Home About Browse Search
Svenska


Guillén, Luis Andrés, 2013. Trust within small-scale forest management - a local case study in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
813kB

Abstract

In the forest sector, non-industrial private forest (NIPF) owners commonly interact with numerous stakeholders (e.g. forest managers, timber buyers, harvesting contractors and advisors) for counseling, planning, selling and hiring. Forest management is therefore built and influenced by the
relationships between NIPF owners and other stakeholders. In the local context of a Southern Sweden, the Swedish Forest Agency (SFA) and the Southern Forest Owners Association (SÖDRA) are very influential stakeholders in small-scale forest management. Based on qualitative interviews and by means of grounded theory, an analysis of the relationships between NIPF owners and the mentioned organizations was carried out in order to understand the social context at the genesis of forest management decisions. The most significant features found in the field were: i) strong and trustful relationship between NIPF owners and SFA; ii) trustworthy behavior of SÖDRA during hard times; iii) SÖDRA is driven by industrial and not NIPF owners’ best interests; iv) entrepreneurs can be trustworthy actors; and v) centralization of institutions, lack of time of officers and communications barriers influence negatively the relationships NIPF owners-other stakeholders. The results show how public and private customer-related working practices affect NIPF owners’ relation to e.g. advisors, buyers and contractors; and trigger specific perceptions of institutions. Although, deterioration of relationships in a local context might not seem influential to the larger forest industry as SÖDRA, the
sum of such small pressures weakens the social domain of the forest sector, thus setting hurdles to participative forestry governance.

,

Småskaliga skogsägare (SSÄ) interagerar ofta med många intressenter, såsom skogsbrukare, timmerköpare, entreprenörer och rådgivare. Kontakten sker av olika skäl, bland annat för rådgivning, planering, försäljning och uthyrning. Skogsförvaltning är därför uppbyggd och påverkad av relationerna mellan SSÄ och dess intressenter. I en aktuell Småländsk fallstudie har Skogsstyrelsen (SKS) och Södra skogsägarna (SÖDRA) visat sig vara mycket inflytelserika aktörer inom det småskaliga skogsbruket. En analys av förhållandet mellan SSÄ och de nämnda organisationerna genomfördes för att få en bättre förståelse för den sociala kontexten som uppstår vid möten och beslutsfattande kring skogsskötseln. De viktigaste resultaten var: i) det finns en stark och förtroendefull relation mellan SSÄ och SKS, ii) SÖDRA hade ett trovärdig beteende under besvärliga tider iii) SÖDRA representerar
industrin och inte SSÄs intressen, iv) entreprenörer kan vara tillförlitliga aktörer, och v) centralisering
av institutioner, tidbrist samt kommunikationshinder påverkar relationen mellan SSÄ och intressenterna på ett negativt sätt. Resultaten visar hur offentliga liksom privata kundkontakter påverkar SSÄs relation till bland annat rådgivare, inköpare och leverantörer samt att de skapar värderade uppfattningar om institutioner. Även om en försämring av relationer i ett lokalt sammanhang inte verkar ha betydelse för en stor industri såsom Södra så försvagar ändå sådana små påtryckningar det sociala samspelet inom skogssektorn. Följaktligen utgör detta ett hinder för delaktighet och förtroende inom skogsskötsel.

Main title:Trust within small-scale forest management - a local case study in Southern Sweden
Authors:Guillén, Luis Andrés
Supervisor:Brukas , Vilis
Examiner:Sallnäs , Ola
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:215
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Forest owners associations, social capital, trust, NIPF owners, southern Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:27 Sep 2013 09:31
Metadata Last Modified:27 Sep 2013 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics