Home About Browse Search
Svenska


Leijonhufvud, Christer, 2012. En studie av produktionen i praktiska poppelplanteringar i södra Sverige. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Informationen om vad poppel producerar i praktiska planteringar i södra Sverige är begränsad. De data som finns kommer ofta från SLU och Skogforsks försöksytor. Försöksytor är mer omsorgsfullt skötta jämfört med praktiska planteringar. Finns alltså en risk för överdriven optimism om trädslagets produktion. Det behövs därför undersökningar som visar vad poppeln producerar i praktiska planteringar.
Motiven för att plantera poppel är flera, bland annat kort omloppstid, hög tillväxt och ökande priser på energived. Gran får på många ståndorter röta, då kan poppel vara ett alternativ. Lövträdslag anses generellt mer stormfasta och efter stormarna har det uppstått en skev åldersfördelning på många fastigheter i södra Sverige. Om poppel planteras på före detta åkermark kan man få bidrag. Poppel är också värdefullt för många insekter och CO2 ‐fixerande.
Syftet med studien var att undersöka hur stor poppelns produktion är i praktiska planteringar i södra Sverige och jämföra det med tidigare undersökningar.
För att ta reda på den årliga medelproduktionen behövde jag hitta äldre praktiska planteringar, en gräns sattes vid minimum 15 år. En utmaning i detta examensarbete var att hitta praktiska planteringar över 15 år. Till slut fann jag 24 olika bestånd fördelat på 11 olika fastigheter utsprida i landet, den nordligaste fastigheten fanns i Uppland. I bestånden mättes bland annat höjd, diameter och för att beräkna volymen använde jag formel av Hjelm (2011). De bestånd som var gallrade fick jag räkna ut gallringsuttaget genom att beräkna sambandet mellan stubbhöjd ‐och brösthöjdsdiameter, samt sambandet mellan brösthöjdsdiameter och höjd på de stående träden.
Resultaten visade att beståndet med högst årlig medelproduktion hade 42 m3sk/ha och det lägsta i undersökningen var 10 m3sk/ha. Genomsnittet för alla bestånden var en årlig medelproduktion på 23 m3sk/ha. Antalet växtsäsonger bland de undersökta bestånden varierar mellan 16 år och 23 år.
Bland de tidigare undersökningar som genomgåtts i detta arbete var den lägst funna årliga medelproduktion 4,6 m3sk/ha och högst funna 38,5 m3sk/ha. Dessa undersökningar är både utförda i försök och praktiska planteringar.
En svaghet i min studie är att undersökningen genomfördes mitt under växtsäsongen. Hade varit bättre att göra undersökningen före växtsäsongens början eller efter dess slut. På grund av att poppelträd kan växa över en meter per säsong.
Det var en stor spridning i resultaten främst i fråga om årlig medelproduktion och diameter, vilket indikerar att ståndortsegenskaperna är viktiga. Hög årlig medelproduktion förekommer även i poppelplanteringar så långt norrut som Uppland och Värmland.
I framtiden hade det bland annat varit intressant att undersöka vid vilken ålder poppelns produktion kulminerar och noggrannare undersökningar om poppelns ekonomi. Det är framförallt viktigt att jämföra olika kloner för att få fram ett odlingssäkert material.

Main title:En studie av produktionen i praktiska poppelplanteringar i södra Sverige
Authors:Leijonhufvud, Christer
Supervisor:Ekö, Per-Magnus
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:201
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Poppel, poppelkloner, Populus sp., produktion, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:04 Jan 2013 08:42
Metadata Last Modified:04 Jan 2013 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics