Home About Browse Search
Svenska


Finnström, Olle, 2016. Regeneration dynamics of pedunculate oak in natural temperate forests: a case from southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Oaks are some of the most wide-spread and iconic trees in human culture, yet populations of oaks are declining due to land conversion, disease and because of lack of disturbance in temperate forests. Oaks are fairly light demanding trees, requiring large-scale disturbance to create suitable environments for regeneration. After germination, light availability is a key factor for the survival and growth of oaks. This is largely determined by competing vegetation. Responses to competition can be complex, as surrounding vegetation can hamper the development of oaks, but could also benefit young oaks by improving microclimate and reducing browsing pressure. This study aimed at investigating principal threats and opportunities of advanced oak regeneration (>1.3 m height) in the national park of Dalby Söderskog, southern Sweden, after recent outbreaks of Dutch elm disease and Ash dieback. Historic records along with recent inventories provide useful information in determining the status of the oak population. Measurements on plant- and crown size of oak regeneration were compared with data on the abundance of competing trees and shrubs and to the level of encroachment by competing stems. Browsing pressure and fraying damage from ungulates was also registered.

Results demonstrate that disease outbreaks can have similar effects as other large-scale disturbances such as storms, grazing or fire in terms of creating beneficial conditions for regeneration of pedunculate oak. The subsequent establishment of trees and shrubs will however influence the health and development of young oaks. The length of the green crown, crown diameter, diameter at breast height (Dbh) and total plant height of young oaks decreased with an increasing number of competing stems within a 2 meter radius. Crown encroachment also had a significant effect, as crown size and Dbh were severely affected for plants that were overtopped by competing stems. In the case of height development, plants that were completely encroached by competing stems without the disadvantage of being overtopped were taller than plants that were free growing, partially encroached, or overtopped. Both inter- and intraspecific competition had negative effects on the development of oak saplings. Beech, hawthorn and hazel had comparatively large effects, while effects of elm and oak were moderate and ash induced the least negative effects. Animal induced damages had only minor effects on the health and survival of oaks.

,

Eken är ett av de mest spridda och ikoniska träden, trots detta minskar ekpopulationer globalt på grund av ändrad markanvändning, sjukdomar och till följd av minskad störningsgrad i tempererade skogar. Ekar är ljuskrävande och behöver storskaliga störningar för en lyckad spridning och etablering. Efter groning är mängden tillgängligt ljus en avgörande faktor för ekplantornas överlevnad och vitalitet och detta avgörs till stor del av konkurrens från andra träd och buskar i undervegetationen. Effekterna av konkurrens är komplexa då konkurrerande stammar kan påverka ekarnas utveckling och tillväxt negativt, men å andra sidan gynna dem genom att förbättra mikroklimatet och skydda mot bete. Denna studie ämnar undersöka hot och möjligheter för ekföryngring (>1.3 m höjd) i nationalparken Dalby Söderskog, Skåne, efter utbrott av almsjuka och askskottssjuka som skapat nya, öppna miljöer. Många årtionden av tidigare studier kan tillsammans med nya data ge en bild av tillståndet för denna ekpopulation. Värden för plant- och kronstorlek samlades in för all ekföryngring och jämfördes med data kring förekomst av konkurrerande av träd och buskar, samt med hur trängda ekarnas kronor var. Även information om betes- och fejningsskador analyserades.

Resultaten visar att störning orsakad av sjukdomar kan ha motsvarande effekt som andra storskaliga störningar, som exempelvis storm, bete eller brand när det gäller att skapa förutsättningar för lyckosam ekföryngring. Etablering av andra träd och buskar påverkade däremot ekarnas vitalitet och tillväxt negativt. Ekarnas kronlängd, krondiameter, diameter vid brösthöjd (Dbh) samt totala höjd minskade med ökande förekomst av konkurrerande stammar inom två meters radie. Graden av intrång i ekens krona från konkurrerande stammar hade också stor effekt då kronans storlek samt Dbh påverkades mycket hos plantor som var överväxta. Angående höjd visade det sig att plantor som var helt omringade men utan att vara överväxta, var högre än plantor som var friväxande, delvis trängda eller överväxta. Både konkurrens mellan arter, samt konkurrens mellan ekar hade en negativ effekt på ekplantornas utveckling. Bok, hagtorn och hassel hade jämförelsevis stor negativ effekt, medan effekterna av alm och ek var jämförelsevis måttliga och ask hade minst negativ effekt. Skador orsakade av bete och fejning hade tämligen liten påverkan på ekarnas hälsa och överlevnad.

Main title:Regeneration dynamics of pedunculate oak in natural temperate forests: a case from southern Sweden
Authors:Finnström, Olle
Supervisor:Brunet, Jörg
Examiner:Lindbladh, Matts
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:251
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:eutrophic temperate mixed broadleaf forest, competition, crown size, disturbance, oak regeneration, pedunculate oak, quercus robur, stem diameter, tree height
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:07 Mar 2016 16:13
Metadata Last Modified:07 Mar 2016 16:26

Repository Staff Only: item control page