Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Mikael, 2013. Behovsgrad av förröjning i förstagallring av konfliktbestånd, avverkad med flerträdshantering. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Andelen konfliktbestånd i Sverige ökar, både i volym och areal. Konfliktbestånd avser
bestånd där ungskogsröjningen helt eller delvis uteblivit eller gjorts för svag, varvid det
är svårt att avgöra nästa lämpliga skötselåtgärd. Eftersom konfliktbestånd ofta hyser ett
stort innehåll av biomassa är de intressanta för skörd av skogsbränsle.
Studien har fokuserat på gallring av konfliktbestånd där gallringen har utförts av en
skördare utrustad med ett ackumulerande aggregat. Gallringen har varit integrerad och
uttag har gjorts av i första hand massa‐ och energived. Gallringen har utförts med
kombinerad grad av förröjning. Parceller har varit oröjda, siktröjda eller hårt röjda.
Att utesluta förröjning visar sig vara lika ekonomiskt som att utföra en siktröjning innan
gallring (tabell 1) . Då förröjning utesluts generar det en skördarkostnad på 183,5
SEK/m3fub och ett sortimentsmedelvärde på 243,3 SEK/m3fub. Sammanräknat
resulterar det i en nettointäkt på 72,1 SEK/m3fub.
Vid siktröjning uppgår röjningskostnaden till 15,7 SEK/ gallrad m3fub och
skördarkostnaden uppgår till 151,4 SEK/ m3fub. Sortimentsvärdet uppgår till 239,2
SEK/m3fub. Nettointäkten/ m3fub blir således 72,1 SEK/m3fub.
Vid hård förröjning uppgår röjningskostnaden till 29,1 SEK/ gallrad m3fub och
skördarkostnaden uppgår till 119,6 SEK/ m3fub. Sortimentsvärdet uppgår till 197,4
SEK/m3fub. Nettointäkten/ m3fub blir således 48,7 SEK/m3fub.
I samtliga fall har en höggallring utförts.

Main title:Behovsgrad av förröjning i förstagallring av konfliktbestånd, avverkad med flerträdshantering
Authors:Pålsson, Mikael
Supervisor:Jonsson, Ragnar
Examiner:Sallnäs, Ola
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:206
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Röjning , Integrerad gallring, flerträdshantering, ekonomi, parcell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Mar 2013 07:48
Metadata Last Modified:14 Mar 2013 07:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics