Home About Browse Search
Svenska


Franke , Georg, 2012. Beståndsutveckling i stormskadade granbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

The storm Gudrun in 2005 led to massive windthow damage in forests in southern Sweden.
Since then there has been a growing interest in factors influencing wind damage in above all
Norway spruce (Picea Abies) stands. Although many other interesting areas still need to be
examined. In 2005 there where a lot of stands that suffered different degrees of damage, a lot of
these stands weren’t cut, but instead left to grow. The future development of these stands is
uncertain and the guidelines are unclear. The aim of this Master thesis is to examine the
developments that have occurred in several damaged stands on the Swedish west coast since the
storm in 2005. To make an accurate prediction of the stand development a tree growth
simulator (Prod Mod) was used to simulate future growth. To make sure the simulator was an
accurate tool for simulating wind damaged stands the measured growth since 2005 was
compared with the simulated growth, with some minor differences as a result. Also the thesis
looked into different factors that could influence stand development in stormdamagde stands.
Factors such as gap size proved to be of importance but the results from tree dispersal and
number of gaps as well as tree vitality proved to be inconclusive.

,

Stormen Gudrun 2005 ledde till massiva stormskador i skogarna i södra Sverige. Sedan har
intresset vuxit för faktorer som påverkar stormskador hos framför allt Gran (Picea Abies). Det
finns trots detta flera relativt outforskade relaterade områden. Efter 2005 fanns det ett flertal
stomskadade bestånd som inte slutavverkades utan lämnades kvar för att växa till en framtida
slutavverkning. Vad som kommer att ske med de här bestånden i framtiden är oklart, och
forskning som har gjorts ger inga tydliga svar. Syftet med detta examensarbete är att undersöka
den utveckling som skett i skadade granbestånd sedan stormen. För att göra detta undersöktes
ett flertal provytor i fyra olika bestånd på Tönnersjöheden vid den svenska västkusten. För att
göra en säker förutsägelse av beståndsutvecklingen användes en tillväxt simulator (Prod Mod).
Simulatorns tillförlitlighet när det gällde skattningar av utvecklingen hos stormskadade
granbestånd testades genom att jämföra den skattade tillväxten med den faktiska tillväxten
sedan 2005. Resultatet visade små skillnader på beståndsnivå. Avhandlingen tittade även på hur
olika faktorer påverkar beståndsutvecklingen hos de skadade bestånden. Luckornas storlek
visade sig ha betydelse, i motsats till andra undersökta faktorer såsom gruppställdhet, antal
luckor och trädvitalitet som inte gav några entydiga resultat.

Main title:Beståndsutveckling i stormskadade granbestånd
Authors:Franke , Georg
Supervisor:Ekö, Per-Magnus
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:192
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Stormdamage, Picea Abies, Norway Spruce, Gap development, Tree vitality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:57
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics