Home About Browse Search
Svenska


Björnehall, Joakim, 2008. Rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

I och med förändringarna i ellagen och den nya el-förordningen (2006:1138) måste alla
ledningar över 25 kV samt ledningar med regionskaraktär göras trädsäkra. Ett alternativ till
konventionell stämpling och avverkning av de farliga kantträden är att använda sig av
toppkapning med helikopter. Syftet med studien var att undersöka och bedöma riskerna med
rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige. Data
insamlades från träd i kraftledningsgator som toppats under olika år och årstid. Totalt 75,7 %
av granarna i studien var missfärgade varav 10,3 % var infekterade med rotticka. Rötans
spridningshastighet minskade över tiden och var i medel efter fem år 19,5 cm per
vegetationsperiod och år. Under fem år hade missfärgningen i medel spridit sig 97,4 cm med
en variation på 10 cm till 340 cm. Tillväxtnedsättningen efter toppning innebar en minskning
av medelårsringsbredden 0,5 mm per år. Riskerna med rötskador och helikoptertoppning är
relativt små, speciellt om man avverkar de toppade träden inom rimlig tid efter ingreppet.
Troligtvis blir även rötskadornas omfattning mindre om åtgärden utförs under sommaren
istället för på vintern.

Main title:Rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige
Authors:Björnehall, Joakim
Supervisor:Rönnberg, Jonas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:121
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:rötskador, helokoptertoppade granar, södra Sverige, kraftledning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 11:42
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics