåveröds strövområde : utbredning, egenskaper och betydelse för rödlistade vedlevande skalbaggar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

82

Turesson, Elias, 2006. Viltets inverkan på vegetationsutvecklingen i en sydsvensk skogsföryngring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

83

Protchenko, Alexander, 2007. Comparative analysis of strategic forest management planning of North-Western Russia and Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

86

Zethraeus, Fredrik, 2007. Inventering av röjningsobjekt från helikopter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

88

Höglund, Kerstin, 2007. Föryngring i stormfälld rekreationsskog : en jämförelse mellan föryngring i produktions-, rekreation/produktion och rekreationsskog.. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

91

Zetterberg, Jonas, 2007. Stormskador i lärk och gran : en jämförelse efter stormen Gudrun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

93

Johansson, Johan, 2007. Föryngringsplan för en svårt stormskadad fastighet i Kronobergs län. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

94

Persson, Magnus, 2007. Skötsel av ekholmar och eftersatta ekbestånd på låga boniteter : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

95

Ahlander, Susanne, 2007. Are trees on islands more exposed to lightning-strokes than trees at mainland?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

97

Jansson, Lisa, 2007. Anpassad skötsel : exempel på hyggesfritt skogsbruk i Mellannorrland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

98

Andersson, Patrik, 2007. Production in a fertilization experiment with Eucalyptus urophylla in Guangxi, southern China. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

99

Carlsson, Torbjörn, 2007. Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

This list was generated on Sat Apr 20 03:22:54 2024 CEST.